Search
Close this search box.

Minister za zdravje z odredbo začasno ukinja nenujne zdravstvene storitve

Minister za zdravje Tomaž Gantar z odredbo prekinja izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. Izjeme so onkološke storitve ter obravnave nosečnic in novorojencev, cepljenja in medicina športa, piše v danes objavljeni odredbi.

Kot je zapisano, se prekine izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih ter s preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).

Izjema so presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa, cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta, piše v odredbi, ki je danes objavljena v uradnem listu.

Bolnišnice bodo prilagajale število specialističnih pregledov ter prekinile izvajanje operativnih posegov, razen tistih s stopnjo nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Odredba predvideva tudi, da se koncesionarji lahko vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju, kjer koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni morajo medtem še vedno zagotavljati zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo obolelih s covidom-19, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z novim koronavirusom. Če tega ne morejo, se lahko povežejo med seboj ali z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti. Enako velja za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma.

Minister je sprejel tudi odredbo, ki določa, da se sekundariji, pripravniki in specializanti vključijo v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja covida-19. Delo opravljajo pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja.

Če ne bodo opravljali dela, ki bi bilo po vsebini ustrezno programu usposabljanja, se bo njihovo usposabljanje ustrezno podaljšalo.

Odredbi začneta veljati v nedeljo. Strokovno utemeljenost ukrepov iz teh odredb minister za zdravje ugotavlja vsakih 14 dni.

Dogodki

Minister za zdravje Tomaž Gantar z odredbo prekinja izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. Izjeme so onkološke storitve ter obravnave nosečnic in novorojencev, cepljenja in medicina športa, piše v danes objavljeni odredbi.