Search
Close this search box.

Ob prehodih zunanje meje in na kontrolnih točkah na notranjih mejah nič več karantene, razen za izjeme

Vlada je na dopisni seji spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije.

Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU ni več predvidena karantena. Za državljane tretjih držav pa, a so pri tem izvzete nekatere skupine, recimo diplomati in delavci v tovornem prometu.

Z omenjenim odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije novega koronavirusa določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije. Na več kontrolnih točkah na cestnih povezavah z Republiko Avstrijo, Italijansko republiko in Madžarsko bo možen prehod meje, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.

“Čas odprtja posamezne kontrolne točke določi Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav ter v soglasju z upravljalcem letališča oziroma pristanišča. Podatke o času odprtja kontrolnih točk Policija objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.”

Osebi, ki vstopa v državo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah Evropske unije in je ni zapustila za več kot 14 dni, policija na meji vroči navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. Če oseba ob prehodu meje v državo navaja, da je pozitivna koronavirus ali ima očitne bolezenske znake s to okužbo, ji policija da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.

Vstop v državo pa se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na virus ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Odlok določa obvezno 14-dnevno karanteno za osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v EU in v državo prihajajo iz tretjih držav. Za te osebe veljajo nekatere izjeme, in sicer ukrepi ne veljajo za: osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika, osebe, ki izvajajo prevoz blaga, osebe z diplomatskim potnim listom, osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.

Strokovno utemeljenost ukrepov tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

VIR: gov.si, Ministrstvo za zdravje, STA

Dogodki