Search
Close this search box.

Združenje občin za več sredstev za sofinanciranje programov naravnih nesreč

Združenje občin Slovenije podpira napovedane spremembe zakona o naravnih nesrečah, pred za četrtek napovedanim srečanjem s predstavniki vlade pa je na pristojni ministrstvi posredovalo še druge predloge ukrepov na tem področju. Med drugim so se zavzeli za povišanje sredstev za sofinanciranje programov naravnih nesreč.

“Slovenija se še vedno sooča z neurji, točo in vetrolomi, ki puščajo ogromno škodo tako na objektih kot v naravi. Škoda z vsakim neurjem narašča, napovedana pa so že nova. Občine skupaj z gasilskimi društvi ves čas pomagajo prebivalcem pri odpravi posledic škode, vendar so njihove proračunske rezerve za tolikšno škodo premajhne, oziroma že porabljene. Treba bo pristopiti k sistemskim spremembam in zagotoviti dodatna sredstva,” so v sporočilu za javnost zapisali v združenju.

Na ministrstvi za obrambo ter za naravne vire in prostor so že naslovili svoje izhodiščne predloge za spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, pa tudi predlog zagotovitve dodatnih sredstev v okviru sklada za podnebne spremembe.

V zvezi s spremembami zakona o odpravi posledic naravnih nesreč so poudarili, da “absolutno” podpirajo predlog predsednika vlade Roberta Goloba, da bodo na podlagi predhodnega sanacijskega načrta občine upravičene do 20-odstotnega vnaprejšnjega plačila za nujne ukrepe, delna ocena stroškov pa bo omogočila ukrepanje še pred pripravo celovite ocene škode.

Predlagajo pa še znižanje praga za aktiviranje sistema za odpravo naravnih nesreč, in sicer z 0,3 na 0,2 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, pa tudi, da se vzpostavi sistem, po katerem bi se lahko na podlagi zakona zagotovilo odpravo naravnih nesreč regijskih oz. lokalnih razsežnosti. “Slednji pojavi so v zadnjih obdobjih značilni za podnebno področje naše države, zato je treba temu prilagoditi sistem,” so pojasnili.

Zavzeli so se še, da se prisluhne pobudam v nedavnih neurjih prizadetih občin – kot sta Vojnik in Črna na Koroškem – v zvezi s povračili intervencijskih stroškov, in sicer, da se z njimi pokrije tudi stroške domačih gasilcev.

Združenje občin je predlagalo še, da vlada v okviru odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe za leta 2023-2026, ki je bil sredi junija objavljen na portalu eDemokracija, a še ni sprejet, s prerazporeditvijo sredstev med posameznimi programi poveča sredstva za sofinanciranje programov s področja naravnih nesreč.

“Žal smo priča vedno pogostejšim naravnim nesrečam in vremenskim ujmam, zato bi bilo treba nujno povečati sredstva, namenjena tako odpravi posledic naravnih nesreč kot tudi obnovi poškodovanih objektov lokalne infrastrukture,” so utemeljili.

Dogodki

Združenje občin Slovenije podpira napovedane spremembe zakona o naravnih nesrečah, pred za četrtek napovedanim srečanjem s predstavniki vlade pa je na pristojni ministrstvi posredovalo še druge predloge ukrepov na tem področju. Med drugim so se zavzeli za povišanje sredstev za sofinanciranje programov naravnih nesreč.