Search
Close this search box.

Po ujmi 668 evrov solidarnostne pomoči samozaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in verskim uslužbencem

V skladu z interventnim zakonom po avgustovski ujmi je ministrstvo za kulturo samozaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in verskim uslužbencem, ki so utrpeli škodo, zagotovilo 668,21 evra enkratne solidarnostne pomoči. Vlogo lahko do 30. septembra oddajo na ministrstvo.

Kot so sporočili z ministrstva, se vlogo na za to predpisanem obrazcu lahko odda prek elektronske ali navadne pošte ali osebno na ministrstvu, priložena pa ji morajo biti dokazila o nastali škodi. Ministrstvo bo o upravičenosti do izplačila pomoči odločilo v 15 dnevih od prejema vloge.

Po zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov je do enkratne solidarnostne pomoči upravičen samozaposleni v kulturi, ki je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi in ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz proračuna, ter samostojni novinar, vpisan v razvid samostojnih novinarjev.

Do pomoči je upravičen tudi verski uslužbenec, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ima pravico do namenske državne finančne pomoči iz proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost. Enkratna solidarnostna pomoč se v dohodkovni cenzus ne všteva.

Samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid, so lahko upravičeni tudi do pomoči v okviru začasnega ukrepa za samozaposlene. Tega lahko uveljavljajo preko informacijskega sistema finančne uprave na portalu eDavki.

1 Komentarji
staro
novo najbolj glasovano
Inline Feedbacks
View all comments
mihi
mihi
10 mesecev nazaj

Radijator ministrica iz metelkove se je kar potrudila za kulturo.

V skladu z interventnim zakonom po avgustovski ujmi je ministrstvo za kulturo samozaposlenim v kulturi, samostojnim novinarjem in verskim uslužbencem, ki so utrpeli škodo, zagotovilo 668,21 evra enkratne solidarnostne pomoči. Vlogo lahko do 30. septembra oddajo na ministrstvo.