Search
Close this search box.

V MO Slovenj Gradec objavili javni razpis za sofinanciranje ukrepov na področju kmetijstva

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in vzpodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2024.
Fotografija je simbolična

Iz Mestne občine Slovenj Gradec sporočajo, da vloge na javni razpis sprejemajo najkasneje do vključno 17. junija 2024 po pošti ali osebno v času uradnih ur, na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto (datum poštnega žiga – oddana vloga najkasneje na dan 17. junija 2024.

V primeru, da vlagatelj ODDAJA VEČ VLOG, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici!

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2024, (vpisati enega od naštetih ukrepov).«

Prijavni obrazec 1 … ukrepi

– SOFINANCIRANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE ali

– SOFINANCIRANJE RASTLINJAKOV ali

– NALOŽBE V OBNOVO TRAVNIKOV – TDM ali

– UREJANJE NEZAHTEVNIH AGROMELIORACIJ ali

– UREDITEV PAŠNIKOV ali

– OBNOVA HLEVOV ali

– NAKUP SADIK

Prijavni obrazci od 2 do 6 … ukrepi

– DOPOLNILNA DEJAVNOST«, Prijavni obrazec 2

– IZOBRAŽEVANJE GOZDARSTVO«, Prijavni obrazec 3

– SOFINANCIRANJE TRANSPORT«, Prijavni obrazec 4

– DELOVANJE DRUŠTEV«, Prijavni obrazec 5

– PREPARAT GNOJEVKA. Prijavni obrazec 6

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene. Datum zaključka razpisa je 11. junij 2024.

Vse obrazce in dodatne informacije najdete TUKAJ.

Besedilo: MO Slovenj Gradec

Naroči se
Obvestilo o
guest

0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in vzpodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2024.