Predvidoma maja bo slovenjgraška občina objavila razpis za dodelitev novih neprofitnih stanovanj

Na spletni strani MO Slovenj Gradec so objavili obvestilo, da se je gradnja Bloka neprofitnih stanovanj Polje začela, razpis za 54 neprofitnih stanovanj pa bodo objavili predvidoma maja.

Pogodbo o izgradnji večstanovanjskega bloka neprofitnih stanovanj, ki bo v prihajajočem obdobju pomembno prispevala k reševanju stanovanjske problematike v mestni občini, so z izvajalci na občini podpisali v začetku januarja. Trenutno pa v stanovanjski soseski S8, kjer bodo nova stanovanja na voljo, že poteka gradnja novega bloka.

Stanovanjski blok s 54 neprofitnimi stanovanji različnih velikosti in v šestih etažah (garaža, pritličje in štiri nadstropja) bo v Slovenj Gradcu pomembno pripomogel k razreševanju stanovanjske problematike upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj. Projekt bloka pri razporeditvi, izgradnji in tudi uporabi materialov sledi trenutnim trendom na tem področju, v njem pa bodo enosobna, dvosobna, dvoinpolsobna, ter štiri in štiriinpolsobna stanovanja,” pojasnjujejo na spletni strani občine.

Gre za blok pravokotne oblike, ki bo vzporeden z dovozno cesto tlorisa 56,67 x 19,03 m. Neto tlorisna površina bloka bo okoli 5000,00 m² stanovanj pa 3.200,00 m². Fasada je zasnovana kot tankoslojna fasada – v svetlih odtenkih v določenih delih z leseno finalno oblogo iz vertikalnih letev. Streha je zasnovana kot zelena streha, pohodna samo za vzdrževanje. Okna bodo v leseni in aluminijasti izvedbi. V garaži bo poleg shramb zagotovljenih 22 parkirnih mest, poleg teh pa se bo zagotovilo še dodatnih 25 »zunanjih« parkirnih mest, skupaj torej 57 parkirnih mest.

Na zunanjih površinah so predvidene zelene površine z urejeno trato ter otroškim igriščem in zasaditvijo z drevesi ter grmovnicami. Uporabile se bodo avtohtone travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste. Površine, namenjene pešcem bodo omogočale samostojno gibanje funkcionalno oviranim osebam in bodo brez grajenih in komunikacijskih ovir. Omogočen bo dostop invalidnim osebam.

Prometna ureditev se z izgraditvijo bloka bistveno ne bo spremenila. Dostop do objekta bo zagotovljen z dovozno cesto preko obstoječega cestnega priključka iz Celjske ceste.

Preberite tudi: “Vile Homški Park”: Nova priložnost za mlade družine iz Slovenj Gradca in okolice (VIDEO in FOTO)

“Namen izgradnje bloka neprofitnih stanovanj Polje je revitalizacija degradiranega območja znotraj mesta v urejeno javno površino, kar povečuje učinkovitost rabe prostora znotraj mest in izboljšanje kakovosti urbanega okolja oz. javnih površin. Povečana bo atraktivnost mesta in izboljšana kakovost bivanja. Projekt izgradnje tudi sledi viziji Mestne občine Slovenj Gradec po zagotovitvi zadostnega in primernega bivalnega okolja – neprofitnih stanovanj ranljivim skupinam oz. družinam, ki izpolnjujejo pogoje za najem neprofitnih stanovanj in tako doseganje učinkov večje blaginje ljudi,” pojasnjujejo na občini.

“Razpis za neprofitna najemna stanovanja bo oblikovan skladno s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Predmet razpisa bo novih 54 stanovanj v bloku, ki ga trenutno gradimo, razpis in vloga pa bosta objavljena na spletni strani MOSG predvidoma v mesecu maju 2020,” so zapisali na spletni strani MO Slovenj Gradec

Kjer še dodajajo: “Zavedamo se, da trenutna dela motijo vsakdanji mir okoliških prebivalcev, za kar se seveda opravičujemo, tovrstne investicije pa so za celotno lokalno skupnost velika pridobitev, zaradi česar bomo hvaležni razumevanja in kančka potrpljenja v letu 2020.”

Rok za izgradnjo bloka je, če bodo dela tekla v skladu s pogodbenimi roki, v začetku prihodnjega leta, tako da bi lahko že v začetku leta 2021 delili prve ključe.

Vir: Spletna stran MO Slovenj Gradec

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije