To so letošnji nagrajenci Zdravniške zbornice Slovenije

Zdravniška zbornica Slovenije je podelila odličja 15. izjemnim zdravnikom, zdravnicam, zobozdravnikom in zobozdravnicam – med njimi sta bili podeljeni dve najvišji odličji za življenjsko delo – Hipokratovi priznanji.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

V sredo, 4. decembra 2019, je v Mariboru na Medicinski fakulteti Univerze Maribor potekala slovesna podelitev odličij Zdravniške zbornice Slovenije. Osrednji gost in govornik je bil minister za zdravje g. Aleš Šabeder. Med prejemniki odličij pa sta med drugim tudi zdravnik Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, prim. Davorin Benko, dr. med. in Ana Fajmut, dr. med., ki je tudi častna občanka Občine Črna na Koroškem, o čemer smo pisali TUKAJ.

Namen odličij je izreči stanovsko priznanje, hvaležnost in tudi javno zahvalo vsem, ki so s svojim izjemnim delom dosegli izredne dosežke tako v medicini kot na področju stanovskih interesov zdravništva in zobozdravništva ter so vseskozi skrbeli za pravilno ravnanje zdravnikov in zobozdravnikov. S tem so za zgled svojim stanovskim kolegom in kolegicam.

Najvišje odličje »Hipokratovo priznanje« je odličje za t. i. življenjsko delo na področju medicine in ga prejme zdravnik oziroma zdravnica ali zobozdravnik oziroma zobozdravnica, član oziroma članica zbornice, ki se je izkazal/-a z izjemnim stanovskim in organizacijskim delom ter tako bistveno prispeval/-a k ugledu slovenskega zdravništva in zobozdravništva. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje odličja od leta 2002. Doslej je bilo v 17 letih podeljenih 33 Hipokratovih priznanj.

Hipokratovi priznanji sta prejeli: prof. dr. Metka Derganc, dr. med., v. svet., za življenjsko delo na področju multidisciplinarne pediatrične medicine, ki ga je posvetila celostni obravnavi malih bolnikov, v odnosu do katerih izžareva izjemno empatijo, ter prim. Jožica Reberc, dr. dent. med., za izjemen prispevek k ugledu slovenskega zobozdravništva in predano delo na področju preventivnega zobozdravstvenega varstva predšolskih in šolskih otrok.

 • Redna profesorica in doktorica znanosti Metka Derganc, specialistka pediatrije in intenzivne medicine, je takoj po končani specializaciji – del je je opravila v ZDA – postala vodja tedanje enote za intenzivno terapijo otrok. Je utemeljiteljica koncepta multidisciplinarne pediatrične medicine v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Vpeljala je smernice za oživljanje otroka. Kot prva je v Sloveniji in širše uvedla terapevtsko hipotermijo pri novorojenčkih. Bila je vodja raziskovalnega projekta o novih biomarkerjih hipoksične možganske okvare pri novorojenčkih. Njeno življenjsko delo je tudi organizacija in strokovno vodenje otrok, ki potrebujejo stalno parenteralno prehrano. Hkrati je izjemna mentorica in vodja številnih raziskovalnih projektov. Odlikuje jo načelnost, strogost in doslednost pri uveljavljanju medicinske doktrine, a ob tem izžareva izjemno empatijo do malih bolnikov, ki jim je posvetila vse svoje življenje. Je zelo duhovita in v očeh kolegov – zaradi vsega, kar pooseblja – velik človek. 
 • Primarijka Jožica Reberc, dr. dent. med., je ena izmed prvih slovenskih zobozdravnic, ki je začela postavljati temelje zobozdravstvene preventive v takratnem Centru dr. Jožeta Potrča Ptuj. S preventivo se je začela ukvarjati takoj po specialističnem izpitu – leta 1978, ko v uspeh preventive ni verjel skoraj nihče. Skupaj s sodelavkami, preventivnimi sestrami, je vztrajala, prepričevala, spodbujala. Obiskovale so ravnatelje šol, vrtce, pisale dopise na občinski odbor za zdravstvo, na odbor za šolstvo. V veliko pomoč jim je bilo takrat ustanovljeno Društvo za oralno zdravje. Kot pravi, je preventiva – po velikih mukah – prišla v 28 osnovnih šol, 11 vrtcev in srednješolski center. 

Podeljena so bila tri odličja »častni član/častna članica Zdravniške zbornice Slovenije«.

 • Ani Fajmut, dr. med., je zdravniška zbornica podelila naziv častna članica za dolgoletno strokovno in predano delo s prebivalci Črne na Koroškem ter navdušujoče mentorstvo mladim.
 • Odličje častni član je prejel prim. izr. prof. dr. Borut Gorišek, dr. med., v. svet., za izjemen prispevek k ugledu zdravništva in predano delo na področju ginekološke onkologije.
 • Za izjemen prispevek k ugledu slovenskega zobozdravništva, predvsem na področju razvoja čeljustne in zobne ortopedije, je odličje častna članica prejela prim. Majda Korpar, dr. dent. med.

Naziv »Zaslužni član/članica Zdravniške zbornice Slovenije« je prejelo pet članov zbornice. 

 • Odličje zaslužni član je prejel prim. Davorin Benko, dr. med., za pomemben prispevek k ugledu slovenskega zdravništva v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem merilu.
 • Za izjemno stanovsko in strokovno delo ter pomemben prispevek k razvoju specializacije iz pediatrije je zbornica podelila naziv zaslužne članice izr. prof. dr. Nataši Bratina, dr. med.
 • Za izjemno stanovsko in strokovno delo ter pomemben prispevek na področju uvajanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v osnovno zdravstvo je naziv zaslužni član prejel prim. dr. Rade Iljaž, dr. med. 
 • Doc. dr. Andrej Kansky, dr. dent. med., je prejel odličje zaslužni član za izjemno strokovno, pedagoško in raziskovalno delo na področju maksilofacialne kirurgije, s katerim je prispeval k ugledu slovenskega zobozdravništva. 
 • Za pomemben prispevek pri uveljavljanju pravic zobozdravnikov v okviru zdravstvenega sistema ter delo na področju pojasnilne dolžnosti in mediacije je zbornica odličje zaslužna članica podelila Mirjani Petrovič, dr. dent. med.  

»Zahvale Zdravniške zbornice Slovenije« se podeljujejo od leta 2009, letos je bilo podeljenih pet. 

 • Za izjemen prispevek na področju razvoja specializacije iz otroške kirurgije je zahvalo zdravniške zbornice prejel Silvo Franci Lipovšek, dr. med.
 • Prim. Francu Maroltu, dr. med., je zdravniška zbornica izrekla zahvalo za pomemben prispevek k ugledu zdravništva in oživitev delovanja upokojenih zdravnikov v okviru zbornice.
 • Prim. mag. Karl Turk, dr. med., je prejel zahvalo za izjemen prispevek pri delovanju zbornice, še posebej kot ustanovni poslanec skupščine in poslanec vseh sklicev do leta 2012.
 • Zahvalo zbornice je prejela Beti Kruljc Korelc, dr. dent. med., za pomemben prispevek k vzpostavitvi modela izobraževanj za zobozdravnike v okviru zbornice in spodbujanje mlajših kolegov, da se uveljavijo kot predavatelji.
 • Za pomemben prispevek pri razvoju zobozdravstva in predano delo pri pripravi vsebine obrazcev za pojasnilno dolžnost pa je zahvalo zdravniške zbornice prejela Lučka Selič, dr. dent. med. 

Besedilo: Zdravniška zbornica Slovenije

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.