Dars objavil razpis za dela na tretji razvoji osi na območju Škalskega jezera in Konovega

Dars je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje na dveh sklopih odseka hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, in sicer za sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo. Dela so ocenjena na 36 milijonov evrov. Dars bo izvajalca del izbiral v dveh fazah, v prvi imajo interesenti do 29. januarja 2021 do 10. ure čas, da se prijavijo za sodelovanje.
tovornjak cesta

Izbrani izvajalec del bo v okviru sklopa Škalsko jezero med drugim gradil več deviacij, križišče, 105 metrov dolg viadukt, prepuste in komunalne vode. Na sklopu Konovo pa je med drugim predvidena gradnja dela hitre ceste, priključka Škale, 154 metrov dolgega viadukta, pol kilometra dolgega enocevnega predora, podporne konstrukcije in drugo. Javno naročilo je ocenjeno na 36 milijonov evrov brez DDV, predviden rok za dokončanje del pa je dve leti od uvedbe izvajalca v dela.

Za interesente za omenjena dela, ki bodo prijave za sodelovanje oddali v roku, bo strokovna komisija v prvi fazi izbirnega postopka ocenila prijave in se odločala o priznanju sposobnosti. Tiste prijave, ki bodo imele priznano sposobnost za izvajanje javnega naročila, bodo v drugi fazi povabili k predložitvi ponudb.

Po enakem postopku je Dars izbiral tudi izvajalca del na območju Gaberke na odseku Velenje-Slovenj Gradec, kjer se je sredi oktobra tudi začela gradnja hitre ceste proti Koroški. Dela tam tečejo po načrtih, je danes sporočil Dars.

Medtem pa je še v teku postopek izbire izvajalca del na lokaciji, imenovani Jenina, ki je na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kot so pojasnili na Darsu, bo za sklop Jenina v kratkem, predvidoma še v tem mesecu, zaključeno ocenjevanje prejetih prijav. Temu bo sledila objava priznanja sposobnosti, gradnja pa bi lahko, če ne bo večjih zapletov, stekla prihodnje leto.

Izgradnja odseka 3. razvojna os sever med Velenjem in Slovenj Gradcem je sicer določena kot pomembna investicija za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije