Search
Close this search box.

Kakšne bodo posledice pandemije za turizem?

Hrvaško predsedstvo Svetu EU je organiziralo videokonferenčno zasedanje ministrov EU, ki so pristojni za turizem. Slovenijo je zastopal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

“V Sloveniji predstavlja turizem dobrih 10 % bruto domačega proizvoda, 40 % vseh izvoznih storitev in slabih 13 % vseh zaposlitev. Vlada je v prvem paketu za pomoč gospodarstvu namenila 3 milijarde evrov, med drugim tudi za sektor turizma. V drugem paketu, ki ga je sprejela pretekli teden, pa se je osredotočila na reševanje likvidnosti malim in srednje velikim podjetjem in samozaposlenim.”

Ministri so izpostavili pomen turizma za nacionalna gospodarstva ter poudarili potrebo po čimprejšnjem ukrepanju, saj je ta sektor eden najbolj prizadetih zaradi pandemije novega koronavirusa. Zavzeli so se za koordinirano pripravo ukrepov evropskega načrta za okrevanje, kar je za sektor turizma ključnega pomena.

Zavzeli so se tudi za zagotovitev zadostnih likvidnostnih sredstev za podjetja, za organizatorje potovanj, turistične agencije in ostale akterje omenjenega sektorja za preživetje. V okviru postopnega odpiranja gospodarstva so izpostavili potrebo po koordinaciji priprave glede zdravstvenih standardov, dogovorih o ustreznem nadzoru potnikov pri vstopu v države članice, zavzeli so se tudi za postopno vzpostavitev transportnih povezav. Menili so, da so v teh razmerah potrebne skupne smernice za izvajanje direktive o paketnih potovanjih.

Minister Počivalšek je izpostavil pomen turizma za slovensko gospodarstvo. Predstavil je prvi sveženj gospodarskih ukrepov za ublažitev posledic pandemije na slovensko gospodarstvo vključno s turizmom ter ukrepe drugega svežnja, ki ga je vlada potrdila prejšnji teden. Pozdravil je do sedaj sprejete ukrepe na ravni Evropske unije, ki pomembno dopolnjujejo nacionalne ukrepe. Poudaril je: “Na EU ravni je potrebno nadaljnje ukrepanje, saj bo sektorju turizma, ki je med najbolj prizadetimi, potrebno pomagati pri okrevanju. Pri tem je pomembno postopno odpiranje transportnih povezav med državami članicami ter zagotovitev zdravstvenega nadzora pri vstopu potnikov v države.” Počivalšek se je zavzel za koordiniran in jasen pristop pri pripravi ukrepov za okrevanje na ravni Evropske unije kot tudi na nacionalnih ravneh. To je pomembno za pripravo horizontalnih kot tudi ciljno usmerjenih ukrepov, da bi lahko aktivno podprli sektor turizma v fazi okrevanja in kasneje prestrukturiranja.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je poudaril, da je turizem pomembna gospodarska panoga, ki je tudi najbolj prizadeta zaradi pandemije. “Gre za enega ključnih sektorjev za EU, ki beleži 11 milijonov delovnim mest in kjer prevladujejo številna mala podjetja z manj kot 10 zaposlenimi. Pandemija Covid-19 bo po napovedih v letošnjem letu vodila v 20 do 30 % zmanjšanje mednarodnega prometa. Po napovedih OECD bi naj bo zmanjšanje bilo med 45 in 70 %, odvisno od razvoja dogodkov. Turistični industriji se napoveduje do 400 milijard evrov izgub.”

Breton je izpostavil do sedaj sprejete ukrepe na ravni Evropske uniije, kjer je posebej poudaril, da so na kratek rok ključni likvidnostni ukrepi, zato je Komisija tovrstnim ukrepom posvetila posebno pozornost. Breton je še izpostavil potrebo po Marshallovem načrtu za okrevanje sektorja turizma za močnejšo in odpornejšo EU. Prepričan je, da bo Komisija skupaj z državami članicami zagotovila zadostna finančna sredstva za ta sektor. Poudaril je še pomen digitalne transformacije za ta sektor ter potrebo po zagotovitvi varnosti za ponovno vzpostavitev zaupanja. “Strategija za ponovno oživitev sektorja turizma mora biti usmerjena v zeleno in digitalno preobrazbo sektorja turizma, s ciljem razvoja inovativnega in na podatkih temelječega gospodarstva.” O tem bo tekla razprava na posebnem turističnem Vrhu, ki je načrtovan v prihodnjih mesecih. Breton je ob koncu še poudaril, da je kriza priložnost za premislek o tem, kakšen turizem dejansko želimo v Evropi.

VIR: gov.si, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dogodki