Search
Close this search box.

Za stanovanjska posojila za mlade dodeljenih 28 milijonov evrov jamstvene kvote

Na prvo povabilo bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote za stanovanjsko jamstveno shemo, ki ga je po zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade izvedla SID banka, so se odzvale štiri banke. Na njem so razdelili 28 milijonov državne jamstvene kvote od skupaj 300 milijonov evrov predvidene letne vsote.
Fotografija je simbolična

Ponudbe so na prvo povabilo oddale banka BKS v višini 15 milijonov evrov, Nova KBM in Delavska hranilnica v višini po pet milijonov evrov ter SKB banka v višini tri milijone evrov, izhaja s spletne strani SID banke, ki v imenu in za račun države opravlja vse posle, povezane s tem zakonom.

“Zainteresirani kreditojemalci lahko pri tistih poslovnih bankah, ki so sodelovale v jamstveni shemi, povprašajo za najem posojila za financiranje nepremičnine z jamstvom države,” so navedli.

Zakon, ki je začel veljati v začetku maja, določa da bo država mladim slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v Sloveniji ob prvem reševanju stanovanjskega vprašanja dala jamstvo za najem bančnega posojila do 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pogoje, merila in postopke podrobneje določa 30. maja sprejeta uredba.

Jamstva za stanovanjska posojila so namenjena mladim do 38 let, pri čemer morajo hkrati izpolnjevati pogoj, da so člani mlade družine bodisi zaposleni za določen čas ali nedoločen čas s povprečno neto plačo v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji, njihovi skupni obdavčljivi dohodki, ki niso oproščeni plačila dohodnine, pa v letu pred najemom posojila ne bodo smeli presegati 1,5-kratnika povprečne letne neto plače v Sloveniji.

Država bo jamstvo v višini 100 odstotkov obveznosti lahko izdala za posojilo v znesku največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let. Pri tem bo moral kreditojemalec posojilo zavarovati s hipoteko in zagotoviti lastno udeležbo v višini vsaj 20 odstotkov glavnice posojila.

Skupni znesek državne kvote v okviru jamstvene sheme znaša 300 milijonov evrov letno in se bo letno obnavljal v tej višini do konca leta 2032, še določa zakon.

Dogodki

Na prvo povabilo bankam k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote za stanovanjsko jamstveno shemo, ki ga je po zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade izvedla SID banka, so se odzvale štiri banke. Na njem so razdelili 28 milijonov državne jamstvene kvote od skupaj 300 milijonov evrov predvidene letne vsote.