Search
Close this search box.

Humanitarne organizacije do 28. avgusta zbirajo vloge za pomoč po ujmah

Humanitarne organizacije do 28. avgusta zbirajo izpolnjene vloge prosilcev za pomoč po nedavnih ujmah. Vlada je za ta namen humanitarnim organizacijam namenila skupno dobrih 11 milijonov evrov, največ Rdečemu križu in Slovenski Karitas. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, višina bo odvisna od stopnje škode.

Vlada je takoj po katastrofalnih poplavah v začetku avgusta sprejela odločitev, na podlagi katere je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski karitas dodelila po pet milijonov evrov sredstev. S tem je, kot so danes sporočili iz Rdečega križa, omogočila učinkovito in hitro oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah 3., 4. in 5. avgusta letos.

Dodeljena sredstva za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim v nedavnih poplavah bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih. Skladno s tem bosta sredstva dodeljevali organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas.

Za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so praktično neobnovljiva, in zahtevajo nadomestno bivališče, bo višina pomoči znašala 3000 evrov. V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo višina pomoči znašala 1500 evrov. Za poplavljene kletne prostore pa bo višina pomoči znašala 500 evrov.

Prosilci za pomoč morajo izpolniti vlogo in jo oddati najkasneje do 28. avgusta osebno ali po pošti na lokalnih združenjih Rdečega križa ali Karitasa ali občino, kjer so utrpeli škodo.

Kot so še pojasnili pri Rdečem križu, bo vsakemu posameznemu prosilcu dodeljen znesek v skladu s prvim nujnim ukrepom za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin. Po odobritvi vloge bo prejemniku sklep izdala ena od organizacij.

Prav tako najkasneje do 28. avgusta pa lahko vlogo za pomoč oddajo tudi vsi, ki so bili od 12. julija do 2. avgusta letos prizadeti zaradi močnega neurja, dolgotrajnih nalivov, močnega vetra, toče ali naraslih hudournikov.

“V duhu medsebojne podpore je vlada 3. avgusta 2023 sprejela odločitev o dodelitvi sredstev za sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev ter za izvedbo najnujnejših sanacijskih del na stanovanjskih objektih, ki so bili v tem obdobju prizadeti,” so pojasnili.

S tem je vlada določila posebna sredstva za pomoč, ki jih prejmejo po 500.000 evrov Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas, 100.000 evrov pa prejme Evangeličanska humanitarna organizacija (EHO) Podpornic.

Tudi pri razdeljevanju te pomoči, ki pa je torej namenjena sanaciji po neurjih, je višina sredstev za posameznega prosilca omejena glede na stopnjo škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih.

V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer je posameznik lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8000 do 15.000 evrov.

Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore bo višina sredstev znašala od 2000 do 8000 evrov. Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture ter fasade, oken in vrat, je na voljo pomoč v višini od 1000 do 2000 evrov. V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal pa je višina sredstev od 500 do 1000 evrov.

Oškodovanci lahko vloge za pomoč oddajo na pristojno občino, lokalno izpostavo Karitasa, Rdečega križa in na organizacijo EHO Podpornice najkasneje do 28. avgusta. Vlogo lahko oškodovanci oddajo osebno ali po pošti.

Vsak posamezni upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij, pri čemer se upoštevajo tudi že prejeta sredstva iz naslova dobrodelnih organizacij. Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati vrednosti ocenjene škode, če je ta znana, so še zapisali pri Rdečem križu.

Dogodki

Humanitarne organizacije do 28. avgusta zbirajo izpolnjene vloge prosilcev za pomoč po nedavnih ujmah. Vlada je za ta namen humanitarnim organizacijam namenila skupno dobrih 11 milijonov evrov, največ Rdečemu križu in Slovenski Karitas. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, višina bo odvisna od stopnje škode.