Search
Close this search box.

Izbran izvajalec za rekonstrukcijo ceste Mežica-Črna in gradnjo kolesarske povezave

Direkcija RS za infrastrukturo je na javnem razpisu za rekonstrukcijo nekaj manj kot šest kilometrov državne ceste Mežica-Črna na Koroškem in izgradnjo vzporedne državne kolesarske povezave izbrala konzorcij vodilnega partnerja VOC Celje z družbama Prohaus in CVP, ki je z nekaj manj kot 19,1 milijona evrov brez davka oddal najnižjo ponudbo.

Odločitev direkcije, objavljena na portalu javnih naročil, še ni pravnomočna. Če bo izbor izbranega konzorcija pravnomočen, se je celjski gradbinec s partnerji zavezal dela izvesti v 15 mesecih.

Po višini ponudbene cene je na razpisu, objavljenem v začetku februarja, sledila ponudba konzorcija GIC Gradnje z družbama Trgograd in IPI, ki bi dela v 15 mesecih opravil za 20,5 milijona evrov. Konzorcij družb V3 in Garnol je oddal ponudbo za 20,9 milijona evrov, rok izvedbe del pa prav tako 15 mesecev. V 24 mesecih bi dela za 21,24 milijona evrov izvedla družba Gradnje Žveplan, v 20 mesecih pa konzorcij družb KIT-AK in Mapri Proasfalt, ki je oddal ponudbo v znesku 21,26 milijona evrov z DDV.

Javno naročilo sicer obsega rekonstrukcijo na delih močno načete državne ceste Mežica-Črna na Koroškem na delih, kjer še ni bila izvedena rekonstrukcija ceste zaradi poteka državne kolesarske povezave ob vozišču, rekonstrukcijo obstoječih mostov na državni cesti in izgradnjo državne kolesarske povezave, katere potek je večinoma ob državni cesti in ob reki Meži.

Zaradi poteka državne kolesarske poti na drugi strani reke Meže, kot poteka državna cesta, bodo zgrajene nove brvi, namenjene kolesarjem in pešcem. Ob robu kolesarske povezave so predvidene kamnite zložbe, oporni zidovi in zaščite brežin reke Meže ter vodnogospodarska ureditev Meže. Prav tako bodo urejeni priključki lokalnih cest na obravnavanem odseku državne ceste ter izgradnja novega avtobusnega postajališča v Črni na Koroškem.

Etapna obnova državne ceste Mežica-Črna se je sicer začela že septembra 2017, dela pa so se med drugim zavlekla tudi zaradi poznejšega načrtovanja kolesarske povezave ob Meži. Tudi to cesto je sicer na več delih lani prizadela povodenj, tako da bo vsaj delno šlo tudi za obnovo po ujmi.

Vir: STA

Direkcija RS za infrastrukturo je na javnem razpisu za rekonstrukcijo nekaj manj kot šest kilometrov državne ceste Mežica-Črna na Koroškem in izgradnjo vzporedne državne kolesarske povezave izbrala konzorcij vodilnega partnerja VOC Celje z družbama Prohaus in CVP, ki je z nekaj manj kot 19,1 milijona evrov brez davka oddal najnižjo ponudbo.