Na Ravnah na Koroškem poteka odprtje tednov vseživljenskega učenja

V ponedeljek, 9 maja je po Sloveniji začela potekati največja vseslovenska promocija vseživljenjskega učenja in izobraževanja, poimenovana Tedni vseživljenjskega učenja 2022.

Letošnji Tedni vseživljenjskega učenja praznujejo že 27. rojstni dan in bodo potekali od 9. maja do 12. junija. V tem času se pod okriljem nacionalnega koordinatorja (Andragoški center Slovenije) v Sloveniji povežejo raznovrstni izvajalci izobraževanja in učenja ter udeleženci vseh generacij.

Letos so SMERI RAVNE kot tematski koordinator posvetili pozornost izzivom »STARAJOČE SE DRUŽBE in potrebi po MEDGENERACIJSKEM SODELOVANJU IN POVEZOVANJU«. Vse generacije morajo stopiti v korak s spremembami in se jim ustrezno prilagoditi. 

Z njihovimi podizvajalci v TVU 2022 so pripravili niz dogodkov in prireditev, v katerih se opozarja na potrebo in možne pristope medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja.

Vrtci in osnovne šole bodo pripravili večgeneracijske bralne urice ter športne aktivnosti s starši, starimi starši/upokojenimi učiteljicami, društva bodo pripravila aktivnosti, vezane na temo starajoče se družbe in povezovanja več generacij, v sodelujočih podjetjih bo dan poudarek prenosu znanja in izkušenj med pripadniki različnih generacij in vzpostavitvi povezovalnega vzdušja v delovnem okolju.

Vir: SMERI d.o.o