Ob začetku sezone na morju kopalne vode dobre kakovosti

Z današnjim dnem se uradno začenja kopalna sezona na morju. Glede na prve letošnje rezultate meritev se lahko tudi letos nadejamo dobre kakovosti vseh kopalnih voda, tudi večine morskih, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

Poročilo o stanju slovenskih kopalnih voda v lanskem letu je kazalo, da je bilo 83 odstotkov oz. 39 od skupno 47 kopalnih voda v Sloveniji odličnih, 10,6 odstotka oz. pet voda dobre kakovosti, zadostni sta dve oz. 4,3 odstotka, v slabem stanju pa je ena kopalna voda – kopalno območje Kolpa Primostek.

Mikrobiološka kakovost kopalnih voda na morju je že vrsto let zelo dobra, so v poročilu za lansko leto navedli na Arsu. Odlično kakovost je v letu 2021 dosegalo 20 oz. 95,2 odstotka kopalnih voda od skupaj 21. Izjema je bilo le kopališče Žusterna, kjer kakovost zaradi izrednega onesnaženja s fekalijami iz leta 2019 ostaja zadostna.

Mikrobiološko stanje kopalne vode v Žusterni se je ob izvedenih ukrepih lani sicer izboljšalo, a zaradi načina vrednotenja stanja, ki vključuje podatke zadnjih štirih kopalnih sezon, ostaja končna ocena stanja nespremenjena, so pojasnili.

Širše po Sloveniji so medtem odlične tudi kopalne vode Blejskega, Bohinjskega jezera ter Šobčevega bajerja, ponovno so bile odlične vse kopalne vode reke Soče in pet lokacij na Kolpi.

Za kopalno območje Kolpa Primostek, ki je slabe kakovosti, pa je vlada pripravila in sprejela program ukrepov upravljanja kakovosti te vode. Ta predvideva vzpostavitev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Primostek ter dokončanje komunalne opremljenosti aglomeracije Podzemelj-Zemelj, nadzor nad odvajanjem in čiščenjem odpadnih komunalnih voda v razpršeni poselitvi ter preveritev morebitnih nelegalnih izpustov odpadnih voda in nelegalnih priključkov na komunalno infrastrukturo na prispevnem in vplivnem območju kopalne vode.

Učinke izvedenih ukrepov Arso spremlja z raziskovalnim monitoringom v zaledju kopalne vode, ki že poteka tudi pred začetkom kopalne sezone, so pojasnili.

Dogodki