Search
Close this search box.

STA soočenje: Nihče od kandidatov proti pravici do splava, pri možnosti posvojitev otrok niso enotni

Predsedniški kandidati napovedujejo različna postopanja v boju za človekove pravice. Nihče se ni izrekel proti pravici do splava, večina jih tudi podpira spremembe družinskega zakonika glede izenačevanja pravic istospolnih pri posvojitvah otrok. Proti spremembi je Janez Cigler Kralj, Anže Logar pa v zvezi s tem spoštuje odločitev ustavnega sodišča.
Fotografija je simbolična

STA je kandidatom zastavila naslednja vprašanja:

1. Kako boste postopali v primerih kršenja človekovih pravic? Kakšno pozornost boste dali ugotovitvam varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti?

2. Kakšno politiko bi ubrali pri pomilostitvah obsojenih?

3. Ali podpirate ustavno zagotovljeno pravico do splava?

4. Ali podpirate spremembe družinskega zakonika skladno z odločbo ustavnega sodišča, ki izenačuje pravice istospolnih z raznospolnimi pari?

Odgovore kandidatov STA navaja v vrstnem redu, v kakršnem bodo kandidati objavljeni na glasovnici.

Milan Brglez

Kot nekomu, ki je vse življenje zavezan varovanju človekovih pravic, bo varovanje slednjih ena ključnih nalog mojega mandata. Poleg varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti bom predlagal ustanovitev varuha za starejše.

Pri odločanju o pomilostitvah obsojenih se bom naslonil na predloge strokovnjakov.

Podpiram ustavno zagotovljeno pravico do splava in spremembe družinskega zakonika skladno z odločbo ustavnega sodišča, ki izenačuje pravice istospolnih z raznospolnimi pari.

Anže Logar

Podpiral bom napore institucij in civilne družbe za spoštovanje človekovih pravic.

Pri pomilostitvah obsojenih bom zavezan zakonu in predlogu ministrice za pravosodje. Bistveno je, da naše pravosodje deluje kakovostno, strokovno in neodvisno, izvajanje kazni pa naj ima tudi preventivni učinek.

Pravica do splava je urejena v ustavi, v kar ne posegam. Pri spremembah družinskega zakonika glede izenačevanja pravic istospolnih in raznospolnih parov spoštujem odločitev ustavnega sodišča, ki se je v tem primeru dokončno izreklo.

Janez Cigler Kralj

Predsednik se v presojo institutov s področja varovanja človekovih pravic ne sme vmešavati, lahko pa jih spodbudi k opravljanju dela in njihove ugotovitve podpre.

Pošteno je, da vsak odsluži pravično dodeljeno kazen. Za pomilostitev bi morale biti izpolnjene izredne okoliščine, povezane predvsem z zagotavljanjem dostojanstva in zdravja.

Sem odločno na strani življenja. Ob tem spoštujem ustavno ureditev glede splava in svoje vrednote zagovarjam znotraj nje. Želel bi, da bi imele ženske, ki se znajdejo v stiski, boljše podporno okolje. Sem proti spremembam družinskega zakonika. Izhajam iz pravice otroka do kar najboljšega okolja za odraščanje, to pa je družina z materjo in očetom.

Miha Kordiš

Ne bom mirno sedel ob kršenju človekovih pravic, kot se dogaja beguncem ali azilantom. Kje so človekove pravice delavcev, ki ob trdem delu nimajo za čez mesec? Ugotovitvam varuha in zagovornika bom namenil vso pozornost, a to ni dovolj. V prvi vrsti bom borec za pravice delovnih ljudi.

Pri pomilostitvah bi načelno sledil predlogu ministrstva. Imam ničelno toleranco do korupcije in gospodarskega kriminala. Sem pa za blago obravnavo kriminalnih dejanj, porojenih iz socialne stiske.

Pravica žensk do svobodnega razpolaganja s telesom je civilizacijska pridobitev. Izenačevanje pravic istospolnih je velika zmaga za načelo vsi drugačni, vsi enakopravni.

Nataša Pirc Musar

Predsednica države mora biti prvi branik ustave in človekovih pravic. Razglaša namreč zakone in če zazna, da posegajo v človekove pravice, ne sme ostati tiho. Sodelovanje z varuhom in zagovornikom je nujno.

Vsak si zasluži drugo priložnost, saj se okoliščine, zaradi katerih se je odločil za kriminalno pot, spreminjajo. Pomilostitev vidim kot eno od pravih poti, da se storilcem pomaga v novo življenje.

Pravica do splava je ustavna pravica, vedno jo bom neomajno podpirala. Vesela sem odločitve ustavnega sodišča glede družinskega zakonika in podpiram možnost posvojitev otrok za istospolne partnerje, pri čemer pa ne gre pozabiti, da je posvojitev proces, v središču katerega je otrok.

Vladimir Prebilič

V primeru kršenja človekovih pravic bom zagovornik ljudi, jasno se bom oglašal. Ugotovitve varuha in zagovornika morajo biti povod za implementacijo nujnih sprememb.

Tudi najboljši sodni sistemi lahko storijo napake in pomilostitev v tem kontekstu vidim kot možnost popravka. Pomembno pa je, za kakšen zločin gre – pri najhujših je treba biti zelo konzervativen.

Pravica do splava je ustavno zagotovljena in neodtujljiva. Politika nima pravice posegati v tako intimno odločitev posameznic. Podpiram spremembe družinskega zakonika. Za posameznega otroka je najboljša ljubeča družina, ki ga ima rada in mu nudi varno in spodbudno okolje, ne glede na spolno usmerjenost posvojiteljev.

Sabina Senčar

Ostro nasprotujem vsem oblikam kršitev človekovih pravic in svoboščin. Ugotovitvam varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti bi zato posvečala izjemno pozornost.

Menim, da je pri pomilostitvah obsojenih pristojnost predsednika republike dodatna varovalka pri določenih, mejnih odločitvah sodne veje oblasti, odločitvah, kjer je upoštevana morala, a niso upoštevani etični vidiki.

Podpiram ustavno zagotovljeno pravico do splava in spremembe družinskega zakonika skladno z odločbo ustavnega sodišča, ki izenačuje pravice istospolnih z raznospolnimi pari.

Dogodki

Predsedniški kandidati napovedujejo različna postopanja v boju za človekove pravice. Nihče se ni izrekel proti pravici do splava, večina jih tudi podpira spremembe družinskega zakonika glede izenačevanja pravic istospolnih pri posvojitvah otrok. Proti spremembi je Janez Cigler Kralj, Anže Logar pa v zvezi s tem spoštuje odločitev ustavnega sodišča.