Eno leto po »Koroški vstaji – HOČ`MO CESTO« novi zapleti

tretja razvojna os

Minilo je eno leto po “Koroški vstaji – HOČ’MO CESTO”. Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v izjavi za javnost povzela predstavitev Študije posodobitve cestne povezave Slovenj Gradec – Dravograd in Otiški vrh – Holmec:

Ministrstvo za infrastrukturo, DARS in izdelovalec študije – podjetje Lineal so v torek, 5. junija 2018, predstavili Študijo posodobitve cestne povezave Slovenj Gradec – Dravograd in Otiški vrh – Holmec. Iz Mladinskega sveta Ravne so sporočili, da so bili obveščenii, da je bila za odsek 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem podpisana pogodba s projektantom, med tem, ko za odsek Šentrupert – Velenje Nadzorni svet DARS-a ni podal soglasja za podpis. Razlog je nerazrešena situacija z vloženo ustavno presojo Državnega prostorskega načrta (DPN) Šentrupert-Velenje. Ugotovljeno je bilo, da potekajo parcelacije gozdnih zemljišč, po podatkih DARS-a pa ni bilo še nobeno zemljišče na trasi pravnoformalno odkupljeno.

Mladinski svet Ravne:

Kot smo že poročali je ministrstvo preko DARS-a za odsek Slovenj Gradec – Otiški vrh – Holmec naročilo novo študijo, ki bo ugotovila katera umestitev trase 3. razvojne osi na tem odseku je smiselna. Te ugotovitve bodo tudi podlaga za izdelavo državnih prostorskih načrtov na tem odseku. Pripravljalec študije je predstavil variante, pri čemer še niso bili upoštevani ekonomski učinki. Ti naj bi bili znani do konca meseca junija 2018.

Izdelovalec študije predlaga naslednje vmesne rezultate:

  1. Izračunane prometne obremenitve izkazujejo potrebo po načrtovanju in izvedbi 2-pasovne glavne ceste v koridorju 3. razvojne osi.
  2. Predlagamo načrtovanje 4-pasovne ceste na odsekih Slovenj Gradec – Otiški vrh – Ravne na Koroškem tako, da se rezervira koridor 4-pasovnice, izvede pa se kot fazna gradnja.
  3. Na odseku Holmec-Poljana se predlaga rekonstrukcija obstoječe ceste s parametri Vr=70 km/h.
  4. V cilju maksimalne preusmeritve prometa na nove trase se iščejo nadaljnje optimizacije rešitev ključnih priključkov na glavno traso.

S strani Mladinske iniciative za 3. razvojno os je bil prisoten koordinator Aljaž Verhovnik. Prisotne je opozoril, da se roki odmikajo od dogovorjenih v Protokolu o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško. Po protokolu naj bi se projektiranje na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec namreč pričelo že decembra 2017, do danes pa je bila pred kratkim podpisana zgolj pogodba s projektantom za odsek Velenje-Slovenj Gradec. Pri tem je opozoril na nujnost rešitve situacije z ustavno presojo na območju DPN Šentrupert-Velenje, saj Koroška kot kaže, ostaja talec spodnjega dela trase. Več kot očitno je, da dokler situacija v spodnjem delu ne bo pravnoformalno rešena, Korošci te ceste ne bomo videli.

V času, ko pričakujemo novo vlado s polnimi pooblastili se je pokazalo, da bo morala ta še veliko postoriti, da se bo projekt 3. razvojne osi nemoteno izpeljal. Tukaj je pomembno vprašanje ustavne presoje DPN Šentrupert-Velenje, prav tako pa tudi zagotovitve stabilne finančne konstrukcije gradnje odseka Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec, saj ta še ni zagotovljena,” so še zapisali iz Mladinskega sveta Ravne.

Na sestanku so bili prisotni župani občin Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem in Prevalje. Naslednji sestanek naj bi potekal okoli 10. julija 2018, ko bodo znani končni rezultati študije.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije