Pripravljen interventni zakon za ohranitev delovnih mest v podjetjih, ki imajo težave zaradi koronavirusa

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je z namenom ohranitve delovnih mest v podjetjih, ki imajo težave v poslovanju zaradi izbruha okužb s koronavirusom, pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače.

Cilj omenjenega predloga interventnega zakona je zagotoviti ukrepe, s katerimi se bi obenem zaščitil položaj zaposlenih in olajšal položaj gospodarstva.

Predlog zakona je medresorsko usklajen in bo danes, torej še pred obravnavo na vladi, poslan socialnim partnerjem.

Predlog zakona je pripravljen:

Posledice izbruha okužb s koronavirusom se močno odražajo tudi v ekonomski aktivnosti v Sloveniji, še posebej panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih. Državni sekretar Tilen Božič je ob tem poudaril, da ni namen ustvarjati paniko med prebivalstvom, pomembno pa je, da je predlog zakona pripravljen in v kolikor bo to potrebno tudi zelo hitro sprejet.

“Država bi na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v primerih, ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bi mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 50 % zaposlenim delavcem in bi jih napotil na začasno čakanje na delo. V tem času bi bili delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače, pri čemer bi del bremena pri tem prevzela država.” so zapisali na gov.si.

Delno povračilo nadomestila plače pa se predvideva tudi v primerih, ko delavec zaradi karantene odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bi mogel opravljati dela.

Izplačilo nadomestne plače:

V obeh navedenih primerih obveznost izplačila nadomestila plače v višini 60 % nosijo delodajalci, preostalih 40 % pa Republika Slovenija. Obdobje delnega prejemanja povračila nadomestila bo lahko trajalo največ tri mesece oziroma za obdobje odrejene karantene.

V predlogu zakona so predpisani tudi pogoji za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače. Tudi to, da se delodajalec zaveže k ohranitvi delovnih mest delavcev na začasnem čakanju na delu še vsaj šest mesecev po začetku čakanja.

Kako naj delavec uveljavlja povračilo za nadomestilo plače?

Pravico do delnega povračila nadomestila plače bo delavec uveljavljal “z vlogo v elektronski in pisni obliki, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Delodajalec, ki je davčni dolžnik, neplačnik plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelj delovno pravne zakonodaje ali nad katerim je bil uveden postopek insolventnosti, ne bo upravičen do delnega povračila nadomestila plače.” so še zapisali na gov.si

Pri tem naj omenimo, da so v Sloveniji danes potrdili še pet primerov okužb z novim koronavirusom. Dve osebi sta bili v tesnem stiku s prvim okuženim. S potrditvijo okužbe so po državi začeli sprejemati previdnostne ukrepe.

Več: Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji narašča; pozitivnih 6 primerov

VIR: gov.si

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije