Search
Close this search box.

VIDEO: Župan Rožen: Del Kulturnega centra bomo zrušili

Na Ravnah na Koroškem je danes, 16. novembra 2023, potekala tiskovna konferenca glede sanacije oziroma obnove Kulturnega doma na Ravnah.

Po katastrofalnih vremenskih ujmah, ki so prizadele večji del Koroške, se je v mesecih po ujmi šele dobro pokazalo, kakšne so razsežnosti naravne katastrofe. Tako je direktor ZKŠTM, Dejan Pandel,  skupaj z županom dr. Tomažem Roženom in predsednikom Kulturnega društva Kotlje, Dragom Pungartnikom na tiskovni konferenci danes, 16. novembra 2023, na Ravnah na Koroškem, naslovil problematiko Kulturnega centra.

Zaradi poplav v avgustu je na objektu Kulturnega centra nastala takšna škoda, da bo kulturni center do nadaljnjega zaprt. Kot je potrdil župan Občine Ravne, dr. Tomaž Rožen, je stroka po poplavah podala mnenje, da je stari del kulturnega centra utrpel takšno škodo, od kleti, pritličja in vse do mansardnih prostorov, da bi bila obnova dejansko nemogoča. Mansardni del naj bi bil po oceni stroke statično ogrožen, prav tako so poškodovani temelji in iz ekonomskega vidika bi bilo zgradbo nesmiselno obnavljati.

Iz tega razloga so se odločili, da del kulturnega centa zrušijo. Tukaj gre poudariti, da se ne bo rušilo celotnega kulturnega centra, temveč samo del, ki je utrpel največ škode – torej stari del kulturnega centra, kjer se nahaja velika dvorana. Po rušitvi bo na tem mestu zgrajen nov del objekta, ki bo nadomestil v poplavah uničen del centra.

Predvidoma bodo z rušitvenimi deli lahko začeli že v začetku naslednjega leta, časovnica pa predvideva, da bodo gradbena dela zaključena nekje do oktobra 2024, kot predvideva tudi stroka. Sredstva za projekt bodo v 100% zagotovljena s strani države, predvidoma 2,4 milijona evrov, zato občina s tem ne bo imela stroškov. Za projekt so že najeti tako statiki, kot arhitekti in ostali strokovnjaki, vse pa bo potekalo v koordinaciji tehnične pisarne.

Kot je dejal župan, upajo na to, da bodo dela res izvedena v zamišljenem roku, ki ga je sicer postavila država, a realen rok se bo šele pokazal, saj gre za resnično velik poseg. A dokler na samem mestu ne bo bagerjev , delavcev in ostale gradbene mehanizacije, o samih načrtih glede časovnice in zaključenitvi del ne morejo podati realnega mnenja. A je župan v tem pogledu optimističen in si želi, da v čim krajšem času na Ravnah dobijo nov kulturni center. Kljub temu, da bo Kulturni center do nadaljnjega zaprt, pa bodo del centra, ki v poplavah ni bil prizadet, vzdrževali v takšnem obsegu, da se prepreči večja škoda – tukaj gre predvsem za ogrevanje prostorov v zimskem času.

Kot že omenjeno se bo rušil stari del kulturnega centra, nekdanjega Titovega doma, kjer se nahaja velika dvorana. Ta del so sicer preko let obnavljali, a je ostal še edini del, ki se je ohranil od prvotne stavbe, zgrajene v 30. letih prejšnjega stoletja. Ker pa ob poplavah ni bila uničena samo zgradba, temveč tudi ogromno opreme, a državna sredstva pokrivajo zgolj gradbena dela, bodo v občinskem proračunu namenili del sredstev tudi za nakup nove opreme. Kot nam je povedal vodja kulturnega in vsebinskega programa KC, Andrej Gorenjak, je voda v veliki dvorani segala vse do šeste vrste, poplavljena so bila celotna tla, sedeži, velike poškodbe je utrpelo tudi ogrevanje. Ravno pred poplavami so predvidevali remont tehnične opreme v dvorani, zdaj pa bodo celotno dvorano postavili in opremili na novo. Za gradbena dela se sicer predvideva, da bodo končana v letu 2024, a ravno zaradi uničene opreme, ki jo bo potrebno nadomestiti, predvidevajo, da bi lahko kulturni center ostal zaprt tudi še do leta 2025.

Ob tem gre poudariti, da bodo tako za novi del kot obstoječi del kulturnega centra, ki ostaja, izvedeni protipoplavni ukrepi. Problem na mestu, kjer stoji center, predstavlja predvsem podtalnica. V bližini centra sicer res teče potok Suha, a je le-ta letošnje leto poplavljala predvsem zaradi bližine stekanja v reko Mežo. Zaradi visokega nivoja reke Meže je posledično narasel tudi nivo Suhe, ki je delno poplavila tudi novi del centa. Čeprav novi del ni utrpel večje škode med poplavami, pa je voda vdrla tudi v del, kjer se nahajata mala dvorana in galerija.

Kot je povedal direktor ZKŠTM Dejan Pandel, bo Kulturni center na Ravnah do nadaljnjega zaprt, zato so vse kulturne prireditve za to sezono prerazporedili po ostalih objektih in prizoriščih v občini. Kulturo in vse dogodke v okviru programa centra želijo pripeljati ljudem tako rekoč na domači prag. Koncerti se bodo tako odvijali v KMKC Kompleks, gledališke prestave v večnamenski dvorani v Kotljah, na Strojni in v Strojanski reki, veliko dogodkov pa bodo organizirali tudi na prostem. Ti se bodo odvijali predvsem v decembru, začenši s prižigom lučk. Sledijo tržnice, ulične predstave, obisk dobrih mož in še marsikaj.

V letošnji sezoni bo novost Lutkovno gledališče, za enkrat je predvidenih je pet predstav. Prav tako bodo letošnjo sezono nadaljevali s Koroškim gledališkim abonmajem, v katerem bodo sodelovala koroška kulturna društva. Predstave tega abonmaja bodo potekale vse do aprila naslednje leto v večnamenski dvorani v Kotljah. Načrtujejo pa tudi klasični abonma, namenjen klasični glasbi. Sezona kulturnih prireditev bo zagotovo pestra, kljub temu, da je dogajanje iz Kulturnega centra prestavljeno v druge prostore.

Zagotovo bo rušitev starega in gradnja novega dela Kulturnega centra predstavljala velik poseg, a so na Ravnah prepričani, da lahko kljub vsem oviram uspejo približati kulturo ljudem.

Dogodki

Na Ravnah na Koroškem je danes, 16. novembra 2023, potekala tiskovna konferenca glede sanacije oziroma obnove Kulturnega doma na Ravnah.