Objavljen je javni poziv za odkup stanovanj v lasti slovenjgraške občine

Mestna občina Slovenj Gradec objavlja javni poziv za odkup stanovanj, ki so v lasti slovenjgraške občine.

Kot so pojasnili na spletni strani občine so do prodaje upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so najemniki neprofitnih (in prejšnjih socialnih) stanovanj Mestne občine Slovenj Gradec za nedoločen čas in najemnikom službenih stanovanj ter njihovim ožjim družinskim članom, navedenim v najemni pogodbi, če imajo stalno bivališče na naslovu stanovanja.

Vloge s potrebnimi dokazili morajo prosilci poslati do vključno 30.10.2020.

Dodali so, da so iz prodaje izvzeta stanovanja na naslovu Cankarjeva ulica 2 in 21, Celjska cesta 11, 25, 27 in 29, Glavni trg 13 in 28a, Troblje 46, Pameče 125, Ronkova ulica 6 in 8, Vodriž 8, Vorančev trg 6, Zgornji Razbor 8 in stanovanja grajena brez arhitektonskih ovir – namensko za družino z invalidnim članom.

Kot je razvidno iz vloge, ki je objavljena na spletni strani občine morajo interesenti za odkup stanovanj vložiti zahtevo za odkup stanovanja na obrazcu, ki ga dobijo pri svetovalki za stanovanjske zadeve MOSG.

Več informacij lahko dobite na spletni strani občine tukaj.

VIR: MOSG