Search
Close this search box.

Slovenjgraški mestni svetniki so se seznanili tudi s poročilom o delu nadzornega odbora občine za lani ter sprejeli dva sklepa o financiranju Koroških lekarn

Slovenjgraški svetniki so se na včerajšnji 17. redni seji seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora občine.

Slovenjgraški mestni svetniki so se seznanili tudi s poročilom o delu nadzornega odbora občine za lani. Predsednica nadzornega odbora Suzana Mlakar je predstavila tri končna poročila, iz katerih izhaja, da nadzorniki večjih nepravilnosti niso ugotovili. Mlakar je ob predstavitvi povedala še, da že poteka tudi nadzor v občinskem podjetju MPIK, javnem zavodu Spotur in glede poslovanja bazena. “Poročilo bo predvidoma predstavljeno v maju,je napovedala.

Predstavila je pregled nadzora Javnega razpisa sofinanciranja programov in projektov ljubiteljske dejavnosti, ki ga izvaja območna izpostava JSKD. Nadzorniki so pregledali tudi LAS MDD Pogodbeno partnerstvo ter pregled razdelitve finančnih sredstev na Javnem razpisu za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2022.

Koroška lekarna

Člani mestnega sveta so obravnavali osnutek Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Koroška lekarna Ravne na Koroškem, v nadaljevanju pa še osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Koroška lekarna Ravne na Koroškem. Pri prvem so sprejeli dva sklepa. Po prvem, se bo lekarniški zavod lahko brez soglasja sveta ustanoviteljic zadolžil do 200.000 evrov, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne-proračunskih sredstev in ne za predlaganih 500.000 evrov, kot je navedeno v osnutku odloka. Drugi sklep pa prinaša spremembo v 9. členu, kjer se besedna zveza »občinski sveti občin ustanoviteljic« ustrezno dopolni in nadomesti z besedno zvezo »mestni in občinski sveti občin ustanoviteljic«.

Vir: MO Slovenj Gradec

Dogodki

Slovenjgraški svetniki so se na včerajšnji 17. redni seji seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora občine.