Kandidata za župana Dravograda o aktualni problematiki, investicijah, načrtih, volilni kampanji in vodenju občine

Na spletnem portalu Koroških Novic tudi zadnje dni pred lokalnimi volitvami aktivno spremljamo dogajanje v vseh občinah. Širši javnosti smo že predstavili odgovore, razmišljanja in napovedi nekaterih kandidatov za župane na Koroškem. Danes pa je na vrsti Dravograd, kjer se za županski stolček poteguje pet kandidatov.

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022. Še pred tem pa smo v uredništvu Koroških Novic v sodelovanju z bralci vsem kandidatom za župane na Koroškem poslali ista vprašanja, na katera smo prosili, da odgovorijo kratko in jedrnato, v nekaj stavkih.

Odgovore kandidatov na Prevaljah si lahko preberete TUKAJ, za Mislinjo TUKAJ, za Ravne na Koroškem TUKAJ, za Muto TUKAJza Črno na Koroškem TUKAJ, za Slovenj Gradec TUKAJ, za Mežico TUKAJ. V tem prispevku pa lahko preberete odgovore dveh kandidatov za župana v Dravograda, kjer se za županski stolček potegujejo Sonja Kemperl, Rok Kotnik, Marjeta Podgoršek Rek, Anton Preksavec in Simon Šeneker.

Odgovore kandidatov, ki sta odgovorila na vprašanja, smo zapisali po abecednem vrstnem redu glede na priimek. Odgovorov ostalih treh kandidatov nismo prejeli.

Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali na letošnjih lokalnih volitvah?

Kotnik: Za kandidaturo sem se odločil ravno iz razloga nazadovanja občine Dravograd. Dejstvo je, da občina kljub odlični gospodarski in geografski legi, že vrsto let stagnira. Pomembno je, da se stvari obrnejo na bolje. Zdi se mi, da je trenutna perspektiva apatično naravnana, kar je razvidno iz nezadovoljstva občank in občanov. Ljudje si želimo nove energije, novih obrazov in dejstva, da je dovolj »presedanja iz stolčka na stolček« določenih občinskih akterjev. Opažam, da se veliko mladega prebivalstva ne odloči za bivanje v našem kraju. Žalostno je, da ima Občina Dravograd rezime »mesta duhov«. Kot ponosnemu Dravograjčanu, se mi zdijo takšna dejstva nespremenljiva in me hkrati žalostijo. Ravno iz razloga potenciala, ki ga ima občina Dravograd, s tako srčnimi in sposobnimi prebivalkami in prebivalci. Spomniti se je potrebno, kako je včasih naš kraj živel in bil središče dogajanja. Dravograd ima okoli 9.000 prebivalcev in vsak izmed nas pripomore k celoti naše občine. Samo potrebno ji je dati novo priložnost in stvari »vzeti v svoje roke«. Navsezadnje, sedaj je čas za spremembe in za novo energijo, saj je trenutno vodstvo že rahlo »nehigienično dolgo na oblasti« in je imelo izjemno dolgo časa priložnosti za izboljšave. Potrebno je stopiti skupaj, zamenjati »stare obraze« in prebuditi vobčini Dravograd, vse njene potenciale in vrline.”

Preksavec: “Zaradi mojega dolgoletnega dosedanjega dela v lokalnem okolju na različnih področjih in v različnih društvih. Nazadnje tudi na funkciji podžupana. In vso to pridobljeno znanje in izkušnje želim prenesti na funkcijo župana.”

Naštejte tri vaše lastnosti, zaradi katerih smatrate, da ste boljši od ostalih kandidatov?

Kotnik: Ambiciozen, domoljuben in pravičen.”

Preksavec: Moje značilne lastnosti so trma, spoštujem dano besedo in iščem kompromis.”

Kaj se bo v vaši občini spremenilo na bolje, če zmagate na volitvah?

Kotnik: Definitivno bom prinesel novo energijo, nove ideje in odličen strateških načrt, ki bo proaktivno naravnan. Enostavno sem ponosen Dravograjčan in verjamem, da lahko ustvarimo boljše čase. Želim delati v dobro vseh in ne zgolj prioritizirati samo neko peščico ljudi. Občina Dravograd je skupek vseh krajevnih skupnosti in čas je, da je vseh 9.000 občank in občanov slišanih. Želim si, da delujemo složno ne glede kdo smo, iz katerih političnih opcij prihajamo, ampak se spoštujemo in vidimo dobro drug v drugem. Sam sem preprosta, pravična in neobremenjena oseba s preteklostjo. Moja pot je pravična in neobremenjena z raznimi obljubami in podkupovanji. V kolikor mi bo dana ta priložnost, se bom tej funkciji posvetil 100%. Želim si nove energije, novih obrazov in dejstva, da je včasih potrebno dati priložnost tudi vsem ostalim. Navsezadnje, vsi ki živimo v tem lepem koroškem kraju, si želimo boljše pogoje za nas in naše otroke. Mi, Dravograjčani, imamo posebno energijo in lahko veliko ponudimo.

Preksavec: Občino bi enakomerno razvijal naprej v vseh njenih delih, bi pa dal večji poudarek na mlade in turizem z različnimi ukrepi.”

Katera je največja pomanjkljivost v vaši občini, kaj je tisto, kar si zasluži črno piko in kaj oceno odlično?

Kotnik: Moti me dejstvo, da se ves čas določeni ljudje zgolj presedajo iz »stolčka na stolček«. Pojavljajo se isti ljudje, na različnih javnih sferah. Gre zgolj za neko skupino ljudi, ki imajo vse niti v svojih rokah. Navsezadnje, so imeli več kot dovolj časa, da se izkažejo in spremenijo stvari na bolje. Sam, se v tem predvolilnem času sprašujem, kako lahko sploh obljubljajo vse te rešitve, ki naj bi jih realizirali in spremenili na bolje, ko pa v 20 letih, ni bilo ravno veliko izboljšav. Težavo vidim, da imamo v tako čudoviti, neoporečno gozdnati državi, še zmeraj težave s pitno vodo. Trško jedro se spreminja zgolj v tranzitno točko. Pomankanje je na področju turizma – nočitvenih in gostinskih kapacitetah. Obuditi je potrebno kmečki turizem, tržnico in vse ostalo čudovite lokalne proizvode in aktivnosti. Hotel Traberg sameva in propada. Enako je s tovarno Ivernih plošč.  Nihče se ne ukvarja z mladimi družinami, starejšim prebivalstvom in otroki. Potrebujemo novi vrtec v Dravogradu (z razvojnim oddelkom, potrebujemo dnevno varstvo in navsezadnje v času počitnic, smo ena izmed redkih občin na Koroškem, ki nima vsaj (so)financirane karte za bazen ali smučanje v sosednjih občinah. Sprašujem se, ali je tako težko na primer v sosednjem Slovenj Gradcu/Ravnah na Koroškem oprostiti ali vsaj delno financirati karte za kopanje v času otroških počitnic? Dobra investicija se mi zdi adaptacija starega mostu, ki je omogočil bolj varno pot za pešce in kolesarje.”

Preksavec: “Črna pika je vsekakor množičen promet skozi staro trško jedro, ki je preplavljeno z vozili in kamioni. Odlično oceno si zasluži skrb za starejše in družbeno življenje (društva tako kulturna, športna in ostala so izjemno dejavna.”

Naštejte tri investicije, ki jih imate namen izvesti najprej, če zmagate na lokalnih volitvah?

Kotnik: Izboljšati kakovost pitne vode, obvoznica (pri tem bom toliko časa vztrajal in v kolikor bo potrebno, se vozil vsak teden v Ljubljano in »pritiskal« na politično sfero) in vrtec v Dravogradu (z razvojnim oddelkom).”

Preksavec: “Gradnja novega zdravstvenega doma z lekarno, obnova OŠ Šentjanž, gradnja cest po programu.”

Menite, da je razvitost občinskega središča enaka razvitosti podeželskim krajevnim skupnostim v vaši občini?

Kotnik: “Zavedati se je potrebno, da občino Dravograd sestavljajo tudi vse ostale krajevne skupnosti. Potrebno jim dati velik poudarek in delovati složno, predvsem pa enakomerno prerazporejati vse investicije in aktivnosti. Podeželske krajevne skupnosti izjemno pozitivno prispevajo k naši občiniin si zaslužijo enako ali pa še večji poudarek pri razvitosti.”

Preksavec: “Razvitost občinskega središča je boljša saj ponuja več prostora in s tem več dejavnosti. So pa KS v naši občini dejavna vsaka na svoj način, imajo tudi ustrezne prostore za delovanje, ki pa jih moramo nadgraditi, najprej v Šentjanžu z obnovo doma Borcev in v Libeličah z izgradnjo nove večnamenske dvorane.”

Katera vlaganja načrtujete v podeželske krajevne skupnosti na vašem območju, kje vidite največji minus in kje največji plus na tem področju?

Kotnik: “Potrebno je vlaganje v cestno infrastrukturo na območjih, ki imajo slabše urejene dostope in imajo s tem znaten vpliv na kvaliteto bivanja. Sam se bom zavzemal za enakomeren razvoj krajevnih skupnosti in zato bomo tudi imeli redne zbore občanov, preko katerih bomo določali prioritete v posameznih krajevnih skupnosti in tako določili prioritetne projekte. Potreben je tudi velik poudarek na vodovodnih in kanalizacijski infrastrukturi, kjer občina nima vodov za kanalizacijo. Razmišljam tudi o EU razpisih, glede (so)financiranja malih čistilnih naprav. Kjer pa so urejeni vodi, pa je potrebno urediti priključek (Žabja vas).”

Preksavec: “Obnova cestnih odsekov, izgradnja kanalizacije in vodovoda, večnamenska dvorana Libeliče. Največji plus je vsekakor umirjenost življenja, odmaknjeno od vsakdanje gneče in hrupa. Minus pa je vsekakor povezanost s središči z javnim prevozom, ki pa ni ravno najboljši.”

Kako komentirate razvoj cestne infrastrukture v vašem kraju?

Kotnik: “Cestna infrastruktura se trenutno ureja s cesto na Podgrad, uredil se je tudi Robindvor. Res pa je, da projekti že v osnovi, niso bili celovito zastavljeni in zato prihaja do zamud pri izvajanju. Vse projekte je potrebno zastavit celovito in s tem tudi predvidet morebitne probleme in rešitve. Eden izmed tega je tudi primer zastojev. Cestna infrastruktura je slaba na območju Trbonje – Cviterško sedlo, kjer občina že skoraj 10 let obljublja cesto, pa se še do danes ni nič uredilo. Enako je z Vič –Polaner, kjer brez iniciative krajanov, sploh ne bi prišlo do premika.

Preksavec: “Če vprašate uporabnike bodo nekateri nezadovoljni, saj naš čaka obnova še velikega števila kilometrov cest. Na splošno pa menim, da se cestna infrastruktura razvija solidno in skladno z zmožnostmi proračuna.”

Kako bi v vaši občini in tudi regiji vzpodbudili odpiranje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in na kakšen način bi zadržali mlade v občini oz. regiji, da ne bi iskali zaposlitve izven meja?

Kotnik: Problem odseljevanja mladih se je je potrebno lotiti sistematično in proaktivno. Sprva jim je potrebno ponuditi privlačno lokalno okolje, da bodo sploh želeli ostali v naši občini. Urediti je potrebno stanovanjsko problematiko, na primer subvencioniranje obrestnih mer za mlade družine, izgradnjo neprofitnih stanovanj v sodelovanju s SSRS, neprofitnih najemnin in izgradnjo novih naselij z manjšimi montažnimi hiškami/dvojčki. Le-ti pa morajo imeti bolj dostopno ceno, glede na trenutne obrestne mere. Smiselno bi bilo predvsem razpisati kadrovske štipendije, razne razpise in programe ter prostovoljstva. Spodbujati družbeno življenje (koncerti, stand up), razne aktivnosti za otroke in mladostnike, kot sta bazen in drsališče. Delati v času s korakom in prepoznati zahteve in želja mladih. Predvsem pa bi dodal zgolj stari rek, ki pravi: »na mladih svet stoji«.

Preksavec: Z izgradnjo poslovnih con, prijazno lokalno davčno politiko. S subvencijo za prvo reševanje zaposlitve z samozaposlitvijo-sp. Glede zaposlitev izven meja pa Občina kot enota lokalne samouprave sama težko kaj naredi saj je tu na potezi država s fiskalno politiko, vzpodbudami za gospodarstvo, cestnimi povezavami, šolstvom.”

Kako ocenjujete razvoj turizma v vaši občini?

Kotnik: Dejstvo, da ko se sprehodiš do turistične pisarne pri cerkvi Svete Vide, imajo zgolj brošuro, ki naslavlja turistično ponudbo celotne Koroške. Sicer, s tem samo po sebi ni nič narobe in prav je, da se promovira celotna regija, ampak v prvi vrsti je potrebno prioritizirat Občino Dravograd. Enostavno ni prave promocije niti interesa. Žalosti me predvsem dejstvo, da veliko turistov, predvsem iz Nemčije in Avstrije, prečka Dravograd zgolj zaradi tranzita. Problem vidim v pomanjkanju nočitvenih in gostinskih kapacitet. Premalo spodbujamo razvoj kmečkega turizma, čudovite in okusne lokalne hrane, pohodništva in ostale lokalne znamenitosti. Dober primer so Libeliče, ki so zgodovinskega pomena za našo državo in seveda tudi vse ostale krajevne skupnosti. Veliko lahko ponudi občina Dravograd, samo »spromovirati« se je potrebno na pravi način in izkoristite vse te lepote našega kraja. Navsezadnje, imamo odličen nogometni stadion in že pri nogometnih pripravah različnih klubov 8predvsem tujina), bi jim lahko omogočili, da prespijo v naši občini in ne, da se peljejo v bližnje koroške občine.”

Preksavec: “Turizem potrebuje nov zagon in strategijo. Potrebuje ekipo ljudi, ki bo delala turizem, saj je znan rek Turizem smo ljudje. Občina bo vsekakor tukaj stala ob strani in pomagala pri izvedbi produktov ter zagotovitvijo pogojev za le te.

Kako bi rešili stanovanjsko problematiko na Koroškem in v vašem kraju?

Kotnik: Omogočanje stanovanj in subvencioniranje obrestnih mer za mlade družine. Izgradnja neprofitnih stanovanj v sodelovanju s SSRS (Stanovanjski Sklad Republike Slovenije), neprofitne najemnine; ohranjanje rasti in zmanjšanje izseljevanje mladega prebivalstva- ponuditi jim bolj privlačne pogoje tudi na ostalih področjih, da bodo sploh imeli željo ostati v naši občini. Izgradnja novih naselij z manjšimi montažnimi hiškami/dvojčki z bolj dostopno ceno glede na obrestne mere, ki so trenutno na trgu. Super se mi zdi ideja »Back to the village«, ki je aktualna na Ravnah na Koroškem.”

Preksavec: Trenutno se v Dravogradu gradita dva bloka in tri vrstne hiše. Stanovanja bodo za trg. Pristopili bomo k izgradnji bloka z neprofitnimi stanovanji na Meži, obnovili bomo prostore nekdanjega centra za socialno delo in jih preuredili v neprofitna stanovanja. Enako bomo preuredili tudi stari zdravstveni dom po izgradnji novega.”

Imate v programu širiti kapacitete vrtca ,ali to v vaši občini ni potrebno?

Kotnik: “Seveda, potreben je novi vrtec v Dravogradu in ureditev razvojnega oddelka. Tudi v času počitnic je potrebno urediti dnevno varstvo in aktivnosti za najmlajše. Morda bi bilo smiselno razmišljati tudi v popoldanskem varstvu. Potrebno je imeti večje sodelovanje in posluh z vodstvom vrtca Dravograd in navsezadnje, upoštevati tudi želje staršev. Danes ni več delovnikov, kot smo jih poznali v preteklosti in sicer od 06:00 – 14:00 ure, ampak se zahteve do delovno-aktivnega prebivalstva spreminjajo.”

Preksavec: Trenutno so pri nas kapacitete ustrezne, imamo nov vrtec v Šentjanžu. Je pa v planu tudi izgradnja novega na prostoru pri dvorani Špic D.”

Kaj boste naredili, da boste kot županja/župan pomagali zagotoviti enakopravnost vseh občanov, ne glede na njihov materialni in družbeni položaj?

Kotnik: Vedno zagovarjam enakopravnost in pravičnost vseh. Eden izmed načinov,je sodelovanje skozi različne humanitarne akcije, delavnice, tečaje in vključevanje v delovno-aktivno sfero. Tudi dostopnost do vodstva občine Dravograd je ključna. Vsak mora biti slišan in imeti možnost dialoga z bodočim županom oziroma županjo. Občina se mora prijavljati tudi na razne državne/EU razpise, kjer vsako leto razpišejo veliko programov, za zagotavljanja dostojnega standarda najbolj deprivilegiranih ljudi.”

Preksavec: “Enakopravnost dostopa do različnih javnih služb ( zdravnik, vrtec, šola …) je zagotovljen z ustavo. V občini bomo vsekakor namenjali ustrezno pozornost in pomoč vsem ranljivim skupinam.”

Menite, da je v vaši občini primerno poskrbljeno za vse generacije?

Kotnik: Velik poudarek bi moral biti na vseh starostnih skupinah in medgeneracijskemu sodelovanju. Predvsem pa ne pozabit na mlade, mlade družine in starejšo generacijo, ki so izjemno ranljivi pri preživljanju kakovostne starosti v razmerju do trenutnih cen na trgu. Vsekakor se na tem področju, dela premalo. Potrebno je vključevanje tudi v razna prostovoljstva, delavnice, tečaje, predvsem pa aktivno sodelovanje. Zdi se mi, da smo v naši občini pozabili na starejše in mladostnike.”

Preksavec: “Menim da je. Je pa treba na tem področju nenehno delati in rasti, zato bomo na tem področju vpeljali tudi nove prakse, predvsem na področju mladih s številnimi ukrepi in vsebinami ( igrišča z igrali, urbani park, poletno varstvo, kopalne karte, smučanje, subvencija šol v naravi, subvencija nakupa osnovnih šolskih potrebščin itd). Pri starejših pa nameravam podpirat vse dobre programe, tudi nakup novega vozila za prevoz starejših-program Starejši za starejše.”

Vse več starostnikov si ne more privoščiti plačila doma za ostarele. V čem vidite rešitev?

Kotnik: “Velik poudarek je potrebno dati storitvi Pomoči na domu in pri tem znižati znesek, ki ga mora kriti sam uporabnik. Občina se mora pri tem aktivno vključevati in sodelovati. Potrebno je razmišljati tudi v smeri oskrbovanih stanovanj. Moja velika prioriteta pa bo tudi pravno-formalna ureditev Črneškega gaja v Črnečah, saj je povpraševanje veliko in je eden izmed prijemov, ki omogočajo preživljanje kakovostne starosti.”

Preksavec: Ustrezni politiki države, ki mora ustrezno urediti t.i. Dolgotrajno oskrbo.”

Kako ocenjujete delovanje zdravstvenega sistema v vaši občini, bi kaj spremenili?

Kotnik: “Delovanje zdravstvenega sistema je problematično na nacionalni ravni. Enostavno primanjkuje zdravstvenega osebja, imajo slabe pogoje, so premalo plačani in hkrati preobremenjeni. Potrebno je prisluhniti tudi vsem zaposlenim, ki delajo na takšnem področju. Saj je takšno delo premalo cenjeno in hkrati zelo težko. Vsepovsod se soočamo z neodzivnostjo in čakalnimi vrstami. Te stvari je potrebno reševati na državni ravni. Kar se pa tiče pa zdravstvenega sistema v Dravogradu, pa jim je potrebno enostavno prisluhnit in se pogovorit ter najti skupno rešitev. Verjamem, da so možne izboljšave tudi v našem zdravstvenem domu in najverjetneje je tudi zdravstveni kader preobremenjen. V veliki domeni pa je tudi to delo vodstva zdravstvenega doma, da kontrolira uradne ure po telefonu, odzivnost na klice/maile, odnos in vzpostavlja delovanje ZD v korist občank in občanov.  Predvsem bi bilo smiselno štipendirati bodoč zdravstveni kader. Menim, da bo moral imeti bodoč župan oziroma županja mesečne sestanke z vodstvom ZD Dravograd in sproti urejati problematiko. Zdravstvo je ključno na vseh področjih, če želimo zdravo družbo.”

Preksavec: V naši občini se lahko pohvalimo z zadostnim številom družinskih zdravnikov. Trenutno imamo tri, ter eno ki zaključuje specializacijo. To pomeni, da bomo imeli štiri mlade družinske zdravnike in pediatrinjo. Na to smo res ponosni.”

Kaj bi lahko vi kot župan/županja prispevali k reševanju problematike pomanjkanja kadrov v ZD v regiji, predvsem kliničnih psihologov, pedopsihiatrov za mladostnike, logopedov? Kako bi rešili pomanjkanja kadra v bolnici in domovih za ostarele?

Kotnik: Glede te problematike imamo v Dravogradu planirano gradnjo novega zdravstvenega doma in pri tem moramo biti izjemno aktivni pri NOVI VSEBINI, ki jo bo imel ZD. Glede kadra je pa smiselno štipendiranje potrebnih kadrov, saj jih lahko tako zadržimo v našem okolju in preprečimo odhod zdravstvenega kadra v sosednjo Avstrijo. Predvsem pa je potrebno »pritiskati« tudi na državno raven, da se zadeve sistemsko uredijo in opozarjati na nepravilnosti. Vsekakor pa večje sodelovanje in posluh do doma starostnikov v Črnečah.”

Preksavec: S štipendijami, zagotavljanjem stanovanj, ustrezni plačni politiki, močno subvencioniranim vrtcem za otroke kritičnega kadra (zdravniki, dipl. med sestre …).”

Bi bili pripravljeni zaposliti v občinski upravi tudi invalide oz. ljudi z posebnimi potrebami, imate to v načrtu?

Kotnik: Seveda! Super vprašanje in velikokrat se premalo ukvarjamo s takšnimi vprašanji. Sam sem zmeraj zagovornik pravične, enakovredne družbe, ki ni pogojena ne glede na spol/raso/politično/versko/statusno poreklo. Pomembno se mi zdi, da se omogoča tudi invalidom in ljudem s posebnimi potrebami, dostojno življenje. Eden izmed vidikov uspešne človekove socializacije je tudi delovno okolje. Zato se mi zdi pomembno, da jih vključimo tudi v občinsko upravo znotraj delovnih mest. Sam se bom osebno zavzel in dal možnost takšne zaposlitve, saj so le-ti izjemna dodana vrednost. Tudi v tujini (če se Slovenci velikokrat radi primerjamo z drugimi državami) je to stalna praksa.”

Preksavec: Seveda bi bil. Posebnega načrta nimamo.”

Ste zadovoljni z urejenostjo javnega potniškega prometa v vašem kraju in regiji?

Kotnik: Javni potniški promet ni dobro zastavljen. Zato je občina v letu 2017 tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami izdelala celostno prometno strategijo. Občina se zaveda, da ima Dravograd precejšen  izziv, da ne postane zgolj tranzitno območje. Le-to pa bo neprijazno za prebivalce in neprivlačno za gospodarstvo. Potrebno je razmišljat v smeri, da gremo tudi v investicijo e-skirojev, e-koles in na tak način prebivalcem ponudimo še druge oblike prevoza. Prav tako je potrebno zagotovit bolj redne linije iz Libelič, Črneč, Trbonj in Šentjanža, da tudi ostalim omogočimo dosleden transport. Predvsem bi izpostavil Črneče in Koroški dom starostnikov, kjer imajo svojci in hkrati stanovalci, v tem primeru mislim predvsem tiste, ki nimajo lastnega prevoza (osebni avto, izpit za avto), velike težave  zaradi transporta in oddaljenosti KDS ČRNEČE in posledično neurejene in ne tako pogoste avtobusne linije.”

Preksavec: Nisem. Nujno je potrebna obnova železniške proge Maribor-Prevalje d.m., ter več povezav v avtobusnem prometu.”

Menite, da je v vaši občini dovolj oskrbljeno za zapuščene živali, bi podprli gradnjo zavetišča?

Kotnik: “Mislim, da se na tem področju ne dogaja ravno veliko. Seveda, podpiram to idejo. Sam sem tudi pred 4 leti posvojil psičko iz Srbije in ji tako rešil življenje. S tem bi povezali, da z izgradnjo zavetišča naredimo »dve muhi na en mah«. In sicer prva je pomoč brezdomnim živalim, druga pa je socialno-družbeni vidik.V kolikor bi izgradili zavetišče (morda tudi EU sofinanciranje) bi bila tudi stalna sodelovanja s starejšimi (prostovoljci), vrtci, šolami in tudi s Koroškim domom starostnikov. Saj so živali lahko izjemna terapija za vse starostne skupine. Povezati se bi bilo smiselno s kinološkim društvom in verjamem, da bi z zavetiščem lahko pomagali veliko živalim, hkrati pa bi spodbujali medgeneracijsko sodelovanje in aktivnosti. Ideja, ki mi je zelo všeč je tudi ta, da bi ljudje, ki potrebujejo družbe, so osamljeni ali pa imajo enostavno radi živali, lahko dnevno sprehajali kužke na sprehod. Povežemo se lahko tudi z ostalimi prostovoljci iz ostalih Koroških občin. Naj vas pohvalim, še eno super vprašanje!”

Preksavec: Po sprejetem dogovoru z lokalnim prebivalstvom bi podprl gradnjo zavetišča.”

Katera politična stranka vam je glede na vaš način življenja, razmišljanja … najbližje?

Kotnik: “Mnenja sem, da se ne smemo obremenjevati s političnimi stranmi, navsezadnje v lokalnem okolju ni pomembno kdo je levi/desni ipd., ampak zgolj sodelovanje in delovanje v dobrobit občank in občanov. Držati moramo vsi skupaj.”

Preksavec: “Sem zmerna sredina in sem bolj odprt k svobodni podjetniški pobudi s čim manj birokracije.”

Po čem bi želeli, da bi si vas občanke in občani zapomnili, ne glede na izid volitev?

Kotnik: “Želim, da se me zapomnijo po tem, da sem pravična, iskrena in preprosta oseba, ki si želi sprememb. Želim, da imajo naši otroci prihodnost v občini Dravograd. Naj bom pomnjen kot tisti, ki je prinesel »novi veter« v lokalno okolje. Predvsem pa to, da sem ponosen Dravograjčan in velik domoljub.”

Preksavec: Po opravljenem delu v funkciji podžupana in člana štaba Civilne zaščite.”

Koliko vas bo stala volilna kampanja?

Kotnik: “Celotne vrednosti kampanje ne morem direktno ocenit, ker v večini vodi glede glavnega tajništva, ampak okviren strošek je nekje 2.000 – 2.500 Eur.”

Preksavec: “Cca 1500-2000 eur.”

Če na volitvah ne zmagate, kako boste (če boste) sodelovali z izvoljenim kandidatom/kandidatko?

Kotnik: Sam nisem obremenjeno z negativno preteklostjo in ne nosim »težkih nahrbtnikov« raznih političnih in ostalih špekulacij in podkupovanj. Sem pravičen in imam zgolj eden namen – spremeniti občino Dravograd na boljše in omogočiti vsem privlačno, zdravo in prijazno domače okolje. Kdor bo delil to idejo z mano, z moje strani ne bo nobene težave pri sodelovanju. Zavedati se je potrebno, da moramo držati skupaj in delati v dobro vseh Dravograjčank in Dravograjčanov.”

Preksavec: V občinskem svetu bomo vsekakor sodelovali z vsemi, ki želijo napredek naši Občini in so iskreni v svojih namenih.”

Pri tem naj še omenimo, da bo drugi krog volitev županov, kjer bo to potrebno, v nedeljo, 4. decembra 2022. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci pa imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije