V Velenju kmalu še druga podzemna zbiralnica odpadkov

Velenjska občina bo začela vzpostavljati še drugo podzemno zbiralnico odpadkov, v prihodnjih letih pa naj bi jih sledilo še 35. Vse bodo vključene v enoten sistem zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov in naj bi prispevale k boljši ureditvi okolja. Vrednost postavitve ene podzemne zbiralnice znaša od 50.000 do 60.000 evrov.

Kot so sporočili z velenjske občine, bodo s podzemnimi zbiralnicami uredili zbiranje odpadkov na eni lokaciji v zaprtih podzemnih posodah, s tem pa omogočili kakovostnejše bivanje in okolju bolj prijazno ravnanje z odpadki. Poleg tega se bo s takšnim načinom zbiranja zmanjšalo število posod za odpadke, zbiralnic in prevzemnih mest pred večstanovanjskimi objekti, so nanizali.

V prihodnjih letih načrtujejo postavitev 35 podzemnih zbiralnic, najprej v mestnem središču, v nadaljevanju pa bodo postavili po vsaj eno podzemno zbiralnico v vsaki krajevni skupnosti, so napovedali.

Pripravljajo tudi strategijo in akcijski načrt za umeščanje podzemnih in nadzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov v prostor, pri čemer bodo morali sočasno upoštevati lastništvo parcele, podzemne in nadzemne infrastrukturne vode, drevnino, logistiko z večjim tovornjakom, parkirišča, število prebivalcev in volumen prevzetih odpadkov.

V sklopu celovite prenove starotrškega jedra v Starem Velenju so na parkirišču pri Kreativnem centru Čuk uredili tudi pilotno podzemno zbiralnico. V zbiralnici v Starem Velenju je postavljenih pet podzemnih zabojnikov, in sicer za mešane komunalne odpadke, biorazgradljive odpadke, papir, kartonsko stekleno in za mešano embalažo, ki so tudi ustrezno označeni.

Na področju ravnanja odpadkov v Velenju ostaja osnovni cilj zmanjšanje količine odpadkov in povečanje deleža tistih komunalnih odpadkov, ki jih je mogoče ponovno predelati ali uporabiti.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije