Search
Close this search box.

NIJZ s šestmilijonskim projektom v obvladovanje širjenja koronavirusa

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila evropsko financiranje ukrepov za obvladovanje širitve covida-19 s poudarkom na ranljivih skupinah. Sredstva bo v celoti prispeval Evropski socialni sklad, višina sredstev pa znaša šest milijonov evrov, od tega za vzhodno kohezijsko regijo 3,4 milijona evrov. Projekt bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 6 milijonov evrov. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija bo namenjenih 3,4 milijona evrov, za Zahodno Slovenijo pa 2,4 milijona evrov.

NIJZ bo s projektom okrepil epidemiološke službe. Zagotovil bo podporne kadre in okrepil njihovo usposobljenost, aktiviral mobilne time ter poskrbel za prostorske in delovne kapacitete. Pomembna projektna aktivnost bo tudi ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja in širjenja okužbe ter podpora posameznikom v karanteni in izolaciji.

V primeru odobritve cepiva proti koronavirusu se bo izvajala promocija cepljenja s poudarkom na ranljivih skupinah. Poskrbljeno bo tudi za podporo zdravstvenemu sistemu, zlasti na področju spremljanja podatkov in zunajbolnišničnih obravnav. V okviru projekta se bodo izvajala tudi predavanja za zdravnike in ostale zdravstvene delavce.

Osnovni namen projekta je z različnimi intervencijami zagotoviti potrebna orodja za preprečitev širjenja COVID-19 in ublažiti posledice kriznih razmer na duševno zdravje prebivalstva kot tudi na izvajanje zdravstvene dejavnosti.

VIR: gov.si, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Dogodki

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je potrdila evropsko financiranje ukrepov za obvladovanje širitve covida-19 s poudarkom na ranljivih skupinah. Sredstva bo v celoti prispeval Evropski socialni sklad, višina sredstev pa znaša šest milijonov evrov, od tega za vzhodno kohezijsko regijo 3,4 milijona evrov. Projekt bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje.