Očetje bodo imeli ob rojstvu dvojčkov več očetovskega dopusta

Očetom se bo v letu 2020 ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živo rojenih otrok očetovski dopust podaljšal za dodatnih deset dni za vsakega nadaljnjega otroka. Enako velja ob posvojitvi različno starih otrok do konca prvega razreda osnovne šole, izhaja iz novele zakona o starševskem varstvu, objavljene v petek v uradnem listu.

Do 30 dni starševskega dopusta bodo upravičeni tudi rejniki, kadar je v rejniško družino nameščen otrok, ki še ni zaključil prvega razreda osnovne šole, določa novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki bo začela veljati z novim letom.

Novela pa prinaša še nekaj novosti, ki se bodo začele uporabljati šele pri otrocih, ki se bodo rodili po 1. januarju 2021. Med takšnimi je denimo višina pomoči ob rojstvu otroka. Ta zdaj znaša 287 evrov, za otroke, rojene po 1. januarju 2021, pa bo znašala 350 evrov.

Vlada kot predlagateljica pa se je odločila, da v noveli ne bo določbe o izplačilu pomoči v dobroimetju, ki bi se morala bo prvotnih napovedih uporabljati s 1. januarjem 2020. Izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnikov in samo izvajanje tega sistema bi po njeni oceni namreč pomenila nesorazmerno visok strošek v primerjavi z zneskom izplačane pravice. Po mnenju vlade lahko center za socialno delo v primerih velike verjetnosti, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bi namenila za zakonsko predvidene namene, določi, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju, ampak v konkretnih dobrinah denimo na podlagi naročilnice za blago.

Starševski dodatek in najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila se bo za starše otrok, rojenih po 1. januarja 2021, v skladu z novelo dvignil na osnovni znesek minimalnega dohodka, ki znaša 402 evra.

Novela določa tudi, da se materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo ter nadomestilo v času odmora za dojenje ne usklajujejo.