Search
Close this search box.

V Mežiški dolini rastejo “placi” za koroško mladino

V Družbenem domu na Prevaljah je projektna ekipa KOR-NET v soboto, 25. 3. 2023, v družbi mladine Mežiške doline, slovesno otvorila prvo v nizu 13 delovnih postaj, ki bodo do poletja vrata odprle v različnih, tudi ruralnejših predelih Koroške in ki bodo pripomogle k še večji aktivaciji potencialov mladih iz vseh treh koroških dolin.

Trak prevaljske postaje sta prerezala Viktorija Barbič, direktorica podjetja A. L. P. Peca, in župan dr. Matija Tasič, otvoritvi pa je sledila okrogla miza z udeležbo večine organizacij, ki v Mežiški dolini delajo z mladimi. Sklep: mladinske organizacije na Koroškem delujejo, potrebno se je samo povezati.

»Mladi rabimo plac, tudi za delo!«

Kaj so mladinske delovne postaje oziroma »placi« za mlade, ki nastajajo v okviru projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET? Gre za računalniško opremljene mladinske prostore z osnovnimi pisarniškimi pripomočki in materiali, tudi z večfunkcijsko napravo za tisk, kopiranje in skeniranje, ipd., v katerih lahko mladi kaj naredijo za šolo ali pa skupaj s prijatelji udejanjijo katero izmed svojih neštetih  kreativnih zamisli.

Viktorija Barbič, direktorica podjetja A. L. P. Peca, partnerske organizacije v projektu KOR-NET, odgovorne za postavitev mladinskih delovnih postaj v Mežiški dolini: “Zahvaljujemo se Občini Prevalje za prostor, ki ga je velikodušno odstopila mladim. Iskreno upam, da ga bodo za svojega vzeli tudi oni. V delovnem času občine, pa tudi izven uradnih ur, če se za to predhodno dogovorijo, bo prevaljski mladini odslej na voljo dobro opremljena pisarna, in to popolnoma brezplačno. Seveda jo lahko uporabljajo tudi drugi občani, ki sicer nimajo dostopa do tovrstne opreme.

Z dejstvom, da so takšen prostor – nahaja se v 2. nadstropju Družbenega doma – s pomočjo sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma, ki financira projekt KOR-NET, uredili na Prevaljah, je zadovoljen tudi župan dr. Matija Tasič, ki je ob otvoritvi med drugim dejal: “Če je problem prostor za mlade, potem problema nimamo. Želimo si še več aktivne mladine, ki bo mladinsko sceno v občini peljala dalje.”  

Do poletja bo vrata odprlo še 12 podobnih postaj na Koroškem

Vendarle pomanjkanje prostorov za mlade ostaja težava mnogih lokalnih okolij. Da bi aktivirali koroško mladino in jo še tesneje povezali z lokalnim okoljem, ekipa projekta KOR-NET pripravlja še 12 podobnih postaj, ki bodo posejane širom po regiji. V Mežiški dolini si lahko podobne place obetata še črnjanska in mežiška mladina, medtem ko bosta na Ravnah mladim na voljo kar dve postaji, ki sta jih v svojih prostorih uredila KMKC Kompleks in Območna obrtno podjetniška zbornica Ravne, prav tako partnerja v projektu.

Ideja delovnih postaj za mlade je zrasla tudi iz večkrat zaznane slabše digitalne vključenosti mladine na Koroškem. Ker je problem toliko večji na podeželju, skuša projekt KOR-NET manko vsaj delno nadomestiti s postavitvijo delovnih postaj v manj dinamična okolja, kjer mladinska dejavnost potrebuje še odločnejši zagon. Svoje place za mlade bodo tako dobili na Ribnici na Pohorju, v Radljah ob Dravi, v Šentjanžu pri Dravogradu in v Dravogradu (Dravsko dolino pokriva projektni partner Dravit Dravograd), medtem ko bodo v Mislinjski dolini (zanjo skrbi Spotur Slovenj Gradec) poleg Slovenj Gradca, kjer nastajata postaji za urbano mladino in študente (Habitat in MKC Slovenj Gradec), odprti še postaji v Turiški vasi in (predvidoma) v Mislinji.

Viktorija Barbič: “Če želimo koroško mladino ohraniti v domači regiji, še posebej na podeželju, ji moramo ponuditi vso možno podporo pri razvijanju njenih potencialov in aktivnem vključevanju v lokalno okolje.

Mladi in Strategija lokalnega razvoja v Mežiški dolini

Otvoritvi je sledila okrogla miza KOR-NET v sodelovanju z LAS Mežiške doline, na kateri je poleg župana in predstavnikov partnerskih organizacij sodelovalo kar 10 organizacij, ki v Mežiški dolini združujejo mlade. Po zanimivi debati s(m)o se prisotni strinjali, da se v dolini premalo povezujemo, da je treba za aktivacijo mladih narediti več, še zlasti na področju nudenja podpore pri prijavah na javne razpise, da je potrebno prostovoljce v mladinskih organizacijah čim bolj razbremeniti birokracije ipd. Druženje so zbrani sklenili z dogovorom, da srečanja v podobni sestavi postanejo stalnica.

Ker je v Mežiški dolini ravno v pripravi Strategija lokalnega razvoja, so bila mnenja mladih o primanjkljajih domačega okolja še posebej dobrodošla. Pripravljavcem  – proces vodi ALP PECA kot vodilni partner LAS Mežiške doline – bodo namreč v veliko pomoč pri snovanju strategije. Viktorija Barbič: “Pobude mladih bomo kasneje lahko skupaj uresničevali skozi LAS-ove projekte, pri čemer načrtujemo več ukrepov za še večjo spodbudo mladinskim organizacijam, denimo razpise za manjše projekte, ki so prilagojeni potrebam mladinskega sektorja. Problematike se je potrebno lotiti na vseh nivojih, interdisciplinarno in povezano.

Besedilo: A.L.P. PECA d.o.o. 

Dogodki

V Družbenem domu na Prevaljah je projektna ekipa KOR-NET v soboto, 25. 3. 2023, v družbi mladine Mežiške doline, slovesno otvorila prvo v nizu 13 delovnih postaj, ki bodo do poletja vrata odprle v različnih, tudi ruralnejših predelih Koroške in ki bodo pripomogle k še večji aktivaciji potencialov mladih iz vseh treh koroških dolin.