Search
Close this search box.

Od danes možen vnos vlog za pomoč gospodarstvu zaradi energetske draginje

Podjetja in drugi upravičenci bodo lahko na podlagi določila zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje od danes vlagali vloge za subvencioniranje visokih cen energentov. Vnos vlog bo potekal en teden. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.

Začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva, ki bo upravičencem omogočal subvencioniranje povišanih stroškov za energente v tem letu, je prinesel zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, ki je bil sprejet decembra lani, konec januarja pa je DZ sprejel novelo, po kateri do pomoči ne bodo več upravičeni tisti subjekti iz vrst mikro, malih in srednjih podjetij, ki imajo od 1. januarja regulirane cene elektrike.

Upravičenci bodo vloge lahko od danes od 12. ure do 28. februarja opoldne oddali v spletno aplikacijo javne agencije Spirit Slovenija, na spletni strani agencije so objavljeni tudi napotki, kaj lahko upravičenci pripravijo že pred samo oddajo vlog.

Vzpostavljen bo tudi klicni center za tehnično pomoč pri registraciji in prijavi v aplikacijo ter izpolnjevanju elektronske vloge in za pomoč pri podpisovanju dokumentov. Dostopen bo med 22. in 28. februarjem vsak delovnik od 9. do 17. ure in v soboto od 9. do 13. ure.

Telefonska številka klicnega centra in elektronski naslov za tehnična vprašanja bosta objavljena na spletni strani Spirita, za vsebinska vprašanja pa bo še naprej na voljo elektronski naslov: energenti2023@spiritslovenia.si.

Ukrep pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje predvideva pet vrst pomoči, ki se razlikujejo predvsem v odstotku sofinanciranja upravičenih stroškov in najvišji višini subvencije na upravičenca, so spomnili v Spiritu. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, gospodarsko interesna združenja, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, zasebna društva in zasebni zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. novembra 2021, bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko prejeli subvencijo za stroške nakupa električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare.

Osnova za določitev upravičenosti do pomoči je povečanje cene energenta v letu 2023 za najmanj 1,5-kratnik v primerjavi s povprečno ceno v letu 2021, določena pa je tudi spodnja meja skupne višine pomoči, ki mora presegati 600 evrov. Višina subvencije znaša med 40 in 80 odstotki upravičenih stroškov in je odvisna od vrste pomoči.

Izplačila bodo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. Prvo izplačilo bo izvedeno do vključno 31. marca za upravičene stroške od 1. januarja 2023 do vključno 31. marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 2023 pa se bodo izvajala mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec.

Upravičenec bo za vsak mesec upravičenega obdobja upravičen do ene dvanajstine ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja. Do 28. februarja 2024 bodo izplačana tudi zadržana sredstva v višini 20 odstotkov višine pomoči glede na dejansko porabo.

Dogodki

Podjetja in drugi upravičenci bodo lahko na podlagi določila zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje od danes vlagali vloge za subvencioniranje visokih cen energentov. Vnos vlog bo potekal en teden. Skupno je za subvencije na voljo 650 milijonov evrov.