V Skupini SIJ učinkovito obvladujejo širjenje okužb, v nekaterih družbah že izplačali del letošnjega regresa

Trenutno tudi v družbah Skupine SIJ zaznavajo nekaj več okužb s covidom ali odsotnosti zaradi karantene v primerjavi s koncem leta, kar je, po navedbah Skupine SIJ, glede na trenutno epidemiološko situacijo v državi pričakovano, za zdaj pa, kot so pojasnili, te posamične okužbe ne vplivajo na proizvodnjo in poslovanje. V nekaterih družbah zaposleni že prejeli tudi del letošnjega regresa.

Že ves čas epidemije skrbno izvajamo in prilagajamo ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Poleg obveznih preventivnih in higienskih ukrepov, kot so dosledna uporaba mask, razkuževanje prostorov itd., izvajamo tudi dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb: nesrečevanje sodelavcev iz različnih timov v garderobah, pleksi pregrade v jedilnicah, izmenično delo od doma, kjer delovni proces to dopušča, za zaščito zdravja zaposlenih zagotavljamo možnost samotestiranja na delovnem mestu za vse zaposlene, tudi cepljene in prebolele. Skozi celotno obdobje epidemije učinkovito obvladujemo širjenje okužb in preprečujemo grozdne okužbe, kar je zelo pomembno za nemoten proces dela,” pojasnjujejo v Skupini SIJ.

Gospodarske napovedi za leto 2022 so pozitivne, povpraševanje na jeklarskih trgih je dobro in naši jeklarski programi so polno zasedeni z dobičkonosno strukturo proizvodov do februarja, nekateri pa celo do konca prvega polletja,” so še dodali.

Na vprašanje, kakšne bi bile za Skupino SIJ posledice, če bi prišlo do skrajnega ukrepa, zapiranja družbe, pa so odgovorili: “Posledice morebitnega zapiranja družbe težko ocenjujemo, saj bi bile odvisne od konkretnih sprejetih ukrepov. Ključno za nas je, da lahko nemoteno izpolnjujemo svoje obveznosti do kupcev. Skupina SIJ je med največjimi slovenskimi izvozniki, izvozimo več kot 85 odstotkov svojih proizvodov, in če bi prišlo do večjih prekinitev delovnega procesa, izpada proizvodnje in posledično prekinitve dobavnih verig, bo to gotovo izkoristila konkurenca. Ob visokih cenah surovin in vedno bolj zaostrenih razmerah na trgu energentov ter ob pomanjkanju ustreznega kadra na trgu dela bi bilo zapiranje države še dodaten izziv za mnoga slovenska podjetja.”

Poudarjamo, da smo z doslednim izvajanjem vseh potrebnih ukrepov uspeli zavarovati zdravje naših zaposlenih in naše poslovanje že ob samem začetku epidemije spomladi 2020 in v kasnejših t. i. »lockdown« obdobjih. Zato verjamemo, da nam bo tudi v tem valu epidemije uspelo ohraniti zdravje naših zaposlenih in nemoteno poslovanje,” so še navedli v Skupini SIJ, kjer bodo zaposlenim letos izplačali maksimalni regres.

“V Skupini SIJ smo zaposlenim v novoletnem času izplačali najprej nagrado za poslovno uspešnost v višini 300 evrov pred božičnimi prazniki, v začetku januarja pa v družbah SIJ Metal Ravne, SIJ Acroni in SIJ SUZ, kjer nam rezultati poslovanja to omogočajo, tudi že del regresa, in sicer v višini 450 evrov. Obenem smo v teh družbah s sindikati sprejeli dogovor o izplačilu maksimalnega regresa v letu 2022, kar je občutno nad kolektivno pogodbo,” so na vprašanje, ali so zaposleni prejeli božičnico in kako je z letošnjim regresom, odgovorili v Skupini SIJ.

Dogodki