Odreditev letnega dopusta v času epidemije koronavirusa

Na Inšpektorat za delo vsak dan prejmejo vrsto vprašanj in prijav glede odrejanja letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji. Ob tem pa poudarjajo, da delodajalec ne sme zgolj enostransko odrejati letnega dopusta ter opozarjajo na okoliščine, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta.

Delodajalec more upoštevati potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter družinske obveznosti delavca.

Na inšpektoratu še opozarjajo, da mora delodajalec upoštevati namen in cilj letnega dopusta ter poskrbeti za primeren način komunikacije. Prav tako se mora predhodno seznaniti oziroma posvetovati z delavcem o možnostih izrabe in okoliščinah, ki jih mora upoštevati pri izrabi letnega dopusta.

Ali je dopustno odrediti letni dopust zaradi izpada dela pri delodajalcu oziroma zaradi poslovnih razlogov, kar pomeni tudi v času, ko so izpolnjeni razlogi za odreditev začasnega čakanja na delo oziroma odrejene karantene?

Na inšpektoratu odgovarjajo, da se je v dogovoru z delavcem mogoče dogovoriti tudi za izrabo letnega dopusta, vendar mora delodajalec pri tem upoštevati navedene zahteve, ki omejujejo njegovo diskrecijo z namenom, da se letni dopust uresniči v skladu z njegovim temeljnim namenom.

Kaj pa kolektivni dopust?

Dodali so še, da lahko delodajalec določi tudi kolektivni dopust. “Zaradi uresničitve temeljnega namena letnega dopusta pa je pri tem bistveno, da ne omeji ali negira pravice delavca do letnega dopusta zaradi potreb na njegovi strani (počitek in rekreacija ter družinske obveznosti).” so pojasnili.

Delodajalčeva dolžnost je še, da delavce pisno obvesti o letnem razporedu delovnega časa (v katerem je zajet tudi kolektivni dopust, v kolikor ga načrtuje).

“Ko delodajalec pri načrtovanju kolektivnega letnega dopusta (torej letnega dopusta v določenem delu) primarno izhaja iz potreb delovnega procesa in ga umesti v čas, ki je v interesu delodajalca (v obdobju, ko ni dela, oziroma so prisotne težave z zagotavljanjem delovnega procesa), je bistveno, da delavcu omogoči tudi izrabo ustreznega dela letnega dopusta v času, ko se primarno upoštevajo možnosti za počitek in rekreacijo delavca in njegove družinske obveznosti in se na ta način doseže namen in cilj pravice do letnega dopusta.”

VIR: GOV.SI