Objavljen je razpis za Zoisove štipendije

FOTO: Pixabay
Objavljen je javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je včeraj, 10. junija, na svoji spletni strani in na portalu e-Uprava objavil javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2019/20, v vrednosti tri milijone evrov.

Rok za oddajo vlog je za dijake 6. 9. 2019 in za študente 7. 10. 2019. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Pogoji: 

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojevizpolnjevati tudi posebne pogoje:

·         izkazati vsaj en izjemni dosežek IN hkrati

·         ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu.

Dostopnost vloge: 

Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vlog: 

Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – novi«.

Več informacije najdete TUKAJ.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila