Search
Close this search box.

V vzorcih naplavin v Mežiški dolini presežene vrednosti težkih kovin

Rezultati analize poplavnega mulja v zgornji Mežiški dolini so pokazali presežene vrednosti potencialno strupenih snovi, predvsem svinca, so pristojni pojasnili na današnji novinarski konferenci. Analize so sicer opravili tudi v drugič porečjih, ki so bila poplavljena, a rezultati še niso znani.

Analizo poplavnega mulja v zgornji Mežiški dolini so opravili na Institutu Jožef Stefan (IJS), kjer so po besedah Tee Zuliani z IJS vzorčili naplavine, ki jih je pustila reka Meža med Črno na Koroškem in Dravogradom. V 11 vzorcih naplavin so določili koncentracije potencialno strupenih elementov, med njimi cinka, kadmija in svinca, s katerim je sicer Mežiška dolina zaradi rudarjenja že sicer obremenjena. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila Zuliani, so v analizi vse vrednosti presegle vrednosti, določene v uredbi o emisijah strupenih snovi v okolje.

Janja Turšič iz Agencije RS za okolje (Arso) je dodala, da rezultati analiz vzorcev mulja kažejo na res visoke vrednosti svinca, kadmija in cinka. Kritično vrednost so presegle predvsem vse izmerjene vrednosti svinca.

Pri tem je opozorila, da že podatki iz vzorcev, ki so jih v zgornji Mežiški dolini odvzeli v preteklih letih, kažejo, da so bila tla na tem območju že v preteklosti obremenjena s svincem ter tudi kadmijem in cinkom. Na podlagi rezultatov sedanje analize pa sklepajo, da je prišlo do premeščanja tega materiala proti dolvodnim legam. Tla ob reki Meži imajo namreč zelo podobne koncentracije teh kovin kot vzorci mulja, ki so ga odvzeli po poplavah v začetku avgusta, je še pojasnila Turšič.

“Ti rezultati niso presenečenje,” je dejal tudi strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen. Pred več kot 20 leti so namreč opravili raziskavo o vplivu okolja na zdravje prebivalstva, v kateri so ugotovili, da je vpliv znaten. Še posebej pri majhnih otrocih, ki so zelo občutljivi, saj se njihov organizem še razvija. Takrat so presežne vrednosti svinca našli pri skoraj 80 odstotkih otrok, ki so sodelovali v raziskavi.

Že takrat so sprožili aktivnosti za odziv družbe in program sanacije zgornje Mežiške doline, ki posega tako na področje zmanjševanja izpostavljenosti prebivalstva kot tudi na področje zmanjševanja vnosa svinca v telo. V 15 letih trajanja programa so dosegli bistveno izboljšanje.

Na NIJZ si prizadevajo, da bi tak program nadaljevali v okviru sanacije po poplavah. Takoj po poplavah so prebivalce opozorili, kako pomembno je, da si zaščitijo roke in si jih po opravljenem delu umijejo. Večji problem kot zaužitje svinca, ki ga telo v večji meri prebavi in izloči, je prašenje, ki ga ljudje vdihavajo, zato so prebivalcem svetovali mokrenje površin in zapiranje oken.

Navodila za samozaščitno obnašanje, da ne bi prišlo do pretiranega vnosa svinca v telo, so zbrali na spletni strani NIJZ, nanašajo pa se tako na prehrano, osebno higieno in čiščenje prostorov. Eržen opozarja tudi, naj se ljudje ne zadržujejo ob reki in “šarijo” po mulju, še posebej to velja za majhne otroke. Posledice za zdravje se pokažejo ob dolgotrajni izpostavljenosti povečanemu vnosu težkih kovin, je izpostavil.

Glede pridelkov je Eržen povzel stališče kmetijskega inštituta, naj se vsi tisti pridelki, ki so bili poplavljeni, zavržejo.

Tudi direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tanja Bolte je zagotovila, da aktivnosti glede novega programa ukrepov za izvedbo sanacije v zgornji Mežiški dolini že potekajo. Verjetno bodo morali program izvajati tudi dolvodno oziroma vanj poleg Mežice, Črne na Koroškem in Žerjava vključiti še ostale občine. Ko bodo območje očistili, bodo naredili analizo stanja in pripravili ukrepe, je napovedala.

Da je Meža s tem, ko je poplavila, odkrila tudi plastična ohišja akumulatorjev, je pojasnila glavna inšpektorica inšpektorata za okolje in energijo Mirana Omerzu. Okoljski inšpektorji so zato uvedli postopek v podjetju Tab, kjer so pojasnili, da gre za akumulatorska ohišja, ki so bila v proizvodnji okoli leta 1980 za tujega naročnika, ker kakovostno niso bila ustrezna, pa so jih zavrgli. Po zaključku ugotovitvenega postopka bodo sprejeli ukrepe v okviru veljavne zakonodaje, je še dodala.

Vzorčenje sedimenta, mulja in tal so sicer izvedli tudi v drugih porečjih, kjer je prišlo do poplavljanja, ob Kamniški Bistrici, Sori, Gradaščici, Savi, Krki, Muri, Dravi in Savinji. Rezultate pričakujejo prihodnji teden, je napovedala Turšič.

Rezultati analize poplavnega mulja v zgornji Mežiški dolini so pokazali presežene vrednosti potencialno strupenih snovi, predvsem svinca, so pristojni pojasnili na današnji novinarski konferenci. Analize so sicer opravili tudi v drugič porečjih, ki so bila poplavljena, a rezultati še niso znani.