Search
Close this search box.

Objavljen razpis za prvo zaposlitev 122 pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev začetnikov

Ministrstvo za izobraževanje je objavilo nov razpis za financiranje prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. Tako bo lahko prvo zaposlitev dobilo skupno 122 pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev, svetovalnih delavcev in vzgojiteljev začetnikov v kohezijskih regijah Vzhodna in Zahodna Slovenija.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisujejo zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi predpisi, in še nimajo dovolj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja za pristop k strokovnemu izpitu.

Preko razpisa bodo financirali zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov v Zahodni Sloveniji, in sicer za obdobje petih mesecev na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v javnih vrtcih ali šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Izbrani delodajalci bodo prejeli spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, predvideva razpis.

Poleg tega bodo delodajalci na razpisu lahko kandidirali tudi za sredstva za zaposlitev učiteljev začetnikov. Predvideno je financiranje zaposlitev 62 učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih, glasbenih šolah ali srednjih šolah, dijaških domovih ter šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Slaba petina sredstev za financiranje prvih zaposlitev je namenjena za Vzhodno Slovenijo, štiri petine pa za Zahodno Slovenijo, še določa razpis.

Na razpisu se za sredstva lahko potegujejo vrtci, šole ali zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so na dan oddaje vloge vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov.

Za zaposlitev 60 pomočnikov vzgojiteljev je na voljo 483.000 evrov, za zaposlitev učiteljev začetnikov pa 220.474 evrov za Vzhodno Slovenijo in 904.431 evrov za Zahodno Slovenijo.

Javni razpis delno financira EU iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Kot so poudarili na ministrstvu, je namen razpisa povečati dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja mladim do vključno 29 let starosti ter tako povečati delež zaposlenih med mladimi. Cilj razpisa je, da vanj vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Dogodki