Napoved dogodka: Pridružite se razpravi na temo, kako ustvariti privlačne pogoje za delo in življenje mladih na Koroškem

Podjetje A. L. P. Peca d.o.o. v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizira participativni spletni dogodek "(Brez)UPI mladih na Koroškem – kako ustvariti privlačne pogoje za delo in življenje mladih na Koroškem?", ki je del izmenjave mnenj državljanov v sklopu konference o prihodnosti Evrope. Na dogodku, ki se bo odvil 27. januarja 2022 ob 17. uri, bodo povezali mlade in predstavnike določenih ključnih področij, da skupaj identificirajo aktualne izzive mladih, predebatirajo različne vidike in predlagajo možne rešitve.

Podatki kažejo, da se mladi izseljujejo iz Koroške regije, ker se soočajo s pomanjkanjem ustreznih delovnih mest, negotovimi zaposlitvami, stanovanjskim problemom, slabšo kakovostjo življenja in dostopnostjo storitev, kot so na voljo v večjih urbanih središčih ali v sosednji čezmejni regiji (vir: Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021–2027).

Za ohranjanje poseljenosti in vitalnosti regije so nujni pogovori med prizadetimi in različnimi deležniki, ki lahko prispevajo k ustvarjanju bolj privlačnih pogojev za delo in življenje mladih na Koroškem ter k zmanjševanju bega možganov.

Jasen znak, kako pomembni so mladi in njihovo mnenje, je dala Evropska komisija, ko je leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih. H konstruktivnim pogovorom je treba spodbuditi tako mlade kot starejše, da skupaj identificirajo aktualne izzive mladih, predebatirajo različne vidike in predlagajo možne rešitve, kako na Koroškem, v Sloveniji in Evropi s sodelovanjem in vizijo mladih zgraditi boljšo prihodnost, ki bo bolj zelena, vključujoča in digitalna.

S tem namenom podjetje A. L. P. Peca d.o.o. in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji organizirata participativni spletni dogodekBrezUPIMLADIH na Koroškem – kako ustvariti privlačne pogoje za delo in življenje mladih na Koroškem?”, ki se bo odvil v četrtek, 27. januarja 2022, ob 17. uri.

Dogodek bo odprl kopico aktualnih tem, med katerimi so zaposlitvene možnosti in priložnosti za mlade na Koroškem, mladi na kmetijah, kulturno-umetniško udejstvovanje mladih, podjetništvo mladih, socialna vključenost in aktivno državljanstvo mladih, regionalna in lokalna mladinska politika, mladinske dejavnosti, informiranje mladih, prostovoljstvo terzdrav življenjski slog in rekreacija mladih.

Na dogodku bodo stanje mladih na različnih ključnih področjih predstavili številni eminentni govorniki:

  • Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji;
  • Marijana Cigala, županja Občine Dravograd, predsednica Sveta Koroške regije;
  • Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem;
  • Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška;
  • Katja Pokeržnik, direktorica Koroške gospodarske zbornice;
  • Jasmina Uršič, vodja koroških Uradov za delo;
  • Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine;
  • Jure Lesjak, analitik in vodja odnosov z javnostmi pri Korocivu;
  • Katja Vravnik, direktorica Gledališča DELA;
  • Urška Čerče, podpredsednica Društva raum AU.

Organizatorji mlade in vse zainteresirane vabijo, da na dogodku, ki bo potekal prek spletne aplikacije ZOOM, aktivno sodelujejo ter podajo svoja mnenja, predloge in zamisli, saj je pogovor del izmenjave mnenj državljanov v okviru konference o prihodnosti Evrope. Jedrni del dogodka bodo predstavljale moderirane fokusne delavnice, v katerih bodo udeleženci razpravljali o naštetih tematikah ter izoblikovali nabor mnenj, potencialnih rešitev in konkretnih predlogov, ki bodo objavljeni na plaftormi Konferenca o prihodnosti Evrope.

Za sodelovanje je potrebna prijava na info@alppeca.si, dogodek pa bo sicer možno v živo spremljati tudi prek spleta, tudi na spletni strani Koroških Novic.

Več o konferenci o prihodnosti Evrope

Institucije EU skozi leta poudarjajo, da jih zanimajo mnenja in ideje državljanov. Da bi ta prizadevanja še praktično podkrepili, se je lani spomladi začel proces Konference o prihodnosti Evrope. Njen osrednji del je večjezična spletna platforma, namenjena državljanom vse Evrope: https://futureu.europa.eu/?locale=sl.Na njej lahko uporabniki objavljajo ideje in mnenja, jih komentirajo, delijo, prav tako je na voljo zemljevid z dogodki, ki se jih lahko udeležijo po vseh državah članicah ali pa organizirajo lastne. Platforma služi kot vozlišče idej in dogodkov na teme EU, kot so: podnebne spremembe in okolje, zdravje, močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta, EU v svetu, vrednote in pravice, digitalna preobrazba, evropska demokracija, migracije, izobraževanje, kultura, mladina in šport ter druge zamisli.

O zamislih, ki se nabirajo na spletni platformi, debatirajo na zasedanjih državljanov in plenarni skupščini konference o prihodnosti Evrope. Na skupščini sodelujejo posamezni državljani, predstavniki civilne družbe, predstavniki nacionalnih vlad in institucije EU. Institucije EU so se obvezale, da bodo zbrana priporočila državljanov obravnavale in upoštevale. Obenem konferenca prinaša več pomembnih novosti za demokratično življenje v Evropi: največja demokratična spletna platforma na svetu, transparentnost objavljenih mnenj, možnost neposrednega povezovanja ljudi, odprtost do vseh skupin prebivalstva, tudi ranljivih, udeležba ljudi v javnem življenju izven volitev in strpna komunikacija na podlagi načel Konference, ki spoštuje raznolikost prebivalstva in dostojanstvo vseh ljudi.

Z dogodki, ki so organizirani na temo Konference o prihodnosti Evrope, želi Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vključiti različne ciljne skupine, predvsem pa tiste, ki so težje dosegljivi – živijo na odročnih krajih, spadajo v ranljive skupine, so nezaupljivi ali nenaklonjeni EU vsebinam. Posebna pozornost je namenjena mladim, ženskam in manj izobraženim – te skupine prebivalstva so doslej manj zastopane na platformi.

Besedilo: Alenka Miler Gorenšek