Search
Close this search box.

Inšpektorat ugotovil še 36 primerov cepljenja mladoletnih z vektorskimi cepivi

Zdravstveni inšpektorat je ugotovil še 36 primerov cepljenja mladoletnih z vektorskimi cepivi, ki so jih v obravnavo odstopili zdravniški zbornici. Med 13. do 19. decembrom so inšpektorji pri nadzoru ukrepov, povezanih z obvladovanjem epidemije covida-19 sicer izrekli za 61.800 evrov glob, od tega 38.200 evrov zaradi nespoštovanja pogoja PCT.

Kot so po današnji seji še zapisali pri ministrstvu za zdravje, so inšpekcijski organi skupno opravili 9598 nadzorov. Izrekli so 63 prekrškovnih sankcij, 392 opozoril po zakonu o prekrških in 601 upravni ukrep. Izdali so tudi sedem odločb o prepovedi dejavnosti.

Vlada je danes obravnavala tudi poročilo policije. Od 14. do 20. decembra je policija prejela 77 prijav o nespoštovanju epidemioloških ukrepov, ob tem so policisti izrekli 72 opozoril. V tem obdobju je policija izvedla tudi 12 skupnih poostrenih nadzorov z inšpekcijskimi službami ter na javnih shodih je izdala 25 opozoril ali ukazov po zakonu o nalogah in pooblastilih policije.

Policija je v tem obdobju na meji vročila 128 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 15 primerih so osebe zavrnile podpis izjave in je policija njihove podatke posredovala ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (62), Hrvaške (25), Srbije (24) in Kosova (10).

Na mejnih prehodih so policisti obravnavali štiri primere, pri katerih obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, v notranjosti države pa en primer cepljenja s podatki druge osebe, kjer je podan sum storitve kaznivega dejanja overitev lažne vsebine, so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.

Dogodki