Na Prevaljah neurje povzročilo za okrog 300 tisoč evrov škode

Včerajšnje neurje je povzročilo veliko težav in škode tudi na območju občine Prevalje, kjer prav tako kot na Ravnah natančne ocene škode še nimajo. Po prvi oceni pa se ta giblje med 250 in 300 tisoč evri.

“Včerajšnje neurje je pustilo velike posledice na občinski cestni infrastrukturi, predvidena škoda zaradi neurja je na palec ocenjena nekje med 250 tisoč in 300 tisoč evri,je za naš medij danes povedal prevaljski župan dr. Matic Tasič.

Preberite tudi: Popoldne več občin zajelo neurje, na Koroškem voda ogrožala in poplavljala stanovanjske objekte in Na Ravnah že od jutra na terenu dežurne službe. v grajskem parku udar strele poškodoval evropski macesen

Tasič je še dejal, da bo bolj natančna ocena škode znana v naslednjih dneh, ko bo na terenu tudi komisija za ocenjevanje škode. “Zaenkrat smo ceste usposobili tako, da so vse ceste, ki so bile v neurju poškodovane, pogojno prevozne, saj smo včeraj zvečer in danes odstranili glavnino nanosov.”

Največje težave so bile na cesti proti Šentanelu, zato je nas zanimalo, kakšne ima občina načrte glede omenjene ceste, saj je Šentanel med drugim tudi turistična vas, ki jo vsako leto obišče mnogo turistov, takšna cesta pa jim predstavlja kar precej težav. Po njej se namreč, kot so povedali domačini, ne vozijo le z osebnimi avtomobili, pogosto lahko namreč na poti do Šentanela srečamo tudi popotnike z avtodomi, ki pa takšne ceste niso ravno veseli.

Župan je potrdil, da je neurje odneslo bankine in spodjedlo asfalt na veliki dolžini ceste proti Šentanelu, naplavine pa so zasule propuste, tako da je voda spodjedala cesto tudi ob propustih. “Za prvo fazo ceste od Štoparja že pripravljamo projektno dokumentacijo, pripravili pa jo bomo tudi za drugo fazo do odcepa za Jamnico,je še dejal župan in dodal, da je na cesti Štopar – Šentanel voda odnesla rob ceste ob Šentanelski reki zaradi česar je cesta na tem delu sedaj zožana. Območje je zavarovano. Zaradi meteorne vode so uničene tudi stopnice na Šentanelu.

O škodi pa so občani poročali tudi z območja Breznice in Brinjeve gore. Predvsem gre za uničene bankine in za nanos materiala in naplavin na cesto. Uničena je tudi cesta na Zagrad. Voda je ob cesti na več lokacija naredila tudi do 0,5 m jarke.

Na vprašanje, kakšno pa je stanje na Lešah, je dejal, da je neurje povzročilo največjo škodo na cesti od Leš proti Kotu. Iz plazovitega terena nad to cesto je voda in naplavine ogrožala tudi hiše nad šolo na Lešah. Tudi za ta odsek, po besedah župana, že pripravljajo projektno dokumentacijo za sanacijo plazov in ceste na tem območju.Oba prej omenjena odseka smo zaradi sanacije plazenja tal že v lanskem letu prijavili na Ajdo, že kot posledica lanskih neurij. Zdaj to ponovno prijavljamo.”