Search
Close this search box.

Zdravstveni inšpektorat zaradi kršitev v času stavke uvedel dva prekrškovna postopka

Zdravstveni inšpektorat je od začetka zdravniške stavke do minule srede izvedel 135 inšpekcijskih nadzorov, od tega 96 na podlagi prejetih prijav, druge pa brez prejete prijave. Zaradi ugotovljenih kršitev zakona o pacientovih pravicah, ki določa obvezne oblike naročanja, je inšpektorat uvedel dva prekrškovna postopka, ki sta še v teku.

Trem izvajalcem zdravstvene dejavnosti je Zdravstveni inšpektorat RS izdal ureditvene odločbe zaradi nezagotavljanja vseh oblik naročanja, enemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti je bila izdana ustna odločba na zapisnik zaradi nespoštovanja zakona o zdravniški službi in pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob, so pojasnili za STA.

Zaradi nezagotavljanja vseh oblik naročanja je bilo izdanih še 59 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in štiri opozorila po zakonu o prekrških.

V času stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides v obdobju od 15. januarja do 28. februarja so zdravstveni inšpektorji nadzore opravili v 74 javnih zdravstvenih zavodih, od tega v eni bolnišnici in v 73 zdravstvenih domovih. Nadzore so opravili tudi pri 60 zasebnih izvajalcih s koncesijo, in sicer na področju družinske medicine (pri 31 izvajalcih), pediatrije (pri šestih izvajalcih), ginekologije (pri sedmih izvajalcih) in zobozdravstva (pri 16 izvajalcih).

Na inšpektoratu poudarjajo, da vse prijave obravnavajo prednostno, njihova vsebina pa se je nanašala na odpovedi že določenih terminov zdravstvenih obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje (predvsem telefonsko in elektronsko), neizdajo receptov in napotnic ter na (ne)zaključevanje bolniških staležev, tudi za nego otroka in spremstvo. Od vseh 96 prejetih prijav se jih je 56 nanašalo na neizdajo potrdila o upravičeni zadržanosti z dela oziroma bolniških listov.

V okviru nadzorov inšpektorat izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki ne izdajajo potrdil o upravičeni zadržanosti z dela, seznani s stališči ministrstva za zdravje ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ki se nanašajo na dostopnost ambulant, izvajanje zdravstvenih storitev v času stavke in uveljavljanje začasne zadržanosti od dela v času stavke, so pojasnili.

Zavezanca inšpektorat seznani tudi z dolžnostjo izdaje bolniških listov do zaključka vsakega koledarskega meseca kljub temu, da zadržanost od dela še traja, kot to določa navodilo ZZZS.

Sindikat Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Vir: STA

Zdravstveni inšpektorat je od začetka zdravniške stavke do minule srede izvedel 135 inšpekcijskih nadzorov, od tega 96 na podlagi prejetih prijav, druge pa brez prejete prijave. Zaradi ugotovljenih kršitev zakona o pacientovih pravicah, ki določa obvezne oblike naročanja, je inšpektorat uvedel dva prekrškovna postopka, ki sta še v teku.