Vodstva ravenskih družb Skupine SIJ so enotna – opozorilna stavka ni bila potrebna

_DSC0005
Protestni shod na Ravnah konec oktobra.

V treh družbah skupine Sij na Ravnah na Koroškem je v opozorilni stavki med 13. in 15. uro po podatkih sindikata Skei sodelovalo več kot 80 odstotkov zaposlenih. Skei stavko ocenjuje kot uspešno in napoveduje trajajočo stavko, če ne bodo dosegli dogovorov glede zahtevanih višjih plač. Vodstva družb pa ocenjujejo, da stavka ni bila potrebna.

Vodstva ravenskih družb Skupine SIJ – SIJ Metala Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP Center, v katerih je danes potekala dvourna opozorilna stavka, podajajo skupno stališče o opozorilni stavki, stavkovnih zahtevah sindikatov SKEI (in KNSS) ter predlaganih rešitvah družb Skupine SIJ.

Naj spomnimo, da so delavci, predvsem zaradi nezadovoljstva s plačami in ureditvijo plačilnega sistema v oktobru že organizirali protestni shod, ker to ni zaleglo, so se odločili za opozorilno stavko.

VIDEO IN FOTO: Udeleženci protestnega shoda na Ravnah jasno izrazili svoje zahteve

Skei napovedal opozorilno stavko

Opozorilna stavka je potekala na miren način, zaposleni vseh treh družb, ki so se ji pridružili, pa so jo izvedli na delovnih mestih. Ker je opozorilna stavka potekala na preseku dveh delovnih izmen, družbam Skupine SIJ, z izjemo nekaj motenj v delovnem procesu, poslovne škode ni povzročila, so sporočili iz Skupine SIJ.

Vodstva družb SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP Center so enotna, da današnja opozorilna stavka ni bila potrebna, vendar spoštujejo odločitev sindikatov, da so jo vseeno izvedli. V vseh treh družbah so po prejetju dopisa sindikatov s pobudo za skupni sestanek in z zaključki protestnega shoda sindikata SKEI na Ravnah na Koroškem 25. oktobra 2018, predstavnike sindikata SKEI nemudoma povabili na sestanek ter se v vseh treh družbah skupaj z njimi aktivno dogovarjali o primernih rešitvah za podane zahteve.

Skladno z zahtevami sindikatov so vodstva družb, med drugim tudi regijskemu predstavniku SKEI, predstavila že načrtovane aktivnosti in zmožnosti posamičnih družb, da se jim približajo oziroma jih izpolnijo. Obe največji družbi sta na zahteve sindikatov v danem roku tudi pisno odgovorili na vsako posamično zahtevo – nekatere so v družbah že izpolnjene, za ostale so podali oziroma skupaj s sindikati našli možne rešitve. Radi bi poudarili tudi, da sindikati pred vodstva družb postavljajo vedno nove zahteve, ki s prejšnjimi niso skladne, včasih jih celo negirajo. Vse to še dodatno podaljšuje čas za sprejemanje skupnih končnih odločitev, saj se dialog z vsako novo zahtevo prične znova. V družbah Skupine SIJ namreč vsako njihovo novo pobudo ustrezno proučijo in skupaj s sindikati najdejo ustrezne rešitve. Občutek imajo, kot da so sindikati že vnaprej sprejeli odločitev, da ne glede na dialog in odgovore na njihove zahteve, v duhu vsesplošnega stavkovnega vala v Sloveniji, izpeljejo svoje aktivnosti.

Zato glede na stalno pripravljenost za aktiven dialog s predstavniki sindikatov, konstruktivno izmenjavo mnenj in pričakovanj ter glede na predstavljena dejstva o poslovanju družb in kadrovskih projektih, ki jih aktivno izvajajo, ter na ponujene rešitve, ponovno poudarjajo, da stavka ni bila potrebna. Tam, kjer rešitev še niso našli, bi bilo treba le nadaljevati dialog.

Ob tem v vseh treh družbah – SIJ Metalu Ravne, SIJ Ravne System in SIJ ZIP Centru poudarjajo, da si vodstva prizadevajo za sistemske in dolgoročno naravnane rešitve za še odprte zadeve, namesto kratkoročnih ukrepov, kot jih predlagajo sindikati.

Direktorji družb so na kratko strnili svoja mnenja o sodelovanju s sindikati, aktivnostih na kadrovskem področju in glede podanih predlogov.

Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne: »V SIJ Metalu Ravne se redno srečujemo z vsemi sindikalnimi zaupniki na mesečnih sestankih, za zaposlene imamo ob petkih dan odprtih vrat, tako, da komunikacija s sindikati in zaposlenimi redno poteka. V letošnjem letu smo aktivni pri zaposlovanju novih sodelavcev, delu z mladimi, nagrajevanju zaposlenih in izboljševanju pogojev dela. V višje plačilne razrede smo napredovali 278 zaposlenih, s septembrom smo uvedli nov sistem variabilnega nagrajevanja, ki nam daje do 8,25 odstotka plačne mase, kar je tudi ena od zahtev sindikata. Delo v kovačnici težkih odkovkov, jeklarni in težki valjarski progi smo organizirali tako, da imajo zaposleni proste sobote in nedelje. Še posebej pomembna je prenova plačnega sistema, kar je tudi naša predlagana rešitev na podane zahteve sindikatov. Sodoben plačni sistem bo zagotavljal transparentnost in pravičnost ter na zaposlene deloval motivacijsko. Menim, da za zaposlene in podjetje lahko naredimo največ, če svoje napore preusmerimo v čim hitrejšo, vendar dobro uvedbo novega plačnega sistema – postopek je že v teku. V letu 2018 smo sicer maso plač povečali za 2,1 mio evrov.«

Viljem Pečnik, direktor SIJ Ravne Systems: »V družbi SIJ Ravne Systems smo vedno pripravljeni na konstruktiven dialog s predstavniki sindikatov. Skupaj se dogovarjamo o sistemskih rešitvah nagrajevanja zaposlenih in izboljševanja delovnih pogojev. V letu 2017 smo sprejeli nov plačni sistem, masa za plače se je povečala za od pet do šest odstotkov. Vsi naši zaposleni presegajo raven minimalne plače v Republiki Sloveniji, tistim zaposlenim, ki dosegajo postavljene kriterije, pa omogočamo tudi napredovanje. S prvim četrtletjem 2019 bo v podjetju zaživel Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti, s katerim bomo zagotovili enako obravnavo in pravično nagrajevanje zaposlenih. S sindikati smo se dogovorili, da se o možnostih za povišanje plač začnemo dogovarjati v letu 2019. Do takrat bomo še naprej skupaj izvajali načrtovane aktivnosti, s katerimi želimo povečati produktivnost, znižati stroške in zvišati ustvarjeno vrednost na zaposlenega.«

Alenka Stres, direktorica SIJ ZIP Center: »Vodstvo družbe je sindikatom predstavilo poslovanje družbe posebno pa izpostavilo, da ima statusa invalidskega podjetja, podalo informacijo o zaposlenih na minimalni plači, o storitveni dejavnosti in dejstvo, da ima družba s sindikati sklenjeno Podjetniško kolektivno pogodbo za lesarstvo. Sindikate smo seznanili z nekaterimi popravki plačilnih razredov v proizvodnji, ki smo jih izvedli že 1. oktobra 2018. Jasno smo izrazili pripravljenost, da predlagane rešitve ponovno proučimo na skupnem sestanku in nadaljujemo z dialogom, s čimer so se sindikati strinjali in sestanek ocenili kot pozitiven.«

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.