Search
Close this search box.

V Občini Dravograd bodo štipendije za skoraj vse dijake in študente ter še mnogo drugih ugodnosti

V Občini Dravograd se zavedajo, kako pomembno je poskrbeti za mlade.

Dravograjski svetniki so sprejeli pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov, ki med drugim uvaja splošne štipendije za dijake v višini 30 evrov, za študente pa v višini 40 evrov ter dodatno omogoča še dodatek za družbeno angažirane dijake in študente.

Uvedli bodo tudi kadrovske štipendije za dijake in študente za izobraževanje v smereh, ki jih potrebujejo v občinski upravi in v javnih zavodih. To bo prva koroška občina in tudi ena redkih slovenskih občin, ki se je odločila za tak sistem štipendiranja. V koroški regiji v slovenjgraški mestni občini podeljujejo štipendije perspektivnim dijakom in študentom. V tem šolskem letu jih prejmejo trije dijaki in dva študenta.

Takšno odločitev so sprejeli, ker sledijo ciljem zapisanim v Strategiji za mlade, ki so jo izdelali mladi Občine Dravograd v sodelovanju z predstavniki občin. Cilj strategije je, da v prihodnosti zagotovijo kar najboljše pogoje za življenje mladih v lokalni skupnosti in predvsem, da mladi ostanejo doma.

Kot je pojasnil župan Občine Dravograd, Anton Preksavec je namen pravilnika je podelitev kadrovske(ih) štipendi(j)e za zagotavljanje strokovnih znanj in tudi kadrovskih potreb občinske uprave in javnih zavodov. Višina štipendije bo 300eur/mesečno.

“Posebej pa je pomembno tudi, da smo s tem pravilnikom postavili temelj za podelitev štipendij ali dodatka v višini 30eur/mesec za dijake in 40eur/mesec za študente. Do te štipendije bodo upravičeni vsi redni dijaki/študentje iz naše Občine, ki so uvrščeni od 4 do 7 dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. In to ne glede ali državno štipendijo že imajo,” je še pojasnil.

Poseben dodatek k tej štipendiji v višini od 50% do 80% pa bodo lahko prejeli tisti dijaki/študentje, ki so družbeno angažirani. Zakaj tako? Ker dodatek za uspeh že omogoča državna štipendija, ne obstaja pa dodatek za nekoga, ki je družbeno angažiran. Sem pa spadajo prostovoljci, gasilci, pripadniki ekip prve pomoči, krvodajalci itd.

“Zelo pravilno se mi namreč zdi, da se v tem času, ki izrazito promovira individualizem nagradi tiste mlade, ki so pripravljeni svoj čas nameniti tudi pomoči drugim,” razmišlja Preksavec.

Kot so pojasnili še na občini, bo kadrovska(e) štipendija(e) verjetno razpisana še letos za naslednje šolsko leto, ostale štipendije pa v naslednjem letu, ko bodo sprejeli nov proračun za 2025 in v njem zagotovili ustrezna sredstva. Njihov cilj je, da bi v nekaj letih do te štipendije lahko prišel vsak prosilec. Trenutno je upravičencev iz tega dohodkovnega razreda cca 230. Vse podrobnosti bodo objavljene v javnem razpisu.

Anton Preksavec je ob tej priložnosti še dejal: Vesel sem, da je občinski svet potrdil naš predlog Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v občini Dravograd.”

V Občini Dravograd so trenutno na voljo naslednje vzpodbude za mlade in mlade družine:

  • Subvencija obrestnih mer za stanovanjske kredite za mlade in mlade družine
  • Subvencija plačila komunalnega prispevka
  • Plačilo za zaposlitev mladih v višini ene minimalne plače
  • Subvencija za odprtje SP
  • Brezplačno smučanje (pet kart) v sezoni na smučišču Bukovnik
  • Brezplačno kopanje v poletnih in zimskih počitnicah na bazenu Ravne in Slovenj Gradec
  • Določeno število brezplačnih zvezkov za vse osnovnošolce

Naroči se
Obvestilo o
guest

0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments
V Občini Dravograd se zavedajo, kako pomembno je poskrbeti za mlade.