Počitniški dom Fiesa letos zadnjo sezono pod okriljem CSD Slovenj Gradec?

PD Fiesa 124664

Počitniški dom v Fiesi, kjer so počitnice preživljali mnogi Slovenjgradčani, bo po koncu letošnje turistične sezone dobil novega upravljalca. Namesto Centra za socialno delo Slovenj Gradec bo odslej z njim upravljal Spotur. O menjavi upravljalca se je sicer govorilo že pred štirimi leti, konec lanske turistične sezone pa je Mestna občina Slovenj Gradec, ki je skupaj z Občino Mislinja solastnica objekta, pretehtavala tudi možnost prodaje, vendar večina mestnih svetnikov temu ni bila naklonjena.

Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja sta že pred časom sklenili pogodbo o brezplačnem najemu s CSD Slovenj Gradec, ki je tam organiziral letovanja otrok predvsem iz socialno ogroženih družin. Zdaj je na podlagi podrobne analize MOSG sprejela odločitev, da pogodbe s CSD ne bodo podaljšali, pač pa bodo počitniški dom predali v upravljanje Javnemu zavodu Spotur. Na občini pojasnjujejo, da so se za to potezo odločili, ker ocenjujejo, da ima Spotur ustrezne kadrovske možnosti za izvajanje programov, namenjenih mladini.

Na Centru za socialno delo so spremembo sprejeli, saj je le-ta državni zavod in ima drugačno poslanstvo, kot pa je tržna dejavnost na področju organizacije mladinskih in drugih letovanj. V letošnjem letu je počitniški dom še pod okriljem CSD Slovenj Gradec in je konec meseca maja že odprl svoja vrata. Tudi letos bodo organizirali zdravstvene kolonije za otroke. “Predvidene aktivnosti tečejo skladno z načrti, trenutno se pospešeno pripravljamo na izvedbo zdravstvene kolonije in letovanja za otroke, ki nimajo posebnih zdravstvenih indikacij in bivajo v MO Slovenj Gradec ali občini Mislinja. Letovanje bomo tudi letos izvedli v dveh izmenah, prva bo trajala od 2.7. do 12.7. druga pa od 12.7. do 22.7.2018,” je pojasnil direktor CSD Slovenj Gradec Tadej Poberžnik.

V naslednji sezoni bo Spotur za vse šole na območju Mestne občine zagotovil konkurenčno ugodno ponudbo za letovanje na morju, iz sredstev, pridobljenih na trgu, pa bodo te programe za šolsko mladino vsem subvencionirali. V preteklih letih so šolo v naravi v Fiesi organizirali le še na Prvi OŠ Slovenj Gradec in Osnovni šoli Šmartno, druge v Fiesi niso letovale.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije