Leku nagrada energetsko učinkovito podjetje 2021 (FOTO)

Skupna poraba energije na Novartisovih lokacijah v Sloveniji je ob upoštevanju povečane proizvodnje v zadnjih dveh letih upadla za 7,7 %, poraba vode pa za 15 %. Celovit energetski sistem, ki vključuje več kot 2000 meritev in zasleduje 750 kazalnikov, je podprt z aktivnim energetskim menedžmentom. Lokacije vstopajo v obdobje postopnega prehoda na uporabo obnovljivih virov energije za doseganje Novartisovih ciljev okoljske trajnosti in podnebne nevtralnosti.

Novartisove lokacije v Sloveniji imajo dolgo tradicijo energetskega menedžmenta, ki prispeva k njihovi konkurenčnosti. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji, poudarja: »Energetska učinkovitost je osnova našega razvoja in proizvodnje zdravil z visoko dodano vrednostjo. Z njo sočasno udejanjamo strategijo digitalizacije poslovanja in prehod v ogljično nevtralno poslovanje, ki ga bomo na prvi lokaciji v Sloveniji po načrtih vzpostavili leta 2024. V Novartisu želimo biti nosilci pozitivnih sprememb. Prizadevamo si za doseganje ogljične nevtralnosti v lastnih procesih do leta 2025 in v celotni dobavni verigi do leta 2030. Nagrada časnika Finance nam veliko pomeni, saj potrjuje, da naše usmeritve in dosežke prepoznava tudi okolje.«

Nagrado je v imenu Leka prevzel Gašper Antičevič, vodja Novartisovih Tehničnih storitev v Sloveniji. FOTO: Lek farmacevtska družba d.d.

Na vseh lokacijah so po letu 2000 izvedli tri celovite energetske preglede. Ciljno spremljanje rabe energije so uvedli po letu 2013, ko so vgradili energetski informacijski sistem, popolnoma prilagojen potrebam farmacevtske industrije. Priložnosti za izboljšave ugotavljajo z analizami porabe elektrike, pare, toplote, hladu in stisnjenega zraka. Cilje za doseganje kazalnikov energetske učinkovitosti – teh je več kot 750 – nenehno prilagajajo in določajo sproti, tudi dnevno in tedensko. Gašper Antičevič, vodja Novartisovih Tehničnih storitev v Sloveniji, ki z ekipo sodelavcev na vseh lokacijah skrbi za učinkovito upravljanje energije, pojasnjuje: »V zadnjih dveh letih smo porabo energije ob upoštevani rasti proizvodnje znižali za 30 GWh in porabo vode zmanjšali za dobrih 200.000 m3, kar je rezultat dolgoročnega dela ter okoljske ozaveščenosti in predlogov zaposlenih, brez katerih ti dosežki ne bi bili možni.« V tem času so izpeljali več kot 300 projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, kot so ponovna uporaba odpadne toplote, odpadnih voda in surovin, vgradili so energetsko najsodobnejšo opremo, digitalizirali regulacije in procese ter redno strokovno usposabljali okrog 50 sodelavcev.  

Od leve proti desni: Robert Hribar, vodja Inženiringa za Slovenijo in Gašper Antičevič, vodja Novartisovih Tehničnih storitev v Sloveniji. FOTO: Lek farmacevtska družba d.d.

Z energetsko učinkovitostjo v Novartisu blažijo vplive na okolje in podnebje ter krepijo odpornost proti energetskim in podnebnim spremembam. Lokacije se že pripravljajo na postopen prehod na uporabo obnovljivih virov energije in inovativnih tehnologij, kar bo spremenilo ustaljene oblike proizvodnje in uporabe energentov. Prvo trajnostno strategijo za posamično lokacijo v skupini Novartis so pripravili strokovnjaki v Sloveniji in z inovativnim projektom krožnega gospodarstva povezuje energetske ter odpadkovne tokove.

Nagrada energetsko učinkovito podjetje, ki jo podeljuje časnik Finance, je zato velika spodbuda Leku in Novartisu v Sloveniji pri doseganju ogljično nevtralnega poslovanja, so sporočili iz Leka.

Besedilo: Lek farmacevtska družba d.d.

Dogodki