Vse, kar morete vedeti, preden odpotujete

Da bo vaše potovanje čim prijetnejše, se je dobro pripraviti na morebitne nevšečnosti že pred odhodom. Upoštevajte spodnje nasvete, da vas morebitne težave ne ujamejo nepripravljene.

Seznanite se z običaji, navadami in zakoni v državi

O državi, v katero potujete, pridobite čim več informacij (svetovni splet, turistični vodniki, potopisne revije, forumi). Spremljajte opozorila in napotke Ministrstva za zunanje zadeve, ki vsebujejo informacije o varnosti potovanj (politični nemiri, oboroženi spopadi in vojne, naravne nesreče, epidemije).

Pomembne telefonske številke

Pripravite si pomembne telefonske številke v državi (policija, bolnišnice) in kontaktne podatke o predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Če v državi, kamor potujete, Republika Slovenija nima svojega predstavništva, se pozanimajte o predstavništvih drugih držav članic Evropske unije v tej državi. V skladu z veljavno evropsko zakonodajo vam v nujnih primerih lahko zagotovijo osnovno konzularno pomoč.

Preverite potovalne dokumente

Preverite, ali je vaš potovalni dokument veljaven in v dobrem stanju.

Zaradi možnosti kraje ali izgube potovalnega dokumenta je priporočljivo imeti s seboj fotokopijo ali na elektronskem naslovu shranjeno elektronsko kopijo potovalnega dokumenta in fotografijo za osebni dokument.

Kopije osebnih dokumentov hranite ločeno od drugih dokumentov.

Priskrbite si vizum

Pozanimajte se, ali za vstop v državo potrebujete vizum. Vizum si pravočasno priskrbite na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu tuje države, ki je pristojen za izdajanje vizumov slovenskim državljanom.

Uredite si ustrezno zavarovanje in cepljenje

Vsem, ki potujete v tujino, svetujemo, da zavarujete sebe in svoje premoženje. Strošek zdravstvene oskrbe brez ustreznega zavarovanja lahko hitro naraste (prebivanje v bolnišnici, operacije, prevozi), razmere v zdravstvenih ustanovah po svetu pa niso vedno primerljive s slovenskimi.

Če potujete po državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Avstraliji, si pravočasno priskrbite brezplačno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, saj obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča uveljavljanje (praviloma) brezplačnega nujnega zdravljenja le v nekaterih tujih državah. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko naročite pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za podrobnejše informacije se obrnite na območne enote ali izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zavarovanje za potovanje v tujino lahko sklenete pri vseh slovenskih zavarovalnicah. V večini turističnih agencij je lahko vključeno v ceno potovanj, ponujajo pa ga tudi nekateri izdajatelji mednarodnih plačilnih kartic.

Preverite, ali je vaše zavarovanje veljavno za celotno potovanje in ali vključuje vse potnike in vse aktivnosti, ki jih boste v tujini opravljali (nevarni/adrenalinski športi, vsa prtljaga in oprema itd.). Številko police nezgodnega zavarovanja in telefonske številke centra, kamor lahko pokličete 24 ur na dan, imejte ves čas pri sebi.

Pravočasno se pozanimajte o cepljenju oziroma drugih zdravstvenih napotkih za državo, v katero potujete. Če potujete na območja, kjer obstaja nevarnost epidemij, preverite morebitne zaščitne ukrepe tudi na straneh Ministrstva za zdravje ali Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

V nekaterih državah je obvezno/priporočljivo cepljenje proti določenim boleznim (rumena mrzlica, malarija, ebola ipd.), države pa lahko zahtevajo potrdilo o cepljenju, tudi če samo potujete skoznje. Seznam držav in priporočena zaščita pred boleznimi se iz leta v leto spreminjata, zato podatke sproti preverjajte na spletnih straneh Svetovne zdravstvene organizacije in Centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Priporočamo vam, da se pred potovanjem v tujino o tem vedno posvetujete v ambulantah za popotnike. Različne uporabne informacije so vam na voljo tudi na spletni strani Zdravi na pot + nazaj.

Po potrebi si za potovanje pripravite zalogo zdravil in jo imejte v ročni prtljagi.

Preverite razmere na cestah in se seznanite s cestnimi pravili

Pravočasno se seznanite s cestnoprometnimi predpisi v tujih državah in stanjem cest na poti. V nekaterih državah veljajo posebna pravila (vožnja po levi strani, omejitve hitrosti ipd.), ceste in prevozna sredstva pa so lahko v slabem stanju.

Bodite previdni pri najemanju taksijev oziroma podobnih prevoznih storitev (uradni in licencirani prevozniki). Avtostop pomeni določeno stopnjo varnostnega tveganja in vse države nimajo razvite kulture prevoza avtostoparjev.

Če potujete z lastnim vozilom, se prepričajte, ali je vaše vozniško dovoljenje veljavno. Večina evropskih držav priznava slovensko vozniško dovoljenje, nekatere pa izrecno zahtevajo tudi mednarodno. Preverite obveznost plačevanja cestnin.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete tudi na informacijski center AMZS.

Poskrbite za finančna sredstva

Vzemite dovolj denarja za potovanje. Namesto gotovine je priporočljivo imeti plačilne kartice ali potovalne čeke. Preden odpotujete, se pozanimajte, ali lahko s svojimi plačilnimi karticami plačujete v tujini in kako lahko plačilne kartice ali potovalne čeke nadomestite v primerih kraje/izgube. S seboj vzemite kontaktne številke, če bi morali kartico preklicati.

Če je mogoče, imejte gotovino v manjših enotah. Pozanimajte se o valuti države, kamor potujete, ter o možnostih menjave evrov in drugih mednarodnih valut.

Če potujete z živalmi

Če potujete v tujino s hišnim ljubljencem, je pomembno, da pravočasno pred potovanjem preverite, kakšne so zahteve za vstop v državo, v katero potujete, in za vračanje iz te države nazaj v Slovenijo oziroma EU. Živali morajo biti ob premikih ustrezno označene, izpolnjevati morajo zdravstvene zahteve in spremljati jih mora predpisana dokumentacija.

Predvsem kadar potujete v države izven EU, je pomembno, da preverite, ali te države za vstop zahtevajo še dodatne preiskave, cepljenja (poleg cepljenja proti steklini) ali dokumentacijo (veterinarsko spričevalo).

Več informacij o potovanju s hišnimi živalmi v tujino in nazaj lahko dobite na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Finančni upravi RS.

Odjava odhoda v tujino na upravni enoti

Če boste v tujini prebivali dlje od treh mesecev, morate prijaviti začasni odhod z območja Republike Slovenije in prijaviti začasno prebivališče. Če se za stalno odselite z območja Republike Slovenije, morate v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije odjaviti stalno prebivališče. Več informacij lahko pridobite na upravnih enotah.

Besedilo: gov.si