Bodo vzgojitelji, učitelji in profesorji 4., 5. in 6. 12. na svojih delovnih mestih?

SVIZ

21. 11. 2018 je Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ, v imenu pogajalske skupine Sindikata vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) parafiral stavkovni sporazum o stavkovnih zahtevah, ki ga je SVIZ na Vlado RS naslovil decembra lani. Parafa pod dogovorjeno seveda še ne pomeni, da sporazum tudi že velja – to se bo zgodilo, če se bodo člani in članice SVIZ na glasovanju izrekli, DA se strinjajo z zvišanji in datumi uveljavitve dogovorjenega na pogajanjih z Vlado RS, kot izhaja iz stavkovnega sporazuma z dne 21. 11. 2018.

V aktualnih pogajanjih je SVIZ uveljavil vse zahteve, ki so bile dogovorjene z vlado že marca letos, a takrat niso bile podpisane, ker si je vlada zaradi pritiska dela sindikatov v javnem sektorju premislila. S stavkovnim sporazumom se zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi plače zvišujejo, kot sledi iz nadaljevanja (kot kriterij se upošteva plačni razred delovnega mesta):

  • Zaposlenim na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, se s 1. 1. 2019 plače povišajo za 1 plačni razred.
  • Zaposlenim na delovnih mestih, ki so uvrščena nad 26. plačni razred do vključno tarifnega razreda VII/2 (večina s VI. ter vsi s VII./1 in VII./2 stopnjo izobrazbe), se plače povišajo za 2 plačna razreda, in sicer tako, da so do zvišanja za en plačni razred upravičeni s 1. 1. 2019, do zvišanja za drugi plačni razred pa 1. 11. 2019. Gre za tista delovna mesta, ki so bila pred odpravo anomalij v letu 2017 uvrščena nad 26. plačnim razredom.
  • Zaposlenim na delovnih mestih, ki so uvrščena v VIII. in IX. tarifnem razredu, se plače zvišajo za 3 plačne razrede, in sicer tako, da so do zvišanja za en plačni razred upravičeni s 1. 1. 2019, do zvišanja za drugi plačni razred s 1. 11. 2019, do zvišanja za tretji plačni razred pa s 1. 9. 2020.
  • Zaposleni na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda in ki leta 2017 v okviru odprave plačnih anomalij niso bili deležni zvišanja plače, so s 1. 11. 2019 upravičeni do dodatnega zvišanja plače za 1 plačni razred (to dodatno zvišanje je bilo dogovorjeno na pogajanjih z drugimi sindikati).
  • S 1. 9. 2019 se uveljavi novo delovno mesto Učitelj razrednik, ki je uvrščen za 1 plačni razred višje od delovnega mesta Učitelj v vseh nazivih.
  • S 1. 9. 2020 se vsem strokovnim delavcem, ki napredujejo v strokovne nazive in so pridobili naziv svetovalec ali svetnik (od vrtcev do višjih šol in dijaških domov, npr. učitelj, učitelj praktičnega pouka, vzgojitelj, knjižničar, svetovalni delavec, različni organizatorji …), uvrstitev zviša še za 1 plačni razred. Smiselno enako velja tudi za strokovne delavce v kulturi iz plačne skupine G02, ki so upravičeni do napredovanja v strokovne nazive.

Po sklenitvi pogajanj se v skladu s stavkovnim sporazumom začnejo usklajevanja o prenovi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, s ciljem uveljavitve četrtega strokovnega naziva za strokovne delavke in delavce. Hkrati se preuči možnost uvedbe strokovnih nazivov za vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.

  • V raziskovalni dejavnosti se – ob splošnih zvišanjih – dodatno popravijo uvrstitve za 4 delovna mesta z univerzitetno izobrazbo (glejte prilogo).
  • Zaposlenim z minimalno plačo (do vključno 17. plačnega razreda) pripada poračun regresa za letni dopust do višine 1.050 evrov bruto (207,21 evra bruto), ki se izplača v mesecu decembru 2018.
  • V pogajanjih smo pristali na podaljšanje zamrznitve delovne uspešnosti in trajni zamik izplačila višje plače v skladu z napredovanjem v plačni razred ali naziv, in sicer na 1. decembra leta, v katerem zaposleni izpolni pogoje za napredovanje.
  • Na pogajanjih z drugimi sindikati je bilo dogovorjeno tudi, da se uvede jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju in da se višina odpravnine ob upokojitve vrne na raven pred znižanjem, in sicer z dveh plač na tri zadnje plače delavca oziroma povprečne plače v RS.

 

Članice in člani SVIZ in drugi zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi so se lanskega decembra v skladu s stavkovnimi zahtevami sindikata s 37.186 glasovi odločili za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, le-tej pa so se sredi novembra letos pridružili tudi zaposleni v kulturi. Čeprav nekateri menijo, da je opredeljevanje o sprejemljivosti aktualnega stavkovnega sporazuma odveč, se je velika večina delegatov in delegatk na 10. kongresu SVIZ Slovenije, ki je v Portorožu potekal 19. in 20. novembra 2018, odločila, da je glasovanje izjemno pomembno in da ga bomo izpeljali. Vodstvo prepušča končno sodbo o sprejemljivosti in ustreznosti zvišanj v stavkovnem sporazumu članstvu in drugim zaposlenim, s tem pa poglablja notranjo demokracijo v sindikatu in bistveno povečuje vpliv članstva na ključne odločitve. Članice in člani ter drugi zaposleni so stavko izglasovali, Glavnemu stavkovnemu odboru SVIZ in pogajalski skupini podelili mandat, da zahteve uveljavi, zdaj, ko je stavkovni sporazum parafiran, pa ga izroča v presojo članstvu in tudi drugim zaposlenim, če želijo sodelovati pri opredeljevanju.

Člani in članice bodo torej od 21. 11. 2018 do vključno 28. 11. 2018 do 16.00 glasovali/izražali stališča do podpisa stavkovnega sporazuma.

V vodstvu SVIZ še poudarjajo, da če sporazum ne bo prejel soglasja večine, ki se bo glasovanja udeležila, se bo stavka v dejavnostih SVIZ nadaljevala z izhodiščnimi stavkovnimi zahtevami, kompromisne rešitve, ki so bile uveljavljene med pogajanji z vlado, pa bodo umaknjene.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.