Kdo si po vašem mnenju zasluži občinska odličja MOSG in Vrunčeva odličja za leto 2021?

Mestna občina Slovenj Gradec je na svoji spletni strani objavila razpis za podelitev Vrunčeve nagrade, Vrunčevih plaket ter razpis za podelitev naziva častni občan, občinsko nagrado in plakete občine.

Kot je pojasnjeno v razpisu se Vrunčevo nagrado podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji in izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine. Nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za življenjsko delo ali dosežke s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.

Vrunčevo plaketo pa se podeli za pomembne pedagoške uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in telesne kulture pedagoškim delavcem, posameznikom ali skupini.

Komisija v enem letu podeli eno Vrunčevo nagrado ter tri Vrunčeve plakete. Rok za oddajo predlogov je petek, 30. julij 2021, kandidate pa lahko predlagajo fizične in pravne osebe.

Preberite še: Na slavnostni seji v Slovenj Gradcu podelili občinska, Železnikarjeva in Vrunčeva odličja

Slovenjgraška občina je objavila tudi razpis za podelitev občinskih priznanj za podelitev naziva častnega občana občine. Naziv častnega občana je najvišje priznanje, ki se ga podeli posameznikom, ki imajo posebne zasluge za razvoj, ugled in uveljavljanje občine na lokalni, državni in mednarodni ravni in za izredne dosežke na kateremkoli področju človeške ustvarjalnost.

Občinsko nagrado se podeli občanom, fizičnim in pravnim osebam za velike dosežke pri napredku in ugledu občine, za večletno delo in rezultate na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti (razen za dosežke, za katere je prejel Bernekerjevo, Železnikarjevo ali Vrunčevo nagrado), ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju občine, dela in življenja v njej ter za njeno uveljavitev v širšem prostoru.

Plaketo mestne občine se podeli občanom pravnim ali fizičnim osebam za pomembne uspehe pri razvoju in ugledu občine na kateremkoli področju gospodarskega ali družbenega življenja.

Mestni svet v enem letu podeli eno Občinsko nagrado in največ tri plakete. Rok za oddajo predlogov je petek, 30. julij 2021.

VIR: MOSG

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
mitja
mitja
2 let nazaj

Občinsko nagrado si zasluži Javornik Matjaž za obnovljen hotel.