Občina Črna ima novo častno občanko. Kdo so letošnji občinski nagrajenci?

Črna na Koroškem iz zraka

Danes, 17. avgusta, je v okviru 64. Koroškega turističnega tedna v Črni na Koroškem potekala svečana seja Občinskega sveta, Občine Črna na Koroškem, na kateri je županja mag. Romana Lesjak najbolj zaslužnim občanom, društvom in organizacijam podelila priznanja in nagrade. Črnjani pa so dobili tudi novo častno občanko, naziv je prejela dr. med. Ana Fajmut.

Častna občanka Občine Črna na Koroškem

Naziv »častna občanka Občine Črna na Koroškem« je na predlog Marijana Lačna, CUDV Črna in ZD Ravne na Koroškem šel v roke dr. med. Ani Fajmut. Zdravnici, ki že več kot 40 let uspešno in vzorno skrbi za zdravje in dobro počutje Črnjanov in ves svoj prosti čas namenja pomoči potrebnim občanom. Svoje življenje je dejansko v celoti posvetila svojemu delu, ki ga je bogatila s svojo strokovnostjo in človeškim razumevanjem. Z neizmerno predanostjo, neutrudnostjo, srčnostjo in stalno pripravljenostjo pomagati sočloveku, je opravljala svoje delo v Zdravstvenem domu v Črni na Koroškem vse od začetka svoje poklicne poti do upokojitve pred desetimi leti. S takim pristopom pa svoje delo nadaljuje tudi po upokojitvi, saj je še vedno aktivna in pripravljena pomagati, kjerkoli in kadarkoli je to potrebno.

Poleg dela v splošni ambulanti je vse od leta 1996 tudi hišna zdravnica CUDV, kjer sta njena vloga v zdravstveni oskrbi varovancev in sodelovanju z zaposlenimi neprecenljiva. Nesebično je sodelovala tudi na številnih športnih in drugih prireditvah v kraju, na katerih je bila potrebna zdravstvena služba, prav tako pa je bila njena pomoč nepogrešljiva pri številnih elementarnih nesrečah in nezgodah.

Svoj prosti čas je ob službi ves čas namenjala prostovoljnemu delu s krajani, v pomoč društvom, organizacijam in občini, po upokojitvi pa je kot prostovoljka še bolj aktivna in aktivno sodeluje s humanitarnima organizacijama (Rdeči križ in Karitas) ter skupaj z njimi išče najprimernejše rešitve in organizira pomoč za ljudi v stiski. Predvsem pa se v zadnjih letih kot prostovoljka vključuje tudi v mednarodno dejavnost, saj je kot zdravnica prostovoljka in hkrati kot izkušena mentorica mladim udeležencem, študentom, sodelovala v več mednarodnih odpravah, pomagala pri njihovi organizaciji in zbirala pomoč za prebivalce tretjih držav.

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem

Bronasti grb Občine Črna na Koroškem je na predlog Kegljaškega društva Črna prejel Jože Gorišek za 14 – letno predano in odgovorno delo v Kegljaškem društvu, kjer že od začetkov delovanja sodeluje kot pobudnik ustanovitve društva, član UO, organizator tekmovanj, gospodar in vzdrževalec objekta.

Prav tako bronasti grb Občine Črna na Koroškem so na predlog Društva upokojencev Črna podelili Otu Sadneku za več kot 22 letno aktivno in ustvarjalno delo v DU Črna, kjer opravlja naloge poverjenika in je vedno pripravljen prisluhniti in pomagati starejšim sokrajanom.

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se na predlog DPD Svoboda Črna prejela Rozalija Repnik za več kot 38-letno odgovorno in prizadevno sodelovanje v MePZ Markovič Kristl Mato, kjer prepeva vse od njegove ustanovitve, sodeluje pa tudi v UO in pri organizaciji dogodkov.

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem je na predlog Čebelarskega društva Črna na Koroškem prejela tudi Marija Šepul, in sicer za več kot 23-letno delovanje v Čebelarskem društvu, kjer se vključuje v vse dejavnosti društva in svoje znanje nesebično deli s člani društva, zadnjih 10 let pa je tudi mentorica mladim čebelarjem iz Čebelarskega krožka na OŠ Črna, ki pod njenim vodstvom dosegajo vidne rezultate na regijskih in državnih tekmovanjih.

Zlati grb Občine Črna na Koroškem

Zlati grb Občine Črna na Koroškem je na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka prejel Branko Lepičnik za več kot 26-letno aktivno delovanje v Društvu diabetikov Mežiške doline, ki mu zadnjih 6 let tudi predseduje. Prav tako je več kot 20 let aktiven v Društvu invalidov Mežiške doline, aktiven pa je tudi v društvih na državnem nivoju.

Branko Lepičnik je član več delovnih skupin (Zdrava Črna, Trajnostna mobilnost, Občina po meri invalidov), kjer aktivno in tvorno sodeluje pri oblikovanju akcijskih načrtov in strateških usmeritev občine na področju zdravja, življenja invalidov in drugih ranljivih skupin. Več let se v občini zavzeto in prizadevno udejstvuje kot prostovoljec – v CUDV, kot voznik starejših občanov in kot spremljevalec osnovnošolskega »pešbusa«. S svojim strokovnim znanjem, pripravljenostjo za pomoč soljudem in pozitivnim odnosom do življenja sodeluje na vseh dogodkih in prireditvah tako v Črni kot v drugih krajih Mežiške doline.

Spominska plaketa Občine Črna na Koroškem

Spominsko plaketo je za uspešnih 25 let poslovanja prejelo podjetje Kava bar Urška (Urška Kotnik s.p.), ki s svojo gostinsko in turistično dejavnostjo že vsa ta leta dopolnjuje kvalitetno ponudbo Črne. Z dvema sodobno urejenima lokaloma Kava bar Urška pomembno prispeva k prepoznavnosti Črne. S svojo ponudbo se vključujejo v vse večje prireditve in dogodke na območju občine, prav tako pa tudi sami organizirajo nekatere odmevne prireditve.

Koroškemu domu starostnikov Črneče so podelili spominsko plaketo za 40 let delovanja. Konec junija 1979 je bil zgrajen nov dom starostnikov s kapaciteto 150 ljudi, ki leži na prelepi lokaciji ob reki Dravi. Obdaja ga čudovit park, ki ponuja možnost za sprehode in mir. Prav zaradi tega prejmejo veliko vlog za sprejem iz različnih krajev Slovenije. Leta 1984 je bil dograjen stanovanjski oddelek. In sprejeli so lahko že 262 stanovalcev, danes pa jih imajo že 272. Stanovalci imajo možnost koristiti nadstandarden bivalni prostor (enoposteljne sobe z lastnim vhodom, s kopalnico in priročno kuhinjo ter z nadstandardno opremo). S kvalitetnim izvajanjem svoje temeljne dejavnosti in številnimi dodatnimi aktivnostmi in dejavnostmi svojim uporabnikom zagotavljajo prijazno in varno bivanje ter vso potrebno strokovno oskrbo.

Spominsko plaketo je prejela tudi trgovina Rudarjevo – Market Črna, Mercator d.d., in sicer za 50 let poslovanja. Trgovina Rudarjevo je pričela obratovati leta 1969 in je bila dolga leta edina trgovina za prebivalce Črne na Koroškem z okolico, zajemala pa je tudi lokalni bife. Vsa ta leta so si zaposleni s poslovodji na čelu (posebna zahvala gre ge. Martini Grabner, dolgoletni poslovodji) prizadevali čim bolje zadovoljevati potrebe svojih strank. Še pred nekaj leti so bile v marketu zaposlene predvsem starejše prodajalke, danes pa je tam zaposlena precej pomlajena 10-članska ekipa, ki si bo tudi v prihodnje prizadevala ustreči strankam, jim prisluhniti ter zadovoljiti njihove potrebe, čeprav poslujejo na skromnih 259 m2.

Med prejemniki spominskih plaket je tudi Lekarna Črna, ki letos obeležuje že 70 let delovanja. Lekarna v Črni na Koroškem je pričela s svojo dejavnostjo kmalu po 2. svetovni vojni, ko so zaradi velikega pritiska tedanje oblasti in sindikata rudarjev spomladi leta 1949 ustanovili lekarno. Prostori lekarne so bili v eni najstarejših stavb v Črni, že takrat stari več kot 100 let. Bolj kot neustrezni prostori, je bil problem zagotoviti lekarniško opremo ter ustrezen strokovni kader. Lekarna je prvega farmacevta pridobila šele leta 1954, to je bila Vera Kurent Kompare mag. farm. Leta 1956 je vodenje lekarne prevzela Marta Kramberger Sovič mag. farm. Leta 1963 so se lekarne zgornje Mežiške doline priključile lekarni Ravne. Leta 1984 je vodenje lekarne prevzela Anica Matkovič višji farm. tehnik. Naslednje leto se je lekarna preselila v nove prostore, v občinsko stavbo, leta 2000 pa v nove prostore – v novo Zdravstveno postajo Črna. Lekarno so v letu 2016 delno prenovili. Vodenje lekarne je v letu 1994 prevzela Polona Drevenšek mag. farm., ki s svojo prijaznostjo in strokovnostjo skrbi za oskrbo občanov Črne ne zgolj z zdravili, temveč tudi z izdelki za ohranjanje zdravja ter drugimi lekarniškimi storitvami.

Prav tako je za 70 let delovanja prejelo spominsko plaketo Planinsko društvo Črna, ki je bilo ustanovljeno leta 1949 z odcepitvijo od PD Mežica – Črna in istega leta se je začela tudi gradnja Doma na Smrekovcu, ki je kasneje močno zaznamoval njegovo celotno delovanje. Društvo je vsa leta skrbelo za številno članstvo – v preteklosti je bilo članov kar 1/3 prebivalcev Črne, danes pa je članov vsaj 150. Znotraj društva so na svojih področjih aktivni: vodniški, markacijski, gospodarski, mladinski, turno-kolesarski in nekoč tudi alpinistični odsek. V okviru društva že ve od začetka sodelujejo tudi gorski stražarji, zadnja leta povezani v naravovarstveni odsek in Naravovarstveno zvezo Smrekovec. Društvo se redno vključuje v številne aktivnosti v kraju in je v obdobju svojega 70-letnega obstoja pustilo vidne sledi na področju športa, turizma, varstva narave in družabnih prireditev, vzgoje in izobraževanja mladih ter gradnje poti in postojank.

Turistično društvo Črna pa so podelili spominsko plaketo za že 90 let delovanja. Ustanovljeno je bilo leta 1929 kot Turistično olepševalno društvo. Ustanovitelja društva sta bila takrat najnaprednejša na vasi, zdravnik dr. Adolf Ramšak in nadučitelj Janko Kuhar. V prvih pravilih je bilo napisano vse tisto, česar se Turistično društvo še danes želi držati: torej naj bo bivanje v kraju prijetno za domačine, veliko aktivnosti naj bo za to, da se poveča obisk tujcev, ohranijo naj se narodni običaji, ob tem pa naj se dvigne ugled in sloves kraja. V tem času je TD sodelovalo pri organizaciji 64. Koroških turističnih tednov in številnih drugih prireditev v kraju. Tudi zaradi dolgoletnega vztrajnega dela vseh dosedanjih predsednikov in članov Turističnega društva je Črna danes prepoznavna doma in v tujini in vsako leto prejme katero od vidnih nagrad za lepo urejen in turistično razvit kraj.

Iskrene čestitke vsem nagrajencam oziroma prejemnikom priznanj in plaket.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.