Search
Close this search box.

Grenak priokus in velika pričakovanja Korošcev pred jutrišnjim sestankom v Ljubljani

Koroška delegacija se v sredo, 17. aprila 2019, odpravlja na naslednje srečanje koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi, ki bo potekalo v Ljubljani. Kot pravijo, grenak priokus še vedno daje zadnje dogajanje v Braslovčah in težnje nekaterih poslancev po spreminjanju trase hitre ceste na Koroško.

Iz Mladinskega sveta Ravne na Koroškem so sporočili, da se koroška delegacija v sredo, 17. aprila 2019, odpravlja na naslednje srečanje koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi.

Mar politične stranke podpirajo hitro cesto na Koroško s figo v žepu?

Kot pravijo, grenak priokus še vedno daje zadnje dogajanje v Braslovčah in težnje nekaterih poslancev po spreminjanju trase hitre ceste na Koroško. »Spomnimo se samo na dejstvo, da je postopek sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu med štajersko avtocesto in Velenjem trajal kar 13 let! Vsako spreminjaje trase, bi za seboj potegnilo še daljši časovni odmik pri gradnji koroške hitre ceste, zato v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os takim političnim manipulacijam ostro nasprotujemo!«

V Nsi podpirajo čimprejšnji začetek gradnje 3. razvojne osi

Koordinacijski odbor se bo tokrat sestal v Ljubljani, na Ministrstvu za infrastrukturo. Pričakovanja Korošcev, zaradi napovedanega začetka gradnje decembra letos, so zelo velika. Na podlagi zadnjih sklepov bodo prisotni tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance. Prav od slednjih pričakujejo jasen odgovor, kdaj bo zaprta finančna konstrukcija za pričetek gradnje odseka hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem, saj je pričetek gradnje, po zatrdilih Ministrstva za infrastrukturo, predvidena decembra letos.

»Dogovor iz zadnjega srečanja, ki je potekalo 11. marca 2019 na Ravnah na Koroškem tudi določa, da bo Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Družbo za avtoceste RS do 1. junija letos potrdilo investicijski program, ki je podlaga za pripravo javnega razpisa za iskanje izvajalca gradbenih del na odseku Velenje – Slovenj Gradec. Prav tako Korošci pričakujemo zemljevid oz. pobarvanko odkupov zemljišč in rešitev za pospešeno umeščanje trase 3. razvojne osi na odseku Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec,« so člani Mladinskega sveta še zapisali v sporočilu za javnost.

Korošci HOČ`MO CESTO!

Besedilo: Mladinski svet Ravne na Koroškem

Dogodki