Search
Close this search box.

Preverite, kaj vse morate vedeti o novi biometrični osebni izkaznici in koliko boste odšteli zanjo

Danes so vse upravne enote in diplomatska predstavništva ter konzulati Republike Slovenije začeli sprejemati vloge za izdajo novih biometričnih osebnih izkaznic. Bistvena novost v postopku vloge je odvzem dveh prstnih odtisov za državljane, starejše od 12 let. Sicer se prstna odtisa že od leta 2009 jemljeta ob vlogah za izdajo biometričnih potnih listov.

Spremenjen je tudi obrazec nove osebne izkaznice, ki vsebuje pomnilniški medij (čip). Na čipu so zapisani podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani na obrazcu izkaznice, fotografija in dva prstna odtisa v biometrični obliki.

Zakon o osebni izkaznici določa, da se prstna odtisa, ki sta odvzeta ob vlogi, v evidenci izdanih osebnih izkaznic ne hranita in ne uporabljata za druge namene. Po vročitvi osebne izkaznice se iz evidence brišeta. Če osebna izkaznica ne bi bila vročena v roku 90 dni, se brišeta v roku 90 dni po izdaji osebne izkaznice. Biometrični podatki so torej zapisani samo na čipu individualne osebne izkaznice, zakon pa dodatno izrecno določa tudi, kdaj se lahko uporabljajo. Uporaba je mogoča samo za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in istovetnosti imetnika osebne izkaznice pri prehajanju države meje. Pri prehodu meje se torej lahko preverja zgolj, ali so fotografija in prstni odtisi posameznika, ki prečka mejo, res enaki kot podatki, ki so zapisani na čipu individualne osebne izkaznice.

Na čipu osebnih izkaznic, ki se izdajajo po 12. letu starosti, so tudi tri digitalna potrdila, ki bodo omogočala elektronsko poslovanje:

  • sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti,
  • sredstvo elektronske identifikacije visoke ravni zanesljivosti in
  • kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

Nujne vloge

Pogodbeni izdelovalec novih osebnih izkaznic je Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo seznanil, da trenutno še ne more zagotoviti izdelave nujnih vlog za osebne izkaznice, ki vsebujejo elektronsko identiteto posameznika, torej osebnih izkaznic, ki se izdajajo državljanom po dopolnjenem 12. letu starosti. Vzrok so motnje v zadnji fazi razvoja programiranja čipa. Možnost težav je sicer Cetis v svoji informaciji za javnost napovedal že v prejšnjem tednu. 

Navedeno ne vpliva na možnost samega sprejema vlog na upravnih enotah in diplomatskih predstavništvih in konzulatih v tujini. Pomeni pa, da so lahko takoj izdelane samo osebne izkaznice za otroke do 12. leta starosti, kjer se na čip zapisuje samo biometrične podatke.

Cetis in Ministrstvo za javno upravo, ki pokriva elektronske komponente osebne izkaznice, se maksimalno trudita za čim hitrejšo vzpostavitev delovanja sistema kot celote, težave naj bi bile odpravljene v roku pet delovnih dni. Gre za pogodbeni rok, v katerem mora Cetis izdelati osebno izkaznico in jo predati na pošto.

Državljani imajo pravico, da se njihova vloga obravnava kot nujna v primerih zdravljenja, bolezni ali smrti ožjega družinskega člana in nujnih službenih obveznosti … V takih primerih je treba zagotoviti izdelavo osebne izkaznice v roku enega dneva.

Ker takojšnja izdelava nujnih osebnih izkaznic z elektronskimi komponentami na vloge po dopolnjenem 12. letu starosti ni mogoča, bo Cetis po dogovoru državljanom omogočil izdelavo potnega lista po ceni obrazca nove osebne izkaznice.

Obrazec osebne izkaznice

Stare osebne izkaznice so se začele izdajati 20. junija 1998. To pomeni, da dokument skoraj 24 let ni bil spremenjen ali varnostno nadgrajen. Tako bo nova osebna izkaznica vsebovala 34 izpostavljenih zaščitnih elementov, kar je 20 več kot dosedanja izkaznica, je navedeno na spletni strani vlade.

Nekateri zaščitni elementi so vidni s prostim očesom, drugi zgolj pod ultravijolično svetlobo ali s posebnimi pripomočki. Poseben poudarek je na velikosti in zaščiti fotografije. Ta se v različnih oblikah pojavlja na dokumentu kar trikrat, med drugim tudi v tako imenovanem transparentnem oknu, v katerem se ob sliki unikatno zapišeta začetni črki prvega priimka in imena posameznika.

Zaščitni elementi so vključeni v oblikovno rešitev in motive, ki so stalnica potovalnih dokumentov Republike Slovenije. To so oris zemljevida Republike Slovenije, grb, različne oblike zapisa slovenske himne, figure iz plašča Vaške situle, kjer se izpostavlja podoba konjenika, kontura Robbovega vodnjaka in lipov list. K prepoznavnim motivom je dodana podoba Triglava na hrbtni strani osebne izkaznice in besedilo druge kitice Prešernove Zdravljice.

V zgornjem desnem kotu je dodana oznaka zastave EU z dvočrkovno kodo za Slovenijo. Serijska številka bo izpisana vidnejše. Med podatke se dodajata kraj rojstva in zapis pošte ter poštne številke v naslovu, če je ta na območju Slovenije, kar bo povečalo uporabnost dokumenta. Vse osebne izkaznice imajo tudi oznako za čip in QR-kodo.

QR-koda

QR-koda ne vsebuje zapisa osebnih podatkov. Namenjena je preverjanju veljavnosti osebne izkaznice takrat, ko posameznik z njo nastopa v pravnem prometu. Vsebuje povezavo na Javni vpogled v evidenco osebnih izkaznic na spletni strani eUprave, serijsko številko in datum izdaje. Rezultat vpogleda je zgolj informacija o tem, ali je osebna izkaznica veljavna ali neveljavna, in informacija o organu, ki je osebno izkaznico izdal.

Cene osebne izkaznice

Cena osebne izkaznice je sestavljena iz stroška obrazca s personalizacijo, ki je določen s Pravilnikom o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici, in stroška upravne takse.

Za osebno izkaznico z 10-letno veljavnostjo je treba odšteti 29,53 evra, kar je 10,67 evra več kot za staro.

  • za otroško osebno izkaznico do tretjega leta starosti: 22,27 evra,
  • za starost od tri do 12 let: 24,07 evra,
  • za starost od 12 do 18 let: 24,93 evra.

Veljavnost

Veljavnost biometrične osebne izkaznice je enaka kakor doslej, odvisna je torej od starosti državljana. Biometrična osebna izkaznica bo veljala:

  • tri leta za otroke, mlajše od treh let,
  • pet let za državljane, stare od tri do 18 let,
  • deset let za državljane, stare od 18 do 70 let.

Po dopolnjenem 70. letu starosti se državljanu izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. 

Veljavnost biometrične osebne izkaznice ne preneha, če potečejo ali so neveljavni kvalificirano potrdilo ali sredstvi elektronske identifikacije.

Veljavnost kvalificiranega potrdila za elektronski podpis in sredstev elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti je do konca veljavnosti osebne izkaznice, oziroma največ 10 let od dneva izdelave.

Statistični podatki

Po podatkih iz evidence izdanih osebnih izkaznic je imelo 25. marca 2022 veljavno osebno izkaznico 1.791.971 državljanov, od tega je izdanih 209.883 osebnih izkaznic starostnikom po 70. letu s trajno veljavnostjo. Osebno izkaznico ima 51.575 državljanov, ki stalno prebivajo v tujini.

Do konca letošnjega leta bo potekla veljavnost 256.254 osebnim izkaznicam.

Hkrati je 140.277 državljanov, ki jim je osebna izkaznica že potekla v času izvajanja korona ukrepov v državni upravi (državljanov, ki so lahko doslej uporabljali pretečeno osebno izkaznico), pa te še niso nadomestili z novo.

Uporaba elektronskih funkcionalnosti osebne izkaznice

Nove funkcionalnosti osebne izkaznice bodo omogočile uporabnikom elektronskih storitev, da imajo na enem dokumentu vse potrebno za svojo identifikacijo v fizičnem kot tudi v elektronskem svetu. Vse napredne elektronske storitve namreč potrebujejo zanesljiv podatek o identiteti uporabnika, s čimer se vzpostavi zaupanje in preprečijo zlorabe, kar je še posebej pomembno v situacijah, ko se obdelujejo osebni podatki. Sredstvo elektronske identifikacije visoke stopnje zanesljivosti bo tako omogočilo državljanom uporabo elektronskih storitev, ki zahtevajo nedvoumno izkazovanje identitete, medtem ko bo sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti namenjeno za izvajanje postopkov, pri katerih za izkazovanje identitete zadošča že razpolaganje s samim sredstvom elektronske identifikacije.

Osebna izkaznica bo obenem tudi nosilec kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, ki bo državljanom omogočalo izvedbo elektronskega podpisa, enakovrednega lastnoročnemu.

Republika Slovenija bo osebno izkaznico priglasila tudi kot shemo elektronske identifikacije za uporabo elektronskih storitev v ostalih državah EU in s tem državljanom omogočila čezmejno elektronsko poslovanje v postopkih, ki zahtevajo najvišjo raven zanesljivosti.

Uporaba osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja

Uporaba osebne izkaznice za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja bo mogoča predvidoma od decembra 2022. Te aktivnosti izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Uporaba nove osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja bo omogočena s sredstvom elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti, nameščenim na izkaznici.

Zamenjava starih osebnih izkaznic

Državljanom osebnih izkaznic zgolj zaradi začetka izdaje novih ni treba menjati. Stara osebna izkaznica se lahko uporablja še naprej, če je datumsko veljavna. To velja tudi za osebne izkaznice, ki so bile izdane s trajno veljavnostjo.

Naročanje in pristojnost

Vloga za izdajo osebne izkaznice se lahko vloži na kateri koli upravni enotiDržavljanom predlagajo, da na spletni strani preverijo čakalne dobe in se pravočasno naročijo.

Pogodbeni rok za izdelavo osebne izkaznice je namreč pet delovnih dni od prejema vloge. Če dnevno število vlog preseže količino 2000, pa se dodatno podaljša za en delovni dan za vsakih nadaljnjih 500 vlog.

Daljši delovni čas upravnih enot med tednom in v soboto 

Ker bo letos potekla veljavnost velikemu številu osebnih dokumentov državljank in državljanov Slovenije, upravne enote v teh dneh že vpeljujejo takojšnje ukrepe z namenom fleksibilnega in hitrega reševanja zadev na najbolj kritičnih področjih, o čemer smo že poročali TUKAJ.

Še več informacij o novih osebnih izkaznicah najdete TUKAJ.

Vir: Vlada RS – ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za notranje zadeve

Dogodki

Danes so vse upravne enote in diplomatska predstavništva ter konzulati Republike Slovenije začeli sprejemati vloge za izdajo novih biometričnih osebnih izkaznic. Bistvena novost v postopku vloge je odvzem dveh prstnih odtisov za državljane, starejše od 12 let. Sicer se prstna odtisa že od leta 2009 jemljeta ob vlogah za izdajo biometričnih potnih listov.