V petek izplačila nekaterih solidarnostnih dodatkov

Nakazilo za vse prejemnike solidarnostnega otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino bo izplačano v petek, 29. 1. 2021. Za tiste, ki so oddali vlogo preko e-uprave, ker niso prejemniki otroškega dodatka in upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, pa 31. 3. 2021, so sporočili z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
family

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. 12. 2020, prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov, ki sodijo v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Vsi izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje se ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence), so pojasnili na ministrstvu.

Dodatki za družine

  • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke: prejeme ga eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Tisti, ki ne prejemajo otroškega dodatka morajo oddati vlogo do 31. januarja 2021. Vloga je dostopna na e-upravi: vloga brez uporabe e-identitete in vloga z uporabo e-identitete.
    .
  • Višji dodatek za nego otroka: znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov. poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se izvede do 29. januarja. Od januarja 2021 bo izplačilo višjega dodatka vsak mesec do konca epidemije.
  • Povečan dodatek za velike družine: znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se izplačilo v višini 100 oz. 200 evrov izvede 29. 1. 2021. Redni dodatek za veliko družino se izplača kot običajno v mesecu aprilu, vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino.
  • Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence: eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojencev višini 500 evrov. Izplačilo za otroke, ki so se rodili do 31. 12. 2020, bo izvedeno 31. 3. 2021. Za otroke, ki bodo rojeni po uveljavitvi zakona (po 31. 12. 2020), bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne vloge ni potrebno vlagati. Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Vir: www.gov.si

Preberi še:  Včeraj potrjenih 718 okužb, Koroška z nižjo incidenco od državne

prijavi se

prijavi se v svoj račun