Župani imajo ponekod nižjo plačo kot podrejeni direktorji občinskih podjetij

V Sloveniji je 212 občin in prav toliko županj in županov. Po podatkih ministrstva za javno upravo iz jeseni 2019 jih 156 funkcijo opravlja poklicno, 56 pa nepoklicno. Od leta 2008 so plače županov del enotnega plačnega sistema, pri čemer pa nekateri opozarjajo na anomalije, do katerih prihaja v primerjavi z nekaterimi drugimi delovnimi mesti.

V ožje vodstvo občine sodijo župan, podžupani in občinski svet, pri čemer razmerja med njimi ureja zakon o lokalni samoupravi. Župan predstavlja in zastopa občino, skrbi za tekoče delovanje občinske uprave ter izvrševanje sklepov občinskega sveta, podžupani mu pri tem pomagajo, občinski svetniki pa potrjujejo gradiva, ki jih pripravi občinska uprava.

Župan, podžupan in člani občinskega sveta so občinski funkcionarji. Vsi opravljajo svojo funkcijo nepoklicno, pri čemer so upravičeni do določenega plačila. Se pa lahko župan in podžupan (slednji v soglasju z županom) odločita, da bosta funkcijo opravljala poklicno, kar pomeni, da sta na občini tudi zaposlena.

Plače županov odvisne od velikosti občine

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi pripada plačilo v višini 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Enako velja za podžupane, pri čemer pa višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. V obeh primerih se pri tem ne upošteva dodatek na delovno dobo.

Plače poklicnih županov in podžupanov pa določa zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Župani se v skladu z njim razvrstijo med 46. in 59. plačnim razredom, pri čemer je razred odvisen od tega, koliko prebivalcev ima občina, podžupani pa se razvrščajo med 32. do 51. plačnim razredom. Pri tem so poleg velikosti občine pomembna tudi njihova pooblastila.

V najvišji plačni razred sodi župan prestolnice, saj v Ljubljani živi več kot 200.000 prebivalcev. Plača župana Maribora je v 57. plačnem razredu, nato pa do 46. razreda navzdol sledijo plače ostalih županov. V 46. razredu so plače županov občin, ki imajo do 2000 prebivalcev. Med podžupani imajo najvišjo plačo ljubljanski.

Jankoviću 4877 evrov, Pukšiču 958

Po podatkih portala plač v javnem sektorju je junija letos med poklicnimi župani najvišjo plačo prejel ljubljanski župan Zoran Janković. Njegova bruto plača je znašala 4877 evrov. Sledil mu je mariborski župan Saša Arsenovič, ki je prejel 4404 evre bruto plače. Tretji in četrti po višini plače sta bila domžalski in kranjski župan, Toni Dragar in Matjaž Rakovec. Dragar je junija prejel 4120 evrov bruto plače, Rakovec 4024.

Najnižje plačilo so prejeli župani občin Destrnik, Kuzma in Radenci, Franc Pukšič, Jožef Škalič in Roman Leljak. Pukšič in Škalič sta prejela po 958 oz. 1406 evrov, Leljak pa 1627 evrov. Pukšič na vprašanje STA po elektronski pošti, zakaj je njegova plača tako nizka in ali je to posledica še kakšnih drugih okoliščin, ni odgovoril.

Župani imajo ponekod nižjo plačo kot podrejeni direktorji občinskih podjetij

Vse od leta 2008 se plačni razredi za župane niso spreminjali, zato v združenjih občin in nekateri župani opozarjajo na nekatere anomalije, do katerih je prišlo v zadnjih letih. Direktorji nekaterih podjetij, katerih lastnica je občina ali pa jih je ta ustanovila, imajo že višje plače od županov. Podobno velja za zavode, na primer ravnatelje osnovnih šol, opozarja predsednica Skupnosti občin Slovenije (SOS) Jasna Gabrič.

Tudi ona opozarja, da župani že 14 let niso napredovali v plačnih razredih. Povejte, kje v javnem sektorju bi zaposleni dovolili kaj takega. Zelo verjetno bi hitro prišlo do protestov,” je dejala za STA.

Kot anomalijo izpostavlja tudi, da župani v nasprotju z direktorji podjetij in zavodov, ki jih je ustanovila občina, ne morejo prejeti niti evra za uspešnost. Tudi za malico prejmejo evro manj kot ostali v javnem sektorju. “To je tako, kot bi rekel, da lahko župan poje le tri četrtine sendviča, vsi ostali okoli njega pa imajo pravico do celega,” je ponazorila.

Sicer pa meni, da je ocena višine plače županov in podžupanov odvisna od tistega, ki jo ocenjuje. Če bodo plače županov ocenjevali tisti na manj odgovornih mestih v javnem sektorju, bodo rekli, da so visoke, če se jih primerja z nekaterimi bolj primerljivimi delovnimi mesti v javnem sektorju, pa bi o tem težko govorili, je dejala.

Pripravil Aleš Kocjan

Dogodki