razpis

Ranc: Slovenija mora zmanjšati neracionalen izvoz lesa brez dodane vrednosti

Slovenija mora po besedah prvega moža direktorata za lesarstvo Danila Antona Ranca zmanjšati izvoz lesa, saj izvoz hlodovine brez dodane vrednosti ni racionalen. Vlada želi to spremeniti s pomočjo centrov za predelavo, ki jih je uvrstila med strateške investicije. Pričakovanja so velika, a na žalost zadeve ne gredo v želeni smeri, je dejal za STA.

Preberi »

Za pokritje belih lis v koroški regiji ni bila oddana nobena vloga

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za 1. javni razpis za podukrep 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo. Naj javni razpis sta bili oddani dve vlogi v skupni vrednosti 6 milijonov evrov. Na sklop javnega razpisa, na katerem je bil denar namenjen za pokritje belih lis v koroški regiji, ni bila oddana nobena vloga.

Preberi »

Obvestilo čebelarjem glede dveh predvidenih javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bosta predvidoma v petek, 21. avgusta, v Uradnem listu RS objavljena dva dodatna javna razpisa za čebelarje za oddajo vlog pri ukrepih: Tehnična pomoč čebelarjem in Racionalizacija sezonske selitve panjev, v skupni vrednosti do 163.000 evrov.

Preberi »

20 milijonov evrov za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 v višini 20 milijonov evrov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. avgusta do vključno 26. oktobra 2020 do 24. ure.

Preberi »

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila