Vlada: Izjema za prehajanje med občinami v regiji od božiča tudi športne dejavnosti v naravi, po novem letu na smučanje le z negativnim testom

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe odloka o omejitvi gibanja ljudi. Od petka zvečer bo gibanje med občinami znova prepovedano za vse regije. Je pa med izjeme, ki dovoljujejo prehod občinskih meja, dodana individualna športna aktivnost ali gibanje v naravnem okolju izven naselij.
kope1

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in sprejela Odlok o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Športna dejavnost kot izjema za prehajanje občinskih meja v regiji

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko prehajajo med občinami znotraj statistične regije, kjer imajo prebivališče, za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ.

Za prehajanje med občinami sicer še vedno ostaja 13 izjem (z izjavo in ustreznimi dokazili).

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 186/20), ki je veljal od 15. 12. 2020, je bilo določeno, da v statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska velja izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Posledično se je glede na ugodno epidemiološko sliko v teh regijah omejitev gibanja med občinami lahko delno sprostila (gibanje na območju celotne statistične regije, če ima oseba mobilno aplikacijo #OstaniZdrav). Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 193/20), ki velja od 24. 12. 2020 do vključno 4. 1. 2021, pa je bila olajšava za statistične regije z ugodno epidemiološko sliko ukinjena, zato se črta tudi določba 6. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Uradni list RS, št. 193/20. Sprememba odloka torej ne določa več uporabe aplikacije #OstaniZdrav za prehajanje občinskih meja v posamezni statistični regiji.

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sprememba odloka začne veljati 25. decembra, še vedno pa velja, da bo prehajanje tako občinskih kot regijskih meja za vse dovoljeno od četrtka od 12. ure do petka do 20. ure. Če se epidemiološke razmere ne bodo poslabšale, pa podobno na silvestrovo in prvega januarja. Omejitev nočnega gibanja ostaja v veljavi.

Manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa, test ne sme biti starejši od 24 ur

Manj izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa

Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli le za sedem izjem, in sicer:

  • čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
  • osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  • osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;
  • osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
  • predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
  • osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
  • osebi z diplomatskim potnim listom.
Preberi še:  30-letni Ravenčan po nesreči z motorjem: "Po 333 dneh od nesreče so kosti že toliko zaceljene, da lahko naredim nekaj majhnih korakov brez pomoči bergel"

Ne veljajo več izjeme zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, zaradi nujnih poslovnih razlogov, zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega, za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi … V teh primerih je torej treba imeti negativen test, sicer bo oseba napotena v karanteno.

Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.

Odlok ne določa več zelenega (epidemiološko varne države) in oranžnega seznama (epidemiološko manj varne države). Za vse države, ki niso izrecno naštete na rdečem seznamu, tako velja, da v njih ni visokega tveganja za okužbo in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2.

Na rdečem seznamu držav (karantena ob vstopu, razen za sedem izjem ali z negativnim testom), ki bo začel veljati s petkom, so praktično vse evropske države, tudi vse slovenske sosede, Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška.

Na seznamu ni le posameznih administrativnih enot, kot so npr. finska pokrajina Uusimaa, poljska Podkarpatska, portugalska Madeira, francoski Bretanja in Korzika ter grški otok Kreta, grški južnoegejski otoki in jonski otoki. Na rdečem seznamu sta tudi norveški administrativni enoti Oslo in Viken, medtem ko za ostale dele Norveške ni večjega tveganja zaradi covida-19.

Med tretjimi državami, ki niso članice EU, so med Sloveniji bližnjimi tudi Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija in Srbija. “Rdeče” pa so tudi Kanada, Rusija, Turčija, Ukrajina in ZDA, je na spletnih straneh vlade še objavil Ukom.

Preberi še:  Najuglednejši delodajalec 2020 je Lek

Vlada je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 25. decembra 2020.

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije omogoča izvajanje javnega prevoza potnikov v omejenem obsegu in določa obveznosti potnikov in izvajalcev javnega prevoza. S predlaganimi spremembami se zagotavlja dosledno izvajanje higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v omejenem to je počitniškem režimu, dokler poteka izobraževanje na daljavo.

Pri vseh vrstah javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem prometu, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, ki se izvajajo z avtobusi kategorije M2 in M3 je dovoljena zasedenost vseh sedežev v avtobusu, razen sedežev v vrsti, ki je neposredno za voznikom. Pri avtobusih, ki so namenjeni občasnim prevozom mora biti nezaseden tudi sedež desno od voznika. S tem ukrepom se zagotavlja ustrezna ločenost potnikov od voznika in zmanjšuje nevarnost za voznika. Pri vozilih kategorije M1 (kombinirana vozila 8+1) je dovoljena zasedba največ 6 sedežev za potnike.  

Vse oblike prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem cestnem in železniškem prometu in prevoz oseb z žičniškimi napravami se izvajajo v skladu z določili tega odloka in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  Zaradi učenja na daljavo in velikega števila zaposlenih, ki delajo od doma se je število potnikov v javnem prevozu potnikov zmanjšalo za 60 do 80 odstotkov in ni potrebe, da bi zagotavljali dodatne avtobuse in vožnje s katerimi bo zagotavljali ustrezno socialno ločenost med potniki. 

Obratovanje žičniških naprav ni dovoljeno. Od 1. 1. 2021 dalje je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljalec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je od 1. 1. 2021 dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur ter otrokom do 12 leta starosti v spremstvu staršev. Omejitev ne velja v primerih nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja.

Vir: Vlada RS, STA

prijavi se

prijavi se v svoj račun