Search
Close this search box.

Policija pred pustnim vikendom opozarja na prepoved mask med vožnjo

Policija pred pustnim vikendom opozarja voznike, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Za volan ne sodi niti alkohol. V pustnem času pa še dodatno poskrbimo za lastno varnost in varnost svojega imetja, svetujejo.
Fotografija je simbolična

Zakon o pravilih cestnega prometa v 35. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav tako, da bi se poslabšalo njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje in kostumi. Za neupoštevanje te določbe je za voznike motornih vozil predpisana globa 250 evrov in tri kazenske točke, je policija zapisala na svoji spletni strani.

Pri nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti v kabini poškodujejo voznika in potnike v vozilu, zato jih pospravimo v prtljažnik vozila. Kdor se bo kot voznik odpravil na pustno prireditev ali zabavo, pa naj ne pije alkohola ali uživa psihoaktivnih snovi. Prav tako naj ne vzame zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Kdor bo pil alkohol, naj poskrbi za druge oblike prevoza na zabavo ali domov.

Tudi pri mejni kontroli potniki ne smejo nositi pustnih mask, so spomnili na policiji. Hkrati pozivajo k prilagoditvi hitrosti vožnje stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram in našemu znanju.

Glede vprašanja o vstopu v objekt s pustno masko odgovarjajo, da varnostniki lahko uporabijo vse ukrepe v skladu z zakonom s področja zasebnega varovanja, če lastnik, upravljavec varovanega območja oziroma varnostnik presodi, da bi vstop oseb s pustno masko lahko ogrozil varnost ljudi, osebno varnost, varnost premoženja ali red na varovanem območju.

Poleg tega policija poziva, naj v pustnem času in na pustnih prireditvah poskrbimo za lastno varnost in varnost svojega imetja. Izogibajmo se temnim ulicam in podhodom. Pri dvigovanju gotovine na bankomatih, bankah ali poštah bodimo pozorni na osebe, ki nas morda opazujejo ali nam sledijo. Bodimo previdni tudi pri odpiranju stanovanjskih vrat neznancem. Otroke pa poučimo, da se v primeru, če se izgubijo, obrnejo na policiste, varnostnike ali reditelje.

Organizatorji pustnih sprevodov morajo upoštevati zakon o javnih zbiranjih, predvsem z vidika zagotavljanja reda in izvajanja ukrepov za preprečevanje ogrožanja življenja in zdravja udeležencev, oviranja cestnega prometa in nedopustnega obremenjevanja okolja.

Organizatorji morajo posamezne prireditve na odprtem ali v prostorih prijaviti na pristojni policijski postaji pet dni pred prireditvijo. Za prireditve, na katerih bodo uporabljali odprt ogenj ali predmete in naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo zdravje ali življenje udeležencev in premoženje, ter prireditve, na katerih pričakujejo več kot 3000 udeležencev, pa morajo pridobiti tudi dovoljenje za prireditev.

V takšnih primerih mora organizator podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti sedem dni pred dnevom prireditve. Če program prireditve zajema tudi uporabo cestnih površin, je treba vlogo za izdajo dovoljenja podati najmanj 30 dni pred prireditvijo.

Policija pred pustnim vikendom opozarja voznike, da med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Za volan ne sodi niti alkohol. V pustnem času pa še dodatno poskrbimo za lastno varnost in varnost svojega imetja, svetujejo.